Saint Germain via Natalie Glasson, 29 februari 2024

 

 

Saint Germain via Natalie Glasson, 29 februari 2024

Hälsningar till er, älskade ljusvarelser, Jag är Saint Germain. Jag kommer fram med kärlek och välsignelser, glädje och frid för att vara med er i detta ögonblick. Jag tar fram allt jag är, magin, mysteriet och de underbara insikterna i Skaparens Universum. Jag skänker dessa till dig så att du kan komma ihåg, inom din egen varelse, sanningen som du är, magin som du kan föra till världen, mysteriet som du kan avslöja och upptäcka, och minnet som är din sanning.

Idag vill jag tala om frånkoppling. När vi tänker på frånkoppling tänker vi på brist på anslutning. Du kanske undrar varför det finns ett behov av att lösa en brist på anslutning. I detta ögonblick uppmanar jag dig att tänka på någon som du känner dig frånkopplad från. Kanske har du känt dig ansluten till dem tidigare men nu, av någon eller annan anledning, känner du dig frånkopplad. Du kanske också vill tänka på någon du ser eller erkänner i ditt dagliga liv och du önskar att det fanns en koppling, men det känns som en brist på koppling. Även om det saknas koppling, oavsett om det fanns en koppling tidigare eller inte, är det viktigt att inse att även en frånkoppling är ett utbyte av energi. Så vi börjar inse att om en frånkoppling är ett utbyte av energi, så finns det många utbyten av energi som inte tjänar dig i din nuvarande verklighet.

Frånkoppling är ett utbyte av energi men det är ett utbyte av energi som är något besvärligt. Det känns som om du kanske ger och inte får, eller att du ger och det kommer tillbaka till dig, eller kanske du inte ens ger. Du känner dig så frånkopplad att du har tappat den kontakten med dig själv, i det ögonblicket eller med den personen. Detta är en viktig aspekt; att känna igen om du ger energi eller om du faktiskt kopplar bort dig själv medan du antingen försöker, eller inte försöker att ansluta till en annan. När vi talar om att upplösa frånkoppling, talar vi faktiskt om denna frånkoppling med oss själva medan vi försöker få kontakt med andra.Det är något som händer ofta och det kan till och med inträffa inom din relation med Skaparen.

Kanske har du försökt att manifestera något och det manifesterade sig inte. Kanske bad du om hjälp från Skaparen och ingen hjälp gavs. Du har satt ditt hopp och du har utökat din energi till Skaparen och du känner eller ser att det inte finns något svar, och så skapar du ett utbyte av frånkoppling. Detta utbyte av frånkoppling är en frånkoppling från jaget. Du tappar nästan kontakten med en del av dig själv som om du förvisar eller gömmer undan en del av dig själv.

Att lösa upp frånkopplingen innebär att du tar tillbaka – du välkomnar tillbaka – den delen av dig själv till ditt väsen. Du känner igen den, du älskar den och du erkänner den. Genom att göra det förändrar detta utbytet – förbindelsen – inte bara med dig själv, utan med den andra, oavsett om det är en eller flera.

Du kanske märker att de är mer öppna och mer mottagande för dig även om de inte var i det förflutna, för när du förändrar och ändrar din egen frånkoppling inom dig skapar du en ny energivåg som sträcker sig till dem och kommer att påverka och transformera deras eget väsen också. Jag, Saint Germain, talar om bortkoppling av människor eller av en situation som du skulle vilja…eller det skulle tjäna dig att…vara ansluten till. Det finns vissa kopplingar som inte tjänar dig och det är lämpligt att lösa upp dem om det behövs.

Jag vill först dela en praxis med dig som kan användas för att skapa förbindelser oavsett om du önskar att de människor du ansluter till ska vara i din verklighet eller inte. Det är mer en helande koppling som gör att du kan bli betjänad, stöttad och älskad. Sedan kan du välja om du fysiskt vill engagera dig med den personen eller den situationen.

När en anslutning skapas…även om det är en frånkoppling…när du stöter på någon och kanske grälar eller om du inte ser öga mot öga, görs en frånkoppling – en anslutning som man kan säga inte är harmonisk. Allt som du känner igen eller erkänner i din verklighet och de inre planen har ett samband, oavsett om det är ett positivt samband eller ett samband som inte är harmoniskt.

Dessa förbindelser kommer inifrån din varelse; de kan komma genom ditt sinne som mentala kopplingar, de kan komma som känslomässiga kopplingar, de kan komma som kopplingar från chakran. Det finns så många delar av din varelse från vilka anslutningar kan skapas. Ibland är problemet att en anslutning har skapats från den felaktiga eller olämpliga delen av din varelse som dränerar dig eller inte tjänar dig.

Föreställ dig den personen som du kanske hade en koppling med, men som du inte längre har, eller som du önskar att du hade en koppling med. När du tänker på dem, tillåt dig själv att föra tillbaka din uppmärksamhet till din varelse och erkänna hur du känner för denna koppling. Till viss del spelar det ingen roll hur du känner om anslutningen eller vad du säger om anslutningen i ditt sinne, erkänn helt enkelt att vad du än upplever om den anslutningen är den anslutning som har skapats. Det är energin som flödar mellan er och också som den andra personen lägger till.

Föreställ dig att din koppling till den här personen nästan är som många, många ljusslingor. De kan ha olika färger. De kan vara tjocka, de kan vara tunna. De kan vara svaga, de kan vara starka. De kan komma från ditt huvudområde, de kan komma från ett annat område eller över hela din kropp.

Föreställ dig/känn/erkänn sedan att vid ditt Hjärtchakra finns detta vattenfall – ett milt vattenfall av ljus – och detta ljus flödar från din själ. Det är som ett läkande balsam. Föreställ dig/känn/erkänn att du tvättar alla dessa ljusslingor av anslutning eller frånkoppling, med denna själsläkande balsamenergi.

Du kan helt enkelt erkänna eller hålla fast vid avsikten eller så kan du se den visuellt. När du skapar balsam som rinner genom dessa anslutningar kommer det att påverka den andra personen också. Du framför inte nödvändigtvis vad du vill att anslutningen ska vara, du tillåter helt enkelt … med denna helande balsam från din själ … tillåter du din själ att skapa den anslutning som tjänar dig.

Detta kan vara så att några av trådarna är upplösta…kanske alla är upplösta…eller så kan det vara så att vissa finns kvar men de har omvandlats till en högre vibration eller en annan energi.

När du känner att detta är komplett, tillåt dig själv att ta din uppmärksamhet tillbaka in i din varelse. Erkänn/upptäck hur du känner dig nu. Tänk på den andra personen och erkänn hur du nu känner för den andra personen.

Du kanske inser att det finns en ny koppling som har bildats, eller så kanske du inser att det faktiskt inte finns en koppling, bara kopplingen som varje varelse har eftersom varje varelse är Skaparen…den Skaparkopplingen…snarare än en koppling på denna nivån och dimensionen.

Den Skaparkopplingen kan vara att du helt enkelt känner villkorslös kärlek till den personen eller situationen, men du känner att det inte finns något behov för dig att engagera dig. Du kanske fortfarande har några trådar anslutna och det kan vara lämpligt och nödvändigt. Det kan krävas många övningar att arbeta med samma person för att du ska gå in i ett nytt skifte och uppvaknande med denna anslutning.

Det övervägande syftet med den här övningen och att jag kommer fram för att föra detta ämne till din medvetenhet är att skapa mer harmoni inom ditt väsen, med andra, med de runt omkring dig och med situationer runt dig. Det är väldigt lätt att skapa motvilja, disharmoni och frånkoppling som i själva verket fortfarande är kopplingar men de är kopplingar som inte tjänar dig.

Det är oerhört viktigt att skapa förbindelser som tjänar dig oavsett om det gör dig fri eller helt enkelt låter dig att tänka om, se om, känna igen och återigen erkänna en person eller en situation.

När du tillåter din själsenergi, inom ditt väsen, att läka dessa strängar, för du den frånkoppling du har skapat inom din varelse…du för den aspekten…tillbaka till dig själv. Det kan kännas som en enorm lättnad eller befrielse. Det är viktigt att också erkänna, i slutet av övningen, att den aspekt av dig själv som du kopplade bort nu har återställts, av din själ, till din varelse, vilket betyder att du inte längre stänger bort aspekten.

Jag låter er begrunda mina ord. Jag tackar er oerhört mycket när ni skapar rena förbindelser på jorden, detta kommer att höja vibrationen för alla.

Jag tackar dig. Jag är Saint Germain.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *