Saint Germain via Caroline Oceana Ryan 23 november 2021

 

Saint Germain via Caroline Oceana Ryan 23 november 2021

 

Saint Germain: Ögonblicket har Kommit

23 november 2021

 

Av Caroline Oceana Ryan

https://tinyurl.com/yh2wk4c6

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha denna stund med er idag.

Idag har vår skribent återigen frågor till Saint Germain, så vi delar dessa nu:

COR: Hälsningar, Lord Saint Germain! Tack för att du pratar med mig idag igen.

SAINT GERMAIN: Hälsningar, kära du! Hur kan vi vara till hjälp för dig och dina Medljusbärare?

COR: Jag känner två saker samtidigt, en ganska utmanande och en inspirerande. För det första, katastrofscenarier som ibland kommer mig att tänka på vad som kan hända med mänskligheten medan de fortfarande är under den nuvarande korrupta maktstrukturen.

Det har utan tvekan utlösts av den vanliga mänskliga upplevelsen av att bära på posttraumatisk stress under många liv. Överlevnadshjärnan utövar scener från en eller annan förtryckande situation, som en reflex efter alla de senaste årens svåra nyheter.

Ändå utplånar den andra uppsättningen bilder dessa rädslor. Det är upplysande, eftersom dess glädje är så påtaglig.

Jag upplever ögonblick när jag känner att Ljuset som strömmar ut på planeten är kännande och nästan fysiskt – jag kan känna och se det i luften. Det här är inte som andra gnistrande bitar av solljus vi kan se.

Det här verkar vara en närvaro man kan prata med och ansluta till på ett känslomässigt, nästan fysiskt sätt.

Den känns nästan solid. Och i dessa underbara stunder känner jag att det når hela min ande.

Jag känner att det talar till de fysiska cellerna – mina och hela mänsklighetens – och försöker lyfta oss till nästa nivå av vår utveckling och uppmuntra oss. Som för att säga: ”Inget av det du fruktar är verkligt.”

Sedan när jag gick till affären idag, när jag tog in detta fantastiska Ljus, hörde jag frasen ”The Healing Times.”

Jag hoppades att du kunde förklara det, eftersom jag inte känner att jag kom på det på egen hand! Jag trodde inte att det är den tid vi befinner oss i.

SAINT GERMAIN: Och ändå är det så att detta ögonblicket har kommit, och mänskligheten kommer att uppleva sådant på allt fler nivåer nu.

Det du talar om är de parallella upplevelserna av Ljus och mörker, som nu rör sig genom Jordens upplevelse i hög hastighet.

Och vi säger en hög hastighet, eftersom accelerationen och förstoringen av Ljusets kraft bara kommer att fortsätta. Mörkret vet att det misslyckas med sin avsikt.

Det har inte inkluderat en plan för att kapitulera för Ljuset om det inte skulle vinna mot Ljusströmmen, eftersom egot och det falska jaget alltid har lett mörkret, och alltid kommer att göra det, tills det går in i högre resonans i detta Universum.

Och så fortsätter den mörka agendan, som om dess spelare var omedvetna om de tecken du har noterat – tecken på att den Nya Jorden redan är här.

Tecken på att miljoner kallas att ta tillbaka sin själskraft medan de är i en mänsklig kropp, och att hävda det som de föddes i denna era för att göra anspråk på, eller återta.

Detta förklarar den stora brådskan som de som spelar rollen som lågvibrerande har att sätta in A.I. in i människokroppen. Och det är därför nyhetsmedierna och deras vibrationsteknologi sänder vibrationsnödsignaler, gjorda exakt för att varna och alarmera de aspekter av det mänskliga psyket som har tränats i årtusenden att svara med rädsla.

Från det svaret, som utplånar klara tankar, ”massorna kommer att göra som de blir tillsagda”, har de mörka världarnas och de mörka regeringsstrukturernas resonemang varit – det som tyst kontrollerar de synliga regeringar som folk ser på daglig nivå.

Naturligtvis inser många nu hur djupt skuggorna går, och att i dessa skuggor lever personer, energiformer och avsikter som inte har något intresse av att hålla någon ”säker”.

COR: Så många böjer sig för den gamla ordningen nu, från den rädsla som du beskriver. Vilket hopp finns det i det scenariot där så många kan förlora sin individuella tanke och känsla av handlingskraft?

SAINT GERMAIN: Det finns stort hopp, kära du!

Ni är medvetna om att många vackra varelser och energetiska influenser är i arbete nu på Jordens yta, och i den Inre Jorden, som arbetar mot rasens och planetens befrielse.

Du kan inte titta på den mörka aspekten av historien och förvänta dig att den är lika i resonans och effekt som Ljusaspekten, även om vi avgränsar sådant för att göra en poäng. Du är medveten om den gamla liknelsen om ”De Blinda Männen och Elefanten”?

COR: Ja, självklart. Så när jag märkte vad som känns som en ökande katastrof – en slags för de som spelar tillsammans med den gamla maktpubliken och en annan för de som inte gör det – kände jag bara svansen eller snabeln på elefanten, när det står mycket mer på spel här.

SAINT GERMAIN: Och du är medveten om detta.

Men återigen – ”alla stopp har dragits ut” som de säger, för att kasta mänskligheten in i en sådan rädsla för att överleva, att era bättre, högre instinkter har knuffats åt sidan många gånger under de senaste åren.

Ändå noterar ni vad som händer, när det högre Ljuset från er Sol flödar in – dess språk, dess tonala vibrationer.

Änglalegionernas tonala vibrationer hörs också runt om och genom planeten nu. De uppmanar alla på Lady Gaia att komma ihåg sin egen högre aspekt och resurserna däri.

Till och med klipporna, jorden, bergen – även dessa vibrerar på en högre nivå nu, det som inte verkar andas, fastän det gör det.

COR: Bergen kanske får lite hjälp om det finns drakar som vaknar inom dem!

SAINT GERMAIN: Naturligtvis är det så! Men kom ihåg att själva cellerna i din kropp, och varje droppe vatten, varje luftmolekyl, alla komponenter i alla skapade ting, känner och minns på en djup nivå sin Skapares röst.

Det är vad du hör nu. Det är den nästan solida närvaron du noterade när du promenerade ute idag.

Nu talade du om frasen ”The Healing Times”, och du har rätt i att ditt logiska sinne inte har tänkt på det.

Det kommer från din högre aspekt, och de Änglalika förbindelserna som alla högre jag åtnjuter.

Du ställde invändigt in dig på vibrationen av förnyelse och uppvaknande som nu sprids överallt på planeten.

Vi uppmanar alla som läser detta att göra mer än att bara ta in det på en nivå av intellektuellt intresse.

Tysta ditt sinne och ditt hjärta en stund och lyssna djupt inom dig.

Du kommer att notera en närvaro där, som talar till dig och hela mänskligheten, som inte har funnits på Jorden på många tusen år, och kanske aldrig på den nivå som den nu når dig.

COR: Och den kan faktiskt hela människor, såväl som vår Jord?

SAINT GERMAIN: Helt säkert. Det har den gjort i flera år nu.

Ändå ökar dess intensitet, eftersom mänskligheten har svarat med att be om mer hjälp, mer utveckling, mer aktivt komma ihåg Vem du är och varför du är här nu.

COR: När du talar, Lord Saint Germain, känner jag att hela mänskligheten börjar återta aspekter av vårt väsen som har att göra med vår förmåga att ta emot tydligt och direkt från de högre världarna, utan en mellanhand.

Dessa kan vara meddelanden, tonala vibrationer, visioner. Eller så är de kanske bara tysta energetiska nedladdningar som bara ger sig till känna med tiden.

Ändå känner jag hur våra andar, våra hjärtan lyfts av detta Ljus som talar till oss, på ett språk som vi börjar komma ihåg.

Och det är alltså inte min fantasi—?

SAINT GERMAIN: Fantasin är bara en portal till högre tankar, en gång placerad i en vibration av öppenhet för sådana.

Det är inte en kanal för önsketänkande eller meningslösa tankar, som ni har blivit lärda på denna Jord alldeles för länge.

COR: Den har använts för mycket lägre syften än den skapades för.

SAINT GERMAIN: Men nu försöker den användas som en kanal för er inspirerade, högre tanke.

Vilket inte kommer att vara fantasi, i lägre bemärkelse. Det kommer att vara avbildning, men det kommer inte att vara ”påhittat” som ni har tränats att se det. Det kommer att vara en uppenbarelse av det sanna jaget, av ert Universum som det faktiskt är.

COR: I Healing Tiderna, kommer vi äntligen att veta vilka vi är och vilka våra själsfamiljer är? Kommer vi att ha ett medvetet minne av tidigare liv, av våra tider på skeppen i det eteriska när vi sover på natten, och vår hela själshistoria?

SAINT GERMAIN: I en takt i vilken du kan bekvämt växa in i dessa nya förmågor, som du redan har inom din högre aspekt.

Ja, det och mycket mer väntar på er.

Öppna dörren, kära ni! Vet att er sols strålar och flammor når ut till er för inget mindre än återkomsten av era fullaste, vackraste former av Ljusmedvetande.

Allt är inte förlorat. Nattens mörkaste ger alltid vika för gryningen.

COR: Tack, mästare! Din närvaro med oss på denna resa är ovärderlig för oss alla, som det var för så länge sedan för grundarna i Philadelphia.

SAINT GERMAIN: Namaste, kära ni! Vi är hedrade att få hjälpa till. Var vid gott mod. Allt är bra och kommer att bli mycket bra.

COR: Namaste!

 

 

 

Översättning:Lars-Eric

Du gillar kanske också...