Saint Germain via Ann Albers, 8 mars, 2024

 

 

Hälsningar älskade ljusvarelser, jag är Saint Germain. Det är en ära att vara i er närvaro vid denna tidpunkt. Jag övervakar de energiförändringar som för närvarande äger rum i uppstigningsprocessen. Jag stödjer samhörighet. Jag stöder öppenhet, förändringen av illusioner och utvecklingen av sanning. Jag stöder också dem på jorden i att utveckla ändamålsenliga beslut. 

Ett målmedvetet beslut är ett beslut eller ett val som har ett syfte. Det har ett resultat som ger enorm glädje, ljus, kärlek och en djupare förbindelse med Skaparen, liksom en öppenhet för att uttrycka Skaparen genom din varelse. Ett ändamålsenligt beslut kommer från din själ. Det går förbi sinnet och även sinnets behov och önskningar. Det är ett beslut – ett val – som kommer från er själ, från ert väsen, från sanningen inom er. Ibland är dessa beslut inte särskilt meningsfulla för dig eller så kan du inte förstå anledningen till dem. Men de fyller dig med stor glädje, kärlek och sanning. 

Ett målmedvetet beslut är ett val från själen som inte påverkas av sinnet. Det påverkas inte heller av din nuvarande situation eller den verklighet som du upplever. Det är helt enkelt ett energiuttryck från din själ som kommer att tjäna dig oerhört. 

När du börjar tillåta dig själv att hålla avsikten att skapa ändamålsenliga beslut, kommer du att upptäcka att du vill skapa ändamålsenliga beslut för varje val som måste göras eftersom du vet att beslutet, förståelsen som kommer fram, är född från din själ – född från en aspekt av ditt väsen som har en större kunskap, ett högre perspektiv, och att det också leder dig i att uppnå vad som är lämpligt och nödvändigt för din andliga utveckling på jorden. 

Att skapa och tillåta ett ändamålsenligt beslut kräver att du litar på ditt inre väsen. Att du ansluter dig till din själ eller ditt inre väsen eller Skaparens närvaro, att du är öppen för detta väsen eller Skaparens närvaro … som engagerar sig med dig. Ansluter sig till dig, talar till dig … att du är öppen för att ta emot, och tillåter att illusionerna från det förflutna löses upp. Vilket innebär att åsikter som du har om dig själv eller din verklighet, eller situationer du har upplevt tidigare, som du nu inte längre låter att påverka ditt nuvarande val av beslutsfattande. 

Valet – beslutet – kommer från en essens av renhet och kärlek; man skulle kunna säga den omtänksamma naturen inom ditt väsen. Att skapa ett ändamålsenligt beslut kräver tillit. 

Jag, Saint Germain, uppmanar er varje dag att be om att få kontakt med ert väsen, er själ, er Skaparnärvaro… vad ni än vill kalla det… och att tala till detta väsen och säga att ni litar på vägledningen och sanningen hos detta väsen inom er. Även om ni inte litar eller  känner det som om ert sinne inte litar på det fullt ut.

Tala till dig själv på detta sätt. Säg till dig själv att du litar på den inre essensen och dess vägledning och tillåt eller fråga, eller håll avsikten, att den essensen – din själ eller Skaparens närvaro – strålar ut i hela din varelse, särskilt flödande in i ditt sinne, fyller ditt sinne, din hjärna och dina tankar med ljus. 

Att helt enkelt praktisera detta varje dag kommer att hjälpa dig att vara ansluten och öppen för din inre närvaro och dessa målmedvetna beslut samtidigt som du förbättrar och utvecklar din egen inre tillit. När du sedan har ett val eller ett beslut att fatta, kan du praktisera samma teknik och sedan fråga, vad är det ändamålsenliga beslut som väntar på att bli hört, eller väntar på att bli upplevt, eller väntar på att bli förkroppsligat – vad som än känns lämpligt för dig. 

Förståelsen kan komma helt enkelt på en gång, eller så kan den komma med tiden. Det kan helt enkelt vara en känsla. När du tänker på något har du en känsla av vetskap inom dig, även om du inte direkt vet inom ditt sinne. 

När du väl har fattat det ändamålsenliga beslutet kan du ifrågasätta det. Vilket syfte kommer detta att skapa i min verklighet. Vilket syfte kommer jag att uppleva i min verklighet. Hur utvecklar detta mitt syfte – även om du inte vet vad ditt syfte är. 

Genom att fokusera på att skapa ändamålsenliga beslut kan du engagera dig i din själ, din essens, din Skaparnärvaro, på daglig basis. Med tiden kommer detta naturligt och automatiskt att bli en del av ditt väsen och ett sätt att tänka så att varje val du gör – till och med maten du äter eller platser du besöker och människor du träffar – alla kommer att vara ett ändamålsenligt beslut. 

Du kanske inte vet vad syftet är – vad resultatet är – men din själ vet. Det skapar mer grund. Det skapar mer samhörighet, mer öppenhet och det upplöser faktiskt illusioner. Ni kommer att upptäcka att de saker som ni har hållit fast vid, som var illusioner, kommer att skingras. Jag ska lämna er att begrunda detta. Jag älskar er villkorslöst och är närvarande för att tjäna er. 

Jag är Saint Germain.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *