Sananda och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 9 februari 2020

Sananda och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 9 februari 2020

 

SANANDA (kanaliseras av James McConnell)

Jag är Sananda. Som alltid uppskattar jag den här tiden, dessa stunder då jag kan vara med er, kommunicera med er och dela olika meddelanden med er för att hjälpa er fortsätta förstå vilka ni är.

Och inse att ni är så mycket mer än bara kroppen. Ni är så mycket mer än den hjärna ni har. Sinnet är så kraftfullt, omätbart kraftfullt. Ni har ingen aning om hur kraftfulla era sinnen är. Er förmåga att ha intentioner. Och sedan använda intentionerna och göra dem till något ni vill ha i ert liv. Ni börjar förstå det. Några av er, många av er, börjar förstå att ni har den kraften, att ni kan göra vad ni vill. Ni börjar förstå det mer och mer. Och jag ber er nu, var och en av er, att börja använda den kraften mer.

Börja känna er själva, så att ni kan tro på att ni har dessa förmågor, att ni har denna kraft i er att kunna styra era kroppar, att styra dem på vilket sätt ni än vill, att kommunicera med er fysiska kropp, att fråga er fysiska kropp, ”vad den behöver” och sedan ge den det.

Er kropp blir bara så sjuk som ni tillåter den vara. Ni måste förstå det. Energierna som har kommit in på denna planet nu, har stärkt ert immunsystem. Ni kanske inte är medvetna om det, men alla era immunsystem blir starkare och starkare.

Men det är sinnet som måste styra immunsystemet. Ni måste förstå det. Sinnet kan antingen stärka immunsystemet, eller så kan det försvaga det. Och sinnet fungerar genom programmering. Och om programmeringen fortsätter att hålla er nere genom tron på ​​att ni kan ha ärftliga sjukdomar och alla andra saker, så kommer det att bli så.

Men, som Ljusarbetare och Krigare i dessa tider och stunder, kan ni ha fullständig kontroll. Ni, ert sinne, ert högre sinne och ert sinnes anslutning till det universella sinnet, är allt. När ni väl inser det, kan ni göra vad som helst. Och jag menar vad som helst.

Precis som jag visade för mer än 2000 år sedan, när jag gick omkring som Yeshua, precis som jag vid den tiden visade att kraften i sinnet är stor, så var det så att varje gång jag skulle hjälpa någon, så kunde jag bara göra skillnad om de tillät det, om deras programmering tillät det. Om de släppte programmeringen och tillät energierna att komma igenom, så var allt möjligt. Förlamade gick igen. Blinda människor såg igen. Men det var på grund av deras tro. Det var den som gjorde det. Det var den som healade dem.

Precis som er tro, er tro och tron ​​som förändras till vetande inom er, är det den som i dessa tider nu kommer att ta er igenom alla sjukdomar, all dålig hälsa och besvär av alla de slag och helt enkelt bli healade av ordet, ordet av Ljus inom er. Precis som att hela början på skapelsen började med ordet, började med Ljuset, började med allt detta (med hänvisning till den vägledda meditationen som just avslutats), så har också ni den skapande förmågan inom er. Ni har den skapande källan inom er var och en, och den skapande källan inom er kan utföra mirakel, om ni tillåter det.

Så släpp nu all programmering, allt som har placerats i ert medvetande under så många tusentals år och så många liv. Programmeringen som håller er nere om ni låter den göra det. Se nu all energi inom er flöda fritt, upp och ner utan blockeringar, befriad från allt som kan hålla er tillbaka nu.

Detta, mina vänner, är uppstigningsprocessen. Ni finns i den och ni är den.

Må all min frid och kärlek vara med er alla. Fortsätt. Fortsätt. Ge inte upp, oavsett hur svåra tiderna än kan bli. Vet att ni alltid kan vara i stormens öga, och låta stormen fortsätta att rasa runt er, medan ni är säkra i era Ljuskroppar.

Må frid och kärlek vara med er alla.

 

 

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna är här. Och vi är redo att börja med era frågor.

Vi har inget meddelande just nu. Har du det, Shoshanna?

SHOSHANNA (kanaliserat av JoAnna McConnell)

Inte just nu.

OWS: Mycket bra. Då är vi redo att gå vidare med era frågor, vilka också ofta leder till olika meddelanden. Olika sätt att hjälpa er fortsätta förstå vilka ni är, som Sananda säger. Det är det viktigaste: att minnas vilka ni är. Och nu era frågor?

Gäst: Ja. Jag har två frågor från e-postmeddelanden.

OWS: Ja.

Gäst: Den första är från en broder som hade en upplevelse, där han fick höra att han skulle placera två kristaller på en strand, och den ena skulle placeras högre än den andra. Han undrar om dessa kristaller hade något att göra med öppningen av porten, den 02/02/2020. Detta var också datumet för upplevelsen han hade.

OWS: Ja. Den 2:e februari 2020, öppnades en kraftfull port.

Och det specifika direktiv han fick för att placera dessa kristaller som han gjorde, följde direktivet för just denna dag, vid denna speciella öppning av porten. Och det hjälpte till.

Han kanske inte helt förstår detta, och ni kanske inte helt förstår att en enda individ kan göra skillnad, men så är det. Och han gjorde det genom användningen av kvartskristaller, då han placerade dem enligt den indikation som gavs. Han följde denna indikation, en högre, en lägre, en feminin manifestation och en maskulin, för att fullkomligt kunna förstå det som hänt här. För att få balans i denna port. Och denna port har öppnats över hela planeten förstår ni, förbindelsen finns där.

Inte att ni bara kan gå igenom porten. Ni är inte redo för att kunna göra det, eller de flesta av er är det inte. Men ni kommer att ha access till denna port som en port av ljus som kommer igenom. Inte så mycket av att kunna gå igenom denna port, det är en känsla av att ljuset kan komma igenom den, och det är vad som hände. Och det kom igenom just i detta område, där han upplevde det.

Men det var inte bara han som gjorde detta då. Det var andra som också fick i uppdrag att göra liknande saker, att arbeta med kristallerna på detta sätt, för att som vi säger, förstärka ljuset som kommer genom porten över hela planeten nu. Okej?

Shoshanna, någonting du kan lägga?

Shoshanna: Vi kan bara dela en aspekt av detta, eftersom du har förklarat detta i mycket bra termer, mycket förståeliga termer.

Det vi kommer att säga är som alla redan måste veta, att en kristall är ett exponentiellt instrument. Den ökar det som finns där den är placerad. Den kan öka det negativa eller det positiva, eftersom den använder energin i området och förstärker den.

Det vi finner är att platsen nära vatten där dessa kristaller placerades, ger dem möjlighet att öka sin energi, eftersom området har energi från forntiden. Vatten bär fantastisk energi, och området har en fantastisk energi, vilket kunde göra det möjligt för en ökning att ske, så att vad som än händer där i området, ska kunna ske lättare. Det är allt vi har. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi kommer också att lägga till här, att intentionen är mycket viktig i dessa avseenden, i dessa upplevelser. Om ni har en intention och lägger den i kristallen, så kan den förstärkas mycket. Och ju större er intention är, ju mer kraft ni lägger bakom den, desto mer kan den förstärkas. Och det var vad han gjorde, i termer av att ha tro ​​att följa med genom denna process.

Och det gäller alla här. Om ni någonsin känner ett behov, eller blir ledda att göra något som liknar detta, följ med i det. Gör det. Och inse att ni har förmågan att rikta energi, att ge energi på höga, höga nivåer, bortom det ni kanske till och med tror är möjlig. Okej?

Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja. Det finns ytterligare ett e-postmeddelandet från en annan broder. Han frågade när uppstigningssymtomen kommer att börja lägga sig. Och hur långt efter det att solblixten kommit, kommer de mörka varelserna att börja tas bort, eller blir borttagna? Han vill vidare få ett klargörande av begreppet om vad det betyder att ”konsumeras av ljuset.”

OWS: Mycket bra. Vi vill faktiskt svara på den andra frågan först. När det gäller de mörka varelserna, de mörka krafterna och hur de kommer att tas bort. Eller snarare, vi bör säga att de håller på att tas bort, och det har pågått under en tid nu. Naturligtvis har inte alla tagits bort från planeten, men det går mot det. Och när Solblixten, Händelsen kommer, så kommer det säkerligen att bli en viktig katalysator för att avsluta jobbet, så att säga.

Och förstå att när ordet har givits, så kommer de som kommer från mörkret, antingen att förena sig med ljuset, eller så kommer de att konsumeras av det. Det betyder att om de är villiga att låta ljuset komma igenom dem, och bli en del av det, då kommer de inte att behöva gå igenom den stora processen av konsumtion, hos den Centrala Solen.

Men om de väl beslutar sig för att de inte vill vända sig till ljuset, och står fast vid att inte göra det, även efter att ha fått många, många möjligheter till det, då kommer de att finna sig bli konsumerade av ljuset i termer av att återgå till sin essens från begynnelsen, så att säga, med alla sina minnen, allt, utplånade. Deras själars minnen, deras  själars meriter, går hädan. Så blir det.

Och vad var den första frågan nu igen?

Gäst: Jo, han frågade när uppstigningssymtomen kommer att lägga sig.

OWS: Ja, uppstigningssymtom. Vi säger att de kommer att lägga sig när de lägger sig. Vi kan faktiskt inte svara på den frågan, eftersom alla är olika, så det kan inte sägas när de kommer att lägga sig. Men helt klart är, att när ni närmar er Händelsen, när ni närmar er händelsen med en Solblixt, så kommer dessa symtom till stor del att försvinna, och helt säkert efter det. Det är vad vi kan säga nu. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan tillägga något. De symtom som många refererar till, är ett resultat av motstånd. När någon motstår sin potential, motstår sin utveckling i medvetandet, så kommer symtomen av protesterna att förstärkas av motståndet. När vi går framåt som ett kollektiv och tar till oss rörelsen av den förändrings som sker, så kommer symtomen att lugna ner sig av sig självt. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Finns det andra frågor nu?

Gäst: Ja, En Som Tjänar och Shoshanna, hej Kära Ni. Eftersom ingen annan hoppat in, så kommer jag att göra det.

Jag behöver lite förtydligande, eftersom det här frågetecknet blockerar min förmåga att samarbeta. Jag har haft upplevelser med det jag trodde var en tvillingflamma, som kom till mig och liknade Yeshua eller var Yeshua, och vi skulle resa tillbaka i tiden till Yeshuas dagar. Sedan kom en annan som visade sig mer som Bob Marley, och vi skulle resa in i den inre Jorden, och det gör vi fortfarande. Vid någon punkt trodde jag att det var samma individ, samma sak. Men sedan andra gånger, har jag kommit att tänka att det inte är samma individ, men det finns någon slags manlig-kvinnlig upplevelse av båda. Jag vill inte att ni ska berätta vem det är, utan om ni bara kunde klargöra om det är samma individ? Jag tror att min 3D-uppfattning om vilka varelser som är lämpliga att samarbeta med, på vissa sätt kommer i vägen för min upplevelse av dem båda. Kan ni ge mig klarhet om detta?

OWS: Ja. Shoshanna, vill du börja?

Shoshanna: Det kan vi inte vid denna punkt. Du måste förstå det själv.

Gäst: Måste jag?

Shoshanna: En Som Tjänar behöver ta ledningen.

OWS: Mycket bra. Det vi kommer att säga här är, att vi naturligtvis inte kan säga vem som är din tvillingflamma, för det skulle naturligtvis förstöra överraskningen för dig, så det skulle vi aldrig göra. Vi kan dock säga, att din anslutning som du här finner med Yeshua och den andra du nämnde, inte är en och samma sak, som du säger, utan de är några aspekter du är ansluten till på vissa sätt nu. Inte att det är din tvillingflamma, det säger vi inte och skulle heller aldrig säga. Utan det är upp till dig att låta processen fortsätta.

När tiden kommer, när vibrationen ökat tillräckligt mycket inom dig, kommer du att ha tillgång till din tvillingflamma direkt, vare sig det är före eller efter Händelsen. Oavsett om det sker före, efter eller under uppstigningen, det återstår att se efter ett tag, så länge du fortsätter att höja dina vibrationer. Okej?

Shoshanna: Vi vill dela med oss ​​av detta.

OWS: Ja.

Shoshanna: Får vi dela med oss av vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: Snälla gör det.

Shoshanna: Tvillingflammans energi är en kollektiv själsmedvetenhet, och kan producera den upplevelse som människan längtar efter, och vill delta i. Så du måste förstå att vad du än ser, vad du än känner, oavsett vad du tar till dig under dina resor, och den varelse du kallar till dig, som En Som Tjänar indikerade, är en aspekt. Så när du verkligen kallar till dig tvillingflammans energi, så är tvillingflamman ett själskollektiv med många upplevelser, många personligheter, många närvaranden på många planeter. Så du förstår att du kan få vilken upplevelse du vill, och att den varelsen som är med dig, är ett kollektiv. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack. Jag uppskattar det. De verkar komma tillsammans ibland nu, separerade från varandra men tillsammans till mig samtidigt. Så det förklarar att de på något sätt också måste vara förbundna. Tack.

Shoshanna: De är ett kollektiv. Namaste.

OWS: Ja.

Gäst: Utmärkt. Tack.

OWS: Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja snälla. Jag skulle vilja säga något.

OWS: Ja.

Gäst: Jag skulle vilja tala om en dröm. Jag har minnen från den. De tenderar att dyka upp ibland som denna dröm. Drömmen började när jag var barn.

Shoshanna: Ja. Vi kommer att säga två saker, om vi kan få dela vårt perspektiv med dig?

Gäst: Jag skulle älska det.

Shoshanna: Du kan göra två saker:

Du kan skriva om det. Du kan börja journalföra detta minne i detalj, och du kommer att upptäcka att när du skriver om det, så kommer många detaljer att fyllas i, som du för närvarande inte minns.

Den andra vi vill säga till dig att göra, är att be om att mer detaljer fylls i under drömmen, och delta som en klardrömmare i den. Vi ber dig försöka det och öva på det.

Vi kan säga dig att detta helt klart är, som du förstår, ett minne från tidigare liv. Det du söker är orsaken till minnet och roten till det. Och du kan göra det genom att göra de två sakerna vi föreslår. Verkar det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Ja. Jag har aldrig tänkt på att det kan ha varit från en tidigare livserfarenhet. Tack.

Shoshanna: Jo det är det. Namaste.

Gäst: Får jag ställa en fråga till?

OWS: Ja.

Gäst: Okej. Jag har lagt märke till att det tenderar att vara en rörelse i mina skallben. Och ibland är den högra sidan bak, och det som brukade vara fontanellen i min skalle som spädbarn, den tenderar att bli större. Sedan blir den andra sidan mindre och rör sig typ fram och tillbaka. Jag hörde några anledningar till detta för länge sedan, men jag skulle vilja ha ett förtydligande. Jag är säker på att andra människor kan vara intresserade om de upplever liknande saker och om skallens form förändras, när vi fortsätter växa.

OWS: Vi förstod inte riktigt. Talar du om en fysisk upplevelse, som att något händer med din skalle? Är det det du säger?

Gäst: Ja.

OWS: Och hur vet du att detta händer?

Gäst: Vid beröring. I grunden är det ju ett skallben. Men det finns fyra plattor/bendelar i skallen. Jag lägger märke till att mot baksidan av mitt huvud så verkar en röra sig uppåt, sedan verkar den sjunka och sedan röra sig fram och tillbaka. Jag vet inte hur jag kan ställa frågan på något annat sätt, mer än om detta är en vanlig upplevelse?

OWS: Frågar du om detta är en vanlig upplevelse?

Shoshanna: Hon frågar om det är en vanlig upplevelse när någon växer i medvetandet.

Gäst: Ja.

OWS: Mycket bra.

Shoshanna: Vi kan svara. Får vi dela med oss?

Gäst: Ja, raring.

Shoshanna: Vi tycker att du är ett mycket intressant exempel, Kära Syster. Du är ett experiment. Du har kommit till denna planet för att vara lite olik de flesta. Och du är ett experiment av medvetande. Och de som vill ge dig en bredare upplevelse flyttar dina benplattor i huvudet, för att försöka nå dig och ge dig mer information om vem du är, vad ditt uppdrag är och hur du kan delta i mänskligheten på en mer utökad nivå. Det är ett experiment och du har gått med på det. Och det är för en större förståelse och för ditt medvetande. Det är vad vi kan se. Namaste.

Gäst: Utmärkt. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det några fler frågor här innan vi släpper kanalen?

Gäst: Hej En Som Tjänar. Det som just sades om hennes hjärna, som hon kände expanderande och lite annat, har jag upplevt i ungefär två veckor nu, kanske, eller kanske inte så länge, lite mer än en vecka. Hur som helst, obehag i hjärnans område. Högst upp, och nu bak, långt bak, precis ovanför nacken. Obehaget kommer och går. Så jag uppmärksammar det, men jag får ingen huvudvärk alls. Så när något händer runt mitt huvud, då uppmärksammar jag det verkligen, för då inser jag att de arbetar. Uppenbarligen händer något som det är nödvändigt att titta på eller arbeta med, och så vidare, så jag tillåter det och uppmärksammar det.

Hur som helst, för några nätter sedan jobbade jag lite. Jag hade en konversation med någon, jag minns inte vem, men det var en av de högre andliga, och jag kände händerna runt mitt huvud, på den bakre delen, och de stannade där oavsett vad jag än gjorde, och jag kände det verkligen starkt. Jag kunde inte komma på vad jag skulle göra för att bryta det, så jag bara tillät det och accepterade det just då.

Men det hände mer än en gång. Det hände minst två eller tre gånger direkt efter det. Så min fråga till er är, om det var våra vackra gudomliga Ljusvarelser som gjorde arbetet? Eller var det individen jag samtalade med?

OWS: Först och främst så vet du redan svaret på det, eftersom du redan har sagt att de jobbar med och på dig i detta avseende.

Men vi kommer att ge er en mer generell förståelse av det. Inte så mycket för den som direkt ställde frågan, utan för er alla, för att förstå att det kommer varierande symtom nu, de kommer mer och mer, och de blir olika. De kommer att kännas främmande för er. De kommer att bli något utöver det vanliga, så att säga. Och de kommer med den högre frekvensen. Inte för att de kommer att orsaka smärta eller så, utan de kommer att göra er uppmärksamma, de kommer att få er uppmärksamhet. Precis som de gör för de som berättar här.

Och det är, som Shoshanna har sagt, en utvidgning av medvetandet. Och allt detta är en del av den uppstigningsprocess som sker. Så igen, fler och fler av er kommer att få dessa typer av upplevelser. De är inget att oroa sig för eller bli oroliga över. Och skapa verkligen ingen rädsla runt det. Det är bara något som måste ske när ert medvetande expanderar, när DNA:t förändras, och går tillbaka till vad det ursprungligen var, när vi talar om DNA-strängar. Och ni får motta varierande nedladdningar med det som kommer in. Och de kommer att påverka er mer och mer. Vi lämnar över till Shoshanna, om hon vill vara mer specifik här.

Shoshanna: Vi vill dela med oss ​​av detta. Det här är mycket spännande nyheter. Får vi dela med oss?

Gäst: Ja, naturligtvis.

Shoshanna: Vi finner att den som delade med sig före dig och den som delar med sig nu, är en del av föregångarna. De är förebud om förändringen. Ni har båda kommit överens om att delta på en högre nivå, för att få till stånd förändringarna i världen snabbare, och ni har gett ert tillstånd till det, och vi kommer nu att använda oss av en term som är svår att använda, men ni kommer att vara de som omformas/ombildas, som förebud av det som ska komma. Vi tror detta på grund av vilka ni är och hur ni hittills har deltagit i de stora förändringarna som äger rum. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack så mycket.

OWS: Finns det någon ytterligare fråga? Vi måste släppa kanalen. En till fråga?

Gäst: Nå, jag tänkte säga, om ingen annan hoppar in, så kan jag ställa en till En Som Tjänar?

OWS: Ja.

Gäst: Okej. Jag undrar om ni kan berätta lite mer om Kumaras. Jag vet att teoretiskt sett, så tror de flesta människor att det finns fyra, men jag har sett att det finns sju. Jag tror att gentlemannen jag besöker, min älskade i den inre Jorden, kan vara en av dem. Kan ni berätta mer om Kumaras, hur många det finns och vad de är?

OWS: Vi kan säga att det finns många, inte bara fyra eller sju, det finns många. Men de du talar om är de Sju Flammornas Lorder från Venus. Sanat Kumara och Sananda Kumara är två av dem. Och det finns säkert många, många fler, som har hjälpt till här med planetens uppstigningsprocess, under en mycket lång tid. Många har fortsatt. Många har lämnat detta system och gått vidare. Men några finns fortfarande här.

Sanat Kumara är, naturligtvis, en av dem som sa att han skulle stanna till slutet här, så att säga. Eller i detta fall mer av början på den Nya Tiden. Han lämnar en tag, och sedan återvänder han här och där, så att säga.

De finns här. Vi vill bara säga det. Och de är här för att hjälpa mänskligheten på alla möjliga sätt. Och de är mycket, mycket starka och kraftfulla, då de har möjlighet att hjälpa till. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss.

OWS: Ja.

Shoshanna: Får vi dela med oss?

Gäst: Snälla gör det.

Shoshanna: Kumara har uppnått en kroppslig och själslig medvetenhet som överträffar allt du känner till. Det är ett tillstånd av vad du kan kalla övernaturligt. Det är ett tillstånd av kroppslig och själslig medvetenhet som uppnås hos dessa varelser, vilket ligger bortom tredimensionell förståelse, och de har blivit transcendenta varelser och, igen, det du kallar, övernaturliga. De är bortom förståelse. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Då är vi redo att släppa kanalen nu.

Shoshanna, har du något meddelande så här i slutet?

Shoshanna: Inte just nu.

OWS: Mycket bra.

Då säger vi bara helt enkelt, fortsätt. Ge inte upp. Fortsätt. Gör allt ni kan för att fortsätta höja era vibrationer, när helst ni har möjlighet. Bli medvetna om er själva. Bli medvetna om era kroppar. Lyssna på dem. Använd er inte av läkare eller liknande som fortsätter att hålla er vid programmeringen, så att era kroppar blir sjuka, åldras och dör. Det var inte det kroppen var avsedd för. Så ta ansvar för den.

Shanti. Frid vare med er. Var den ende.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...