Saint Germain via Nancy Tate, 14 januari, 2016

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain

via Nancy Tate

14 januari, 2016

 

Väckarklockan ringer

Idag är jag här för att påbörja ett sista steg med att bringa alla fonder till ytan. Det innebär att jag kan säga att fonderna kommer att inrikta sig på lämpliga områden och därifrån kommer de utan hinder att kunna bli framtagna. Jag är St. Germain och jag är på väg att kunna ta de främsta förtroendesvikarna från jorden, till en annan plats, där de kan leva ut sina handlingar och komma till insikt om hur de har blivit manipulerade till att tro att de befinner sig på en önskad bana.

Det är det som har skett med så många av dem som blev övertalade att göra vad de har gjort under oräkneliga livstider på jorden. De får nu höra om vad de under de kommande tiderna förväntas få uträtta och uppleva. De kommer att återvända till sitt ursprung; till renhet i Anden. I denna process kommer de sedan att kunna gå framåt och bli de som visar exempel för andra, om vad de kan vara kapabla till, i kölvattnet av det som de har inprogrammerats, så långt ifrån vilka de i sanning är.

Det är en del av denna upplösning gällande vad de har uttryckt, det är helt i sin ordning för resultatet att bli en del av återgången till sig själva med Spirit. Det är delvis en förebild som de får bli och för vilken de kom hit som frivilliga. De insåg möjligheten att de vid någon tidpunkt framöver skulle komma att minnas sitt inre jag och sin förbindelse med Skaparen, och de var medvetna om att de till en början fullständigt skulle få glömma denna insikt. Nu har mänskligheten gynnats av att vi har fått avslöja glömskan beträffande vilka vi är och att denna glömska inte kan vara en plats dit vi kan ta oss och stanna kvar i, fullständigt och för evigt separerade från Skaparens Enhet. Vi har i vår Enhet fått se att vi inte kan tillåta en fullständig separation fortgå, när det på själsnivå är uppenbart att det finns en önskan och en avsikt att återvända till Källan och återigen börja framskrida i Kärlekens Ljus på ett sätt som vi har lärt oss, och detta är bortom mödan av att förlora Ljuset. I vår Enhet lever vi ut sanningen om att vi inte kommer att tillåta en total förlust av oss själva, för det skulle på ett eller annat sätt komma att påverka oss alla. Vi är alla en familj av Enhet och i enlighet med detta är vi här för att visa och leva vår kärlek för varandra.

I detta som jag delar med er, uttrycker jag hur det kan vara i den andra änden av spektret. Jag visar för er att det inte finns något fullständigt fördömande av dem som gick med på att ta ställning för att följa den väg som vi alla är medvetna om att fanns med i bilden. Det innebär inte att vi alla såg de extrema följderna av målet för den vägen, om vi hade följt den. Det innebär att vi alla insåg att vägens ände inte fanns inom synhåll för vårt medvetande, för den hade ännu inte blivit skapad. Vad vi kunde se vid cirkelns fullbordande, var en oändlig figur i form av en åtta, som måste följas och levas i Skapelsens fullständiga Kärlek.

Kära Ni, vi befinner oss nu där. Vi tillåter oss att få ta del av de verktyg som vi har sett, för att kunna röra oss framåt och ta oss till våra förmågor för att få uttrycka Kärlek på ett öppet och aldrig sinande sätt. Genom att vi uttrycker vår Kärlek gentemot dem som har gått vilse på sin väg, lever vi ut vårt löfte till varandra om att alltid finnas där för dem som råkat så vilse att de inte kan hitta sin väg tillbaka. Samtidigt lever vi också ut vårt löfte om att ta oss framåt till den frihet som vi har inombords, för att flyta igenom de underverk som vi skapar i vår Enhetsenergi och den kraft vi har för att Skapa i Kärlekens energi.

Så min kära familj, jag har delat med mig av det som jag vet att ni på det själsliga planet redan känner till. Ibland kan det vara gynnsamt att kommunicera med varandra på ett sätt som verkar vara oväntat och samtidigt så i sanning bekant, att det väcker upp en annan aspekt i vår känsla. I återuppvaknandet finns förlåtelsens kraft, som följs av ett leverne i enhet med allt som vi gör och känner. Tiden har nu kommit, då vi står på tröskeln till att kunna uttrycka känslan av att vara i samma familj med allt på jorden. Vi väntar på det bekanta inom oss alla, då vi arbetar och rör oss tillsammans för att återge Kärleken till planeten. Även till dem som har medverkat till energin att falla tillbaka från det som vi känner är det viktigaste sättet att uttrycka den Kärlek som vi är. När vi sänder ut Kärlek till hela familjen, kan vi hjälpa dem som är på väg att ge sig av under de kommande tiderna. Det handlar om att känna till och leva ut vår totala Enhet i enlighet med förståelsen av den stora bilden i vår tid på planeten och i det uttryck som vi har skapat runtom i universum.

Nu ger jag mig av för att besöka dem som befinner sig i ett tillstånd som kräver mina nästa steg tillsammans med dem. Detta kommer att uttryckas i tidens frånvaro och på detta villkor kommer det att bli en upplevelse, i vilken de kommer att få känna den Kärlek som vi alla ger dem, i enlighet med vår Kärlek för hela existensen. Det blir en snabb resa för några, och för andra sker det i samma ögonblick som är Nu. Allting är Ett! Allting sker inom Kärlekens familj.

Tack, Kära, Älskade St. Germain!

Så mycket Kärlek,

Nancy Tate

Saint Germain via Nancy Tate, January 14

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...