Saint Germain via Christine Meleriessee Hayden, 15 september, 2017

Saint Germain

via Christine Meleriessee Hayden

15 september, 2017

Käraste Vänner!

Här är Lord Saint Germain för att tala med er om hur ni ska stiga in i er roll av att vara en Initierad – en som är ’nyligen invigd’ – inom en fysisk gestalt, medan ni förverkligar de multi-dimensionella energier som stiger fram i ert Eteriska Själv. Denna process kan vara mycket överväldigande och förvirrande för den struktur inom ert system som består av fyra kroppar.

Det första elementet som behöver ses till, är att inom er inse att ni inte längre är bara er Personlighet inom er fysiska kropp.

Varje ’Initierad’ måste komma till en insikt om detta faktum. Det är en utmaning, eftersom det som sker är att det Lägre Egot inom det Fysiska Självet vill att saker och ting ska ske såsom de borde, i rätt ordning, och inte störas av det Högre Sinnet. Men ni som en Initierad, önskar i själva verket upprätthålla så mycket ljus-energi som möjligt, eftersom detta är er roll som en ljusarbetare, eller hur? Ni tror till och med att det faktiskt är varför ni kom till Jorden och att allting naturligt skulle falla på plats utan att ni behövde oroa er över att det Gamla Självet dog inom er.

Missuppfattningen sker eftersom det Fysiska Egot slåss med det Andliga Egot för att bli jämställt, i stället för att tillåta att de två världarna fick sammanblanda sig. De sker inom varje uppvaknad person och många individer fastnar i detta koncept av sig själva, vilket kan bli en stor fråga när de försöker accelerera genom de högre initieringarna.

Detta sker när tillståndet av Förlåtelse måste träda in på scenen, eftersom ni utan detta inte kommer att kunna ta er förbi de undermedvetna tankarna från ert eteriska Själv, vilka har tagit sig en boning inom er, för att kunna vara samma person som ni tidigare har varit. Det behövs en fullständig justering och harmonisering av Den Eteriska Kroppen när den högre ljus-frekvensen strålas in i ert medvetande.

Ert Eteriska Själv är nyckeln till all healing som ni behöver för att kunna ta emot, men många gånger tänker man inte ens på det när en individ går igenom transformations-processen.

Det kan ske automatiskt, men det finns många livstider inom vilka ni, som en själ, har genomgått ofantliga utmaningar som fortfarande har sin placering inom medvetandet av ert Eteriska Själv. Detta är där verkligt arbete behöver göras; många gånger beaktas det inte när en Initierad går igenom utvecklingen av att förändra sina lägre tankar till högre tankar.

Den Eteriska Kroppen är mycket komplex, eftersom den håller i nyckeln till allt som ni önskar er i er värld. Den finns där ert Inre Barns medvetande finns, eftersom det representerar era alla livstider som ett barn. Det är också där de djupa, mörka hemligheterna finns, såsom era upplevelser i andra livstider vilka inte alltid har varit i Guds Ljus, men det är även där er Gudomliga Visdom finns, tillika med de gåvor som ni som en själ, som en Varelse av Ljus, som en Änglanärvaro, som ett Kristus-Själv upprätthålls inom er.

Det viktiga elementet är att inse att när ni vandrar på Vägen till Mästerskap med att lära er om era initieringar och lärdomar, så börjar ni se att det som ni upplever, tar er djupare till en plats för tillväxt, som kan visa er en väg som står i linje med den mest underbara essens som ni någonsin i någon livstid har fått uppleva.

Vägen till Mästerskap på Jorden är den mest utsökta resa som ni någonsin skulle kunna stiga ombord på, men ni måste inse att det krävs ett stort ansvar att se till samtliga aspekter i ert Inre Själv, eller den Eteriska Själskroppen av Ljus.

Detta är när ett Tillstånd av Själv-Förlåtelse skapas, när insikten om hur man ska arbeta med elementen av Nåd, Kärlek, att uttrycka det Gudomliga inom er, tillåter er att fullständigt omfamna helheten gällande vilka ni är och att ni ska få se att ni håller på att bli en del av denna skapelse. Det är ett underbart steg att få se en själs utveckling färdas från desperationens djup till att få se att man tror på att man är en ren skapelse av Gud inom sitt hjärta.

Det är viktigt att inse att denna Självets Resa inte är enkel, utan den blir vägledd av ert Andliga Själv, till en början via den Sol-Ängel som ni är, sedan det Högre Självet, att ni får vandra tillsammans med er Monad (de 11 övriga Själs-Existenserna inom ert Ljus), och slutligen tillsammans med er Jag Är – Närvaro.

Jorden är den mest storslagna platsen att få lära sig dessa lärdomar, eftersom samtliga kan bli hågkomna ifrån ert förflutna fram till nuet, och tillåter att framtiden får veckla ut sig. Detta är vad var och en av er kommer att kunna uppleva genom att vandra på Vägen till Mästerskap via en Planetarisk nivå.

I och med att det Lägre Egot utmanas genom denna healing-process, stiger element upp inom ert medvetande vilka kan förefalla inte så särskilt angenäma. Ni måste komma ihåg att vad ni för närvarande upplever, härstammar från förmågan att vara multi-dimensionell och inte bara en tredje-dimensionell Planetarisk Varelse på Jorden. Alla de gamla reglerna gäller inte längre, vilket innebär att denna process kan vara extremt svår och utmanande för Hjärtat och Personligheten inom ert Fysiska Själv.

Det är ert ansvar att inse att detta bara är en del av processen av att finna ert Sanna Själv och att ni måste vandra genom världen av Dualitet för att inombords hitta Enheten.

Det enda sättet på vilket ni kan komma igenom denna process är att få Guds Strålars Flammor att vandra tillsammans inom er, genom att använda deras energier, eftersom var och en på de första sju nivåerna ger en sann förståelse av hur det är att vara en Mästare inom Kroppen. Utan dem kommer ni att fallera och ni vill gå tillbaka till ert Gamla Själv, vilket är det största misstaget som någon Initierad kan göra på sin resa.

Låt oss ta en titt på dessa flammor:

Blå – Ger Styrka och Kraft, Viljan och Modet att ta sig igenom alla bakslag.

Gyllene Gul – Tillåter en upplysning av ert Högre Sinne att arbeta inom ert Fysiska Sinne, eftersom det är de första stegen till att integrera Kristusmedvetandet.

Rosa – Framkallar Kärlek och Vördnad för Självet, genom att känna medkänsla och Kärlek via Skapandet av Handlingar som ska manifesteras.

Kristallin – Den är Uppståndelsens Flamma; tillåter de gamla energierna att tas bort, så att en Pånyttfödelse kan ske inom Självet och föra med sig ett flöde av kreativitet och kärlek.

Grön-Gyllene-Vit – Medger Harmonin inom Sfärerna att få upplevas i och med att det Högre Sinnet blir alltmer integrerat inom det Lägre Sinnet; storslagna idéer har skapats inom denna stråle.

Violett-Purpur – det är Strålen för Transmuterande för att skapa en Transformation i det Fysiska Självet, i och med att utbytet av energierna blir alltmer jordade inom den Initierades struktur för att kunna bli sin egen Personliga Alkemist.

Rubin-Röd-Gyllene – visas som den sista flamman, för den är utvecklingen till att vara omgiven av Guds Ljus under resan till det Mästerskap som ska förverkligas; den framkallar elementen för frid och ro inom det som har uppnåtts genom att bokstavligen tillåta att den Andliga Spiritualismen hos de Uppstigna Mästarna blir er vägledning.

Som ni kan se, kommer det att hjälpa er att ta bruk av var och en av dessa flammor, i egenskap av en Initierad, för att kunna gå igenom de korridorer som kan vara överväldigande. Det framkallar förmågan till att i sanning acceptera gudomlig Kärlek inom Hjärtat och det skapar ett tillstånd av Själv-Förlåtelse att bli så integrerat inom er, att det blir det främsta elementet som förekommer inom ert medvetande.

Det finns inget annat sätt att ta sig igenom processen av att öppna upp ert Eteriska Själv till att bli integrerat inom ert Fysiska Själv, eftersom övergången av er Ljuskropp är mycket detaljerad och intrikat inom er. Ert Eteriska Själv håller i nycklarna till allt som ni är, allt som ni har varit och kommer att bli för ert framtida ögonblick.

Känn ingen fruktan gällande vilka ni har varit, vi har alla fått uppleva livets mörka platser på denna jord. Tillåt er själv inse att ni har potentialen att vara alltmer utvecklad inom er fysiska varelse än vad ni någonsin har trott att ni skulle kunna vara.

Tillåt tillståndet av Förlåtelse som finns inom ert Hjärta att uttrycka sig i varje ögonblick, och låta er helas via djupen av er Själ, så att ni kan bli den Högre Varelse av Ljus som ni kom till denna Jord att förkroppsliga.

Nu ber jag Lady Nada och Lord Sananda att dela med sig av sina tankar.

Jag Är Lord Saint Germain

Mahachohan av Guds Sju Strålar.

 

 

 

Integrative Channel: Rev. Christine Meleriessee Hayden

 

Saint Germain via Christine Meleriessee Hayden, September 15th, 2017

 

 

 

 

Översättning. Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...