Saint Germain via Jahn J Kassl, 12 Februari, 2018

Saint Germain via Jahn J Kassl, 12 Februari, 2018

Vad är den djupaste betydelsen av vänskap och vad betyder det att vara en familj.

Vänner tjänar varandra som en spegel. Hur ska annars människorna kunna växa och utvecklas? Fram till en viss grad av utveckling är detta omöjligt utan motpart.

Vänskaper bryts på grund av brist på förtroende och på grund av det faktum att dessa människor inte har tillräckligt med inre förbindelse med varandra.

Vänskap håller när avtal är uppfyllda på jorden och när kärleken räcker till för alla.

Att vara en familj betyder att ni obevekligt litar på de andra, i alla situationer. Familjsammanhållningen innebär att förtroendet för individen ständigt stärks och bekräftas.

De som internaliserar det som sägs här kommer att finna glädje i sina liv och kommer aldrig att skylla ifrån sig på en vän.

I dag är det viktigt att relationerna mellan människorna är sanningsenliga, antingen i den sanna kärleken, eller när man känner att man inte är ämnade för varandra.

 

 

Varje andlig utveckling bygger på sanningsenlighet.

Ta möjlighet att bli mer sanningsenlig mot andra.

Detta är meddelandet.

Jag är MASTER ST.GERMAIN.

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...