Merlin (Saint Germain) via Beatrice Madsen, 12 oktober, 2019

Merlin        191012

Ni har alla lager på lager inom er, av föreställningen att ni inte duger som ni är. Lager på lager av föreställningen att ni har mer eller mindre skuld, att ni behöver rättfärdiga er, för att vara värda det goda, att det annars är erat fel. Föreställningen att ni genom ondska låter djuren lida, att eran ondska får planeten att inte må bra, att det är erat fel att ni inte är perfekta, att inte era barn får exakt det de önskar eller att ni borde gett mer till era åldriga föräldrar.

Detta är uråldriga tankestrukturer och de ligger såsom en tjock mörk matta, eller väv och har till sitt absoluta syfte att begränsa er.

Dessa djupa, uråldriga programmeringar av er håller på att lösas upp, men det tar tid. Inte undra på att ni kan vara förvirrade, när det ni tidigare hållit fast vid inte längre finns där som tak. Taket håller på att lösas upp och det kan ge en hisnande känsla. När människan är helt assimilerad till det nya kan den obegränsade människan börja verka till fullo.

När den obegränsade människan kan börja verka kan hon på ett enastående vis använda sig av hennes inre magiker. Den inre magikern kan börja forma materien efter sina önskningar sakta men säkert. Ibland kan er inre magiker forma era önskningar utifrån ert omedvetna då det inte alltid är framtaget i ert dagsmevetna vad ni egentligen vill och önskar på grund av denna tjocka matta, eller väv av föreställningen att ni inte är värda att leva era egna sanningar och drömmar, ösnkningar.

För att hållas kvar i den lägre strukturen har ni ideligen matats med föreställningen av att ni är dåliga, lågt stående varelser som inte ser till varandras bästa.Visst kan det vara sant men sanningen är att det också dagligen, varje minut, varje sekund görs så osannolikt många goda gärningar i världen på makro och mikronivå. Dock är ni inte vana att lägga ert fokus på dessa. Ni är vana att lägga ert fokus på kollektivt onda gärningar och handlingar och igen och ogen försärks den mörka väven och piskan fälls på mänskliga ryggen så att den bildligt sätt hukar. Ni får den gamla sanningen besannad om er otillräcklighet och er omöjlighet att stiga i graderna och börja skina er magnifika strålglans.

Se, att detta är en så djupgående manipulation. Se, att detta sker om och om igen. Ni försöks på de mest skrämmande vis att hållas fast i ert andra chakra, som styrs av makt och begär, därmed ego och förtryck.

Kom ihåg att för att nå den obegränsade magikern inom er så behöver ni lyfta ert centrum till det fjärde chakrat, hjärtchakrat. Då blir ni fruktansvärda att skåda för era historiska förtryckare, för att ingenting kan stoppa er och ingenting räds ni. Ni spänner er energi från ert hjärtcentrum och ljusets hästar drar er fram i er solvagn. Ni bländar de som använder sig av mörkrets magi och trots idoga försök att mana fram de mest skrämmande monster svarar du; jag har sett och känner min egen skugga, jag vet att jag är av ljus kommen och till världen bringar jag mitt ljus. Vik hädan, du som inte vill min växt. Jag är den jag är och jag är. Tillsammans skapar vi den nya ljusa världen. Vi känner, vi lyser, vi lever, vi skapar. Den gamla tanken är genomlevd. Det nya är vi. Vi är! Vi är här!

You may also like...