Saint Germain via Christine Meleriesse Heyden, 22:e mars 2017

Saint Germain via Christine Meleriesse Heyden, 22:e mars 2017

 

 

Hälsningar,

Kära Älskade Ni,

Jag är Lord Saint Germain, Maha Chohan av de Sju Strålarna av Gud. Jag kommer till er i dag för att tala om hur man kan klara av den fortsätta vandringen med era Initieringsfaser, även när ni känner att ni vill ge upp på grund av att ni känner er låga, eller av de händelser som inträffar.

Ni måste hela tiden påminna er själva att ni är Ljusvarelser och utan ljuset kan ni inte hålla er kvar i er fysiska kropp.

Har ni någonsin tänkt den tanken?

Vi behöver tänka på det – ni är av en ljusessens som kom genom frekvensen av den Gudomliga Modern och Fader Gud, som förresten kom från den från Kreativa Källan av Enighet. Detta innebär att ni kommer från denna Gudomliga Enighet, och föddes till olika former av existens. När ni kom till tillståndet av högre medvetande, trodde ni inte att det skulle finnas något annat än total lycka – ni skulle dela med er av ert ljus till andra, och skapa Planeter i Multi-Universum.

Eftersom ni tagit er långt och vida omkring genom denna resa, har ni glömt er Gudomliga Essens som änglavarelser, fritt svävande, och att vara en i alla kreativa processer. I stället har ni upplevt densiteten i det planetära livet, och har nu vaknat ännu en gång för att komma ihåg allt ni är.

Denna resa är ganska utmanande i sig själv, eftersom ni måste lära er att hantera de väsentliga komponenterna i er själskropp av ljus, som kan vara full av mörker. Ni går igenom initieringsprocessen, för det är något ni måste göra när ni har vaknat till ljuset inombords. Ni påbörjar denna resa med viljan att bli något mer än ni tidigare varit på jordplaneten, men det är fortfarande ett utmanande steg att gå ner i avgrunden av det gamla, för att hitta den Nya Början som väntar på er ankomst.

Detta är en kontinuerlig process som går igenom många nivåer för att bemästra uppstigningen. När ni inser vilken potential ni har, så förstår ni att ni har förmågan att bli allt ni verkligen gjort er förtjänta av. Drömmarna ni har haft i det förflutna kan bli verklighet, när ni rör er genom dörröppningar som tidigare varit blockerade för er medvetenhet.

Var och en av oss mästare har tagit på sig denna roll, och nu blir ni i denna tidsram också Initierade i Mästarrollen.

Det spelar ingen roll var ni befinner er i er initieringsprocess, eftersom kampen kan inträffa när som helst, särskilt i den Planetära Processen av Uppstigning, som går upp till den sjunde initieringen. Vissa elever kanske tror att det är som att använda ett trollspö, och allt blir perfekt när ni når den nivån. Tyvärr är det inte sant. Ni måste fortfarande arbeta er igenom era faktorer för att kunna nå uppstigningens mästerskap, i de högre ljusrikena. Ibland kan det bli utmanande rent fysiskt, eftersom era fysiska kroppar, kommer att förändras drastiskt.

Vad kan man då göra för att må bättre, särskilt om man upplever att det Lägre (fysiska) Sinnet, vill komma in i bilden av ert emotionella tillstånd?

Att överlämna sig är det första steget för att uppnå det ni önskar. Vid initieringsfasen till mästare, måste ni förstå vilken kraft ni får, när ni släpper alla felaktiga begrepp som finns i ert undermedvetna om Vad Ni Bör Göra, och istället använda hela potentialen av ert Andliga Själv.

Detta är inte alltid någon lätt uppgift, som ni förmodligen redan vet.

Uthållighet är nyckeln, tillsammans med förmågan att ha tålamod med sig själv.

Hur gör man när man går från att vara en rent 3-dimensionell fysisk människa, till att lära sig att andas, agera, tänka och känna, genom ett 5-dimensionellt själv?

Det första är att ni måste inse att det tagit er många eoner, att komma till denna punkt: med den verkliga önskan om att bli Uppstigna Mästare.

Det är något som bör tas på största allvar; det är mycket viktigt att det tas stor hänsyn till det – med tanke på hur ni går från det gamla själv, till ett mer anpassat friskt fyrkroppssystem som samarbetar med den essens ni kommer att bestå av.

Sanningen är den, att varje initiering måste innehålla Hopp och Tro, så att nya dörrar alltid kommer att öppnas, och stegen för att gå igenom dessa stadier av tillväxt behöver fullt ut förverkligas, genom en högre verklighet, som är Sol-Ängeln.

För att fullt ut kunna acceptera att ert Högre Själv är ert vägledande ljus, måste ni inse att det finns en bro för kommunikationen mellan det Fysiska Sinnet och Det Högre Sinnet. Er Sol-Ängel finns med er för att hjälpa er minnas era änglaminnen, så att ni kan gå igenom dörröppningar av ljus och mörker, för att hjälpa er accelerera genom era utmaningar. Det är vad sant Mästerskap representerar.

Det finns delar inom er som när ni befinner er på jorden, inte inser att ni varit änglar, men när ni får tillgång till dessa attribut av ert Gudomliga Själv, kan ni till fullo börja acceptera potentialen som finns inom er, av att vara både ängel och människa. Ljuset som ni har bett om att vara inom er, guidar er till de högre rikena av ljus, genom ert Högre Själv. Det är bara början, för ni lär er att få tillgång till er Monad (de andra själarna som arbetar med er), och då är ni i Jag Är-Närvaron.

Så många elever försöker nå toppen först och går vilse, eftersom stegen innan inte har accepterats. Ni måste ha en solid grund för att kunna behålla de högre energierna. Det är därför det finns ett Mästerskap, så att själarna kan gå igenom initieringarna eller åtgärder för att helt ta bort de gamla komponenterna, som inte längre tjänar själens syfte. Längs vägen, varje steg ni går igenom ger er en stund av tillfredsställelse, men inte så länge. Eftersom Mästarvägen är belagd med stora utmaningar, men underbara stunder av insikter för själen.

Därför är det viktigt att inte ignorera Sol-Ängeln, eftersom denna del av er essens kommer att hjälpa er att ha Tro, Tålamod och Möjlighet att gå igenom alla stormar, oavsett storlek. Det är då era Själar blir Ett med Ängeln och får Hopp, oavsett omständigheterna.

Själens resa till Ängeln i Jag Är-Närvaron, är full av stora ögonblick av spänning och glädje, och ni kommer att märka kraften som gör att ni inte längre faller tillbaka, till det ni var innan. Det är spännande att se de förändringar som initieringarna gör, vilket skapar ny grund för ljuset.

Som Lord Saint Germain, förstår jag precis vad ni går igenom, och det är därför jag är här för att hjälpa er genom varje steg i resan. Hänryckningen i Mästarrollen kommer så småningom, men de första stegen tar er tillbaka till er själs historia, för att hjälpa er heala de delar av er själva som har glömts bort, så att ni till fullo kan behålla den högre essensen ni blir.

Jag bad två av mina Chohan-Strålar att säga några ord om det här steget i resan, med initieringen av Hopp och Tro, Mästare Djwhal Khul, Chohan-Strålen av Kärlek och Visdom, och Mästare Serapis Bey, Chohan-Strålen av Harmoni och Balans för Konflikter.

Med välsignelser till allt, vi är tillsammans,

Jag är Lord Saint Germain

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

 

 

xhttp://walkingterrachrista.com

Du gillar kanske också...