Saint Germain via Ann Dahlberg, 21 juni

Saint Germain

Söndag 21 juni 2015

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Saint Germain och jag har lite nyheter till Er idag. En hel del pengar har nu förts över till fonderna som ska användas till olika behjärtansvärda projekt som är nödvändiga för jorden och människor i nöd. Detta var det första steget när det handlar om fonderna. Valutaomvärderingen har tagit stora steg framåt och införs nu i fler länder. Det talas inte så mycket om det än men det kommer snart, då dollarn får allt mindre betydelse. Detta är ett stort steg för planeten och första andetaget av befrielse kan nu tas. Mänskligheten är nu på väg mot den fred som de så länge har väntat på.

Tillkännagivandet av NESARA kommer att ske kort efter att valutaförändringen har blivit erkänd av de flesta länder. Ni har gjort ett fantastiskt jobb och vi är alla så stolta över er. Våra allierade som har hållit i arbetet med att få fram denna förändring i världen med valutor och fonder är värda en stor eloge. Skicka ljus och tacksamhet till dem för deras osjälviska arbete och deras stora mod. De har endast jorden och mänsklighetens bästa för sina ögon. Trots stora motgångar, så har de startat om och använt sig av en ny och bättre strategi.

Det här kan gälla för alla människor som befinner sig på olika plan i livet. Trots bekymmer och motgångar så fortsätter ni ta lärdom och gå vidare på ett förhoppningsvis bättre sätt. Annars så följer en ny lärdom och vis av erfarenhet, gör man det bättre och bättre, tills man är fullärd och den förmågan införlivas med en själv och blir automatisk.

Se framtiden an, gott folk. De stora förändringarna har börjat sätta sina spår och kommer inom kort att bli märkbar för alla. Var inte rädda om det blir lite oroligt i början. Vet och förstå att det snart går över och att det är för ert eget bästa. För hela planetens och dess invånares bästa.

Våra allierade har den kontakten och vet vad och varför de är här. De behöver inte finna sitt sanna själv, de är redan i sitt sanna själv. De behöver bara koncentrera sig på det arbete de gör och de gör det väldigt bra. De får de råd de behöver av sina ”högre själv” och de guider som finns runt dem.

Nu är det er tur att vakna kollektivt och bli ETT med varandra. Alla måste fortsätta det påbörjade arbetet och dra sitt strå till stacken. Alla behövs i arbetet med att återställa jorden till sitt forna jag, det paradis, som hon alltid varit ämnad till att vara. Detta ärorika arbete ska fortsättas av er nu som en kollektiv enhet. Ni ska återgå till att bli jordens väktare och värna om dess ömtåliga ekosystem.  Allt ska återställas till dess rätta element och balans. Ni har ett stort arbete framför er, kära jordbor, men vi litar fullt och fast på er förmåga. Tillsammans har ni många gåvor och alla dessa gåvor kommer väl till användning i det arbete som ligger framför er.

Det är som vi alltid har sagt. Det är tillsammans ni måste stiga upp, för det är tillsammans ni kan göra underverk med er själva och er kära planet ”Jorden” eller ”Gaia ” som hon egentligen heter.

Det var trevligt att få språka med er.

Er tillgivne Saint Germain

Du gillar kanske också...