Saint Germain via James McConnell 22 november 2020

 

Saint Germain via James McConnell 22 november 2020

 

SAINT GERMAIN   (Kanaliserat av James McConnell)

Jag är er Saint Germain. Jag har kommit tillbaka just nu på grund av ett kall, ett kall som når ut till många. Många, inte bara här i detta land utan över hela planeten. Ett kall som höjer rösterna högt och kraften som kommer tillbaka till er alla när ni fullt ut vaknar till vilka ni är.

För detta är de tider, de tider som ni har arbetat för. Inte bara under den här livstiden, utan under många livstider, fram till denna tid. Dessa ögonblick som ligger framför er ännu, men kommer snabbt.

Ni gjorde alla löften för länge sedan, ni anmälde er frivilligt för detta uppdrag. Och detta uppdrag kommer nu närmare och närmare den slutliga kulminationen. Men för att göra det, för att kunna avsluta detta ”spel”, om ni vill, måste ni först släppa hela mörkret på denna planet som ett kollektiv. Och för att göra det måste ni föra mörkret, dessa skuggor, in i ljuset. Och det är vad som händer nu i er valprocess i detta land och i all påföljande övergång som sker som ett resultat av detta över hela planeten.

Människor tittar nu överallt på denna planet efter vad som händer här i USA. Alla tittar på: hur korruptionen i detta land övervinns av några stora som har gått fram och höjer sin röst och tar fram sin makt så att de kan hjälpa till att befria inte bara de här i detta landet utan också hela planeten.

Det är inte bara världen som tittar på, utan alla de ovanför i sina skepp och på andra planeter. Och även i hela galaxen tittar man på vad som händer här och nu.

Och ni har alla sittplatser på första raden. Ni är alla här och tittar på den här teaterpjäsen, eller den här filmen, som utvecklas överallt. Och den utvecklas verkligen precis framför er. Några av er tittar på. Några av er deltar som om ni kunde gå på scenen och vara med i pjäsen. Och ibland går ni tillbaka från scenen och sätter er ner och tittar igen. Men det finns de som alltid är inriktade på att vara med i spelet, fortsätta i spelet, och det är de flesta av er. De flesta av er är här nu i dessa ögonblick för att fortsätta föra fram allt detta, för att fortsätta att avslöja sanningen överallt som ni kan.

Det finns de yttranden som kommer från era massmedier som kommer närmare och närmare nu. Ni kanske inte ser det ännu, men de kommer närmare att behöva avslöja sanningen. Och det finns de som kommer fram och delar sanningen, delar sanningen till många, många fler som vaknar för den.

Det är hur hela denna uppvakningsprocess sker nu. Sanningen ska avslöjas överallt. Inte en sten kommer att vara ovänd. För allt som behöver komma igenom skall göra det.

Och ni alla, vilket ni har hört under en tid nu, är katalysatorerna för detta. Ni är de ni har väntat på. Det är inte vi, de uppstigna, det är inte galaktikerna, det är inte agartherna. Det är alla ni. Eftersom det är alla ni är det ni som gör skillnad. Det är ni som går bakom landets President, går bakom honom och följer honom. Och ger honom ert stöd och era böner, och alla de som arbetar med honom.

För återigen är det inte bara detta land som står på spel, och Republiken här, utan det är hela planeten som står på spel just nu i det Stora Upproret inom. Ni är alla en del av det Stora Upproret, eller revolutionen, om ni så vill.

Men det är ingen revolution med vapen. Det är inte en revolution utanför dig själv. Det är en revolution inom er själva. Och när du kan övervinna mångfalden inom dig själv och ta med dig dessa skuggor till ljuset, kommer det att föra ljuset till världen.

Jag är Saint Germain. Och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Och så att ni fortsätter att göra allt ni kan för att åstadkomma denna Övergång. För att föra den framåt. Att dra den till er.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...