Sananda via Ann Dahlberg, 7 februari, 2018

Sananda

Onsdag 7 februari 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda och jag är här idag för att prata lite om den kommande världen. Den värld som ni lämnar känner ni väl till, den har levt ut sig själv kan man säga. Den ljusare värld ni är på väg till är mycket lättare till form och sinne. Det ni tänker och känner, det manifesterar ni. Det kan gå fort från tanke till manifestation så det första man behöver göra är att kunna kontrollera sina tankar och känslor. De hör ihop tanken och känslan, de påverkar varandra på ett subtilt sätt. Det här, kan vara bra att träna på nu – att träna på att använda era tankar och känslor på ett positivt sätt. Om tvivel och missmod kommer in så försök att vända det till något positivt. Tankens kraft är stor och det är möjligt att påverka den, den påverkar i sin tur känslan och genast känner du ett hopp av tillit och ditt humör skiftar. Ni kan alla känna igen detta. Det kan vara så att någon annan har fått dig på gott humör igen, vars energi har påverkat dig till att känna dig mer hoppfull och positiv. Det här kan givetvis fungera åt andra hållet också. Någon annans negativa energi kan påverka din egen optimism så att den falnar av och du känner dig plötsligt olustig till mods. Det är viktigt nu att du tar ansvar för dina egna tankar och känslor. Om du har kontroll över dina tankar och känslor så kan ingen och ingenting påverka dig för du är chef i ditt eget hus. Det är då livet kan vara som det är. Du är ändå segraren i ditt eget liv. Du kan då visionera det bästa för dig och det kommer att infinna sig för du är mästaren i ditt hus. När du mår bra i ditt liv så kan du visionera för dina vänner, din stad, ditt land, ja vad du vill och det kan bli så. Det kan bli lite svårare ju fler människor som är inblandade om de inte befinner sig på samma nivå som du själv, men inget är dock omöjligt och du påverkar andra på ett positivt sätt. Alla vill ju ha ett bättre liv för sig själva och sin familj, ja även för sitt folk och för sitt land. Sedan är steget inte så långt till andra människor och länder. Det blir en dominoeffekt och den sker överallt men den startar alltid med dig själv. Det är din medvetenhet, din förmåga att kontrollera dina egna tankar och känslor som ger resultat, först i det lilla sedan i det stora.

Se på livet med kärlek och låt kärleken bygga ett starkt bo i ert inre. Det är kärleken som alltid är svaret på allt som ni företar er i livet. Det är kärleken som gör era tankar positiva, ni ser möjligheterna i stället för problemen. Kärleken binder allt samman, den binder samman er till en enhet, en enhet som finns både inom och utom er. Kärleken tar fram det vackra, sanna och ärliga i er, den är det dyrbaraste ni har. Vårda kärleken i ert inre och ni kommer att bli rikt belönade, ty kärleken är livet, det vackra gränslösa livet som ger allt och har allt som ni någonsin har drömt om. Det är er skatt, er heliga graal. Den har alltid funnits och kommer alltid att finnas i er. Det är därför ni alltid och överallt hör att ni ska söka inom er själva. Er skatt er heliga graal finns inom er, ni kan inte hitta den utanför er själva. Allt ni behöver finns inom er. Ni är själva det ni söker. Ni är dyrbara pärlor i himlen, de pärlor som Gud sände ned för att verka på Jorden. Ha tillit till er själva kära bröder och systrar. Ni har allt ni behöver, verktygen finns där redan för er att använda er av. Använd dem i kärlek och ni har ert nya hem i kärlek.

Jag strör rosenblad av kärlek på den väg jag nu vandrar tillsammans med Er.

Sananda

Du gillar kanske också...