Saint Germain via Jahn J Kassl, 12:e september 2017

Saint Germain via Jahn J Kassl, 12:e september 2017

 

Älskade människor!

Jag är MÄSTARE ST. GERMAIN

Det här är en viktig vision som beskriver hela människans omvandling i sin ”sjuåriga progression” och den sista väckningen från Gud.

  • De tre personerna – barnet, den unga och den vuxna – symboliserar individens olika utvecklingsnivåer. Detta pekar på de olika utvecklingsstadier, som varje individ går igenom under sitt liv på jorden.
  • ”Pulvret” som Jahn administrerar, leder till människornas uppståndelse och beskriver ”livets träd”, ”kunskapens träd”, som ni är inbjudna att äta ifrån, så att ni kan vakna upp och uppnå medvetenhet.

Denna vision är avsedd att slå ut tidigare dogmer och djupt rotade tillstånd, och att öppna era ögon för det gudomliga som finns i varje människa.

”Det jag gör, det gör också ni, och ännu mer …”, sa vår broder Jesus; med denna vision pekar Jahn på återuppväckelsen av de döda.

Vidare pekar skillnaden i ålder på sju år, den sjuåriga förnyelsecykeln, som visar att det gamla måste dö innan någonting nytt kan börja. Det är därför dessa tre människor ligger döda i sina kistor.

Vart sjunde år förnyas huden och alla mänskliga celler. I den meningen är ett människa fysiskt, mentalt och andligt återfödd.

Denna vision pekar också på ”Dagen D”, den dag då alla människor kallas och inbjuds att omvända sig.

Pulvret, ”livets elixir” från ”livets träd”, är avsett att väcka människor, men alla kommer inte att uppstå och väckas upp av det.

Det faktum att i drömmen är alla tre människorna i sina olika utvecklingsstadier uppståndna, och det är en fingervisning som alla kan bli medvetna om, oavsett var de verkar vara i sina utvecklingar och vad de ytligt sett är engagerade i.

”Ni kommer att bli förvånade över vilka som kommer att sitta bredvid er i himlen …”, har det sagts, och den här drömsekvensen beskriver detta.

Att alla tre människorna öppnar sina ögon samtidigt, pekar på ännu en sak: den gudomliga nåden som verkar den dagen.

Denna dröm räknar med mänsklighetens kollektiva upplevelse av uppvaknandet. Det planetariska uppvaknandet kommer att initieras av en yttre händelse, och av Guds nåd.

Låga mänskliga beteenden, självupptagenhet, avundsjuka, svartsjuka och hat måste dö, för att de ska kunna vakna upp.

Denna dröm pekar på utplåningen av tiden, dagen då tiden stoppas och ögonblicket då allt mänskligt minne raderas, under en kort tid. Det mänskliga minnet från denna matris blir upphävt, så att minnet om det gudomliga medvetandet som är ni, kan återvända.

Detta ska göra det möjligt för alla människor på denna jord, att vandra vägen för omvändning och uppvaknande. Arbetet med omvandling fortgår – för de som vill återvända till ljuset – med en otrolig hastighet.

Den ”stora händelsen” kommer inte bara att förändra världen, den kommer helt att förändra varje enskild människa – oavsett om de är uppväckta eller sover.

Vänta på denna dag, förvänta uppvaknandet – och förbered er för det, genom att konsekvent arbeta för ljus och omvandling.

Vissa av er kommer att uppenbara sig som ”uppvaknade”, andra som ”uppvaknande”. ”Rollen” är obetydlig vid denna tidpunkt – allt som betyder något är att ni förstärker er relation med Gud, och öppnar er helt och hållet för processen av förändrings och omvandling.

Nu har allt sagts. Fler relaterade meddelanden följer, och detta är säkert:

Den sista dagen i denna värld ska inte vara smärtsam för någon, utan vara av ren glädje.

Jag finns bland er.

Jag är MÄSTARE ST. GERMAIN

 

»Källa – Kanal: Jahn J Kassl

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...