Saint Germain via James McConnell, 27 augusti 2017

Saint Germain via James McConnell, 27 augusti 2017

 

Saint Germain

Jag är St. Germain. Jag kommer med den Violetta Flamman, Violett Ljus för att fortsätta denna process som påbörjades för länge sedan, processen som ni alla kom hit med som ljusarbetarna, ljusförmedlarna, ljuskrigarna som ni var och än en gång har blivit.

Denna process skall alla uppleva. Det är en uppstigningsprocess. Det är inte ett uppvaknande över natten. För vissa kan det vara det men för de flesta kommer det att bli en process. Och du är mitt i den processen nu på grund av de energier som kommer in till planeten och accentueras av de galaktiska händelserna, de himmelska händelserna som inträffar för att få allt detta att ske.

Ni måste alla förstå att detta inte bara var en tillfällig förmörkelse. Det här var ett ögonblick, ett ögonblick som har talats om under en mycket lång tid. I tidsåldrar nu. Ett ögonblick som är en katalysator för att skapa dessa underbara och fantastiska förändringar som står framför er nu. Och som vissa källor börjar säga så finns det ännu en händelse, en mindre händelse som kommer att leda till många fler händelser, många fler händelser, många fler förändringar innan hela “övergången” kan inträffa.

Men det är den här himmelska händelsen som har inträffat, som är en katalysator för att få fram dessa mindre förändringar, dessa mindre händelser som kommer att leda till Händelsen. Ni kommer att börja känna detta när det inträffar.

De av de mörka krafterna som har varit så inblandade i att hålla er nere, att hålla mänskligheten nere för sina olika syften, de är nästan i slutet. Kan säga att de springer för sina liv.

Men förstå att deras liv inte ska förverkas som ni kanske har trott. De kommer att bli upptagna, om de tillåter det, och återförda till ljuset. Alla era böner, all er kärlek, riktade mot dessa, kommer att medföra det. Låt dem inse att även de vill vara fria. De vill vara fria från de bojor som har hållit dem nere. Trots att de har varit i kontroll, att de har levat livet som ni kanske säger, så är de trötta och slitna nästan lika mycket som ni, för de har burit den här manteln, den här manteln av mörker länge.

Många är nu redo att släppa det här. Det behövs bara den här ytterligare katalyserande händelsen att få det att hända. Det kommer att föra ut alla skuggor tillbaka in i ljuset från alla de sanningar som har blivit dolda under en tid nu. De håller på att avslöjas.

Det ni känner som Republiken kommer att åstadkommas en gång till. Inte den nya Republiken, utan den gamla Republiken. Det som var menat att vara, kommer nu att bli verklighet.

Och ert finansiella system, det som har arbetats på i många decennier nu, är nära att bli förverkligat som en full övergång från det finansiella system, det finansiella skuldsystem som ni känner till nu, till ett nytt mer ärorikt Guldålders-system. Det kommer till slut att leda till den fulla Guldåldern och er femte dimensionella nya verklighet.

Det är dags för er alla, alla som konspirerar, att arbeta för att skicka ljuset till era grannar, till era bröder, till era systrar, det är dags för er att nå ut mer och mer. Bli, som Ärkeängel Michael har sagt, krigarna, inte så mycket arbetarna längre. För som krigare handlar du. Som krigare sprider du ljuset. Det var vad var och en kom hit för att göra, att dela och sprida ljuset. Dela och sprida kunskapen om det Enda medvetandet som vi alla är.

Så fortsätt nu mina bröder, mina systrar, att tro på er själva, att lita på er själva; Att lita på att allt kommer samman som det ska. Allt är orkestrerat som ni hör många gånger, men ni är den orkestreringen. Och tillsammans kommer vi alla att skapa denna Nya Guldålder för mänskligheten.

Jag är St. Germain. Må freden och kärleken vara med er alla och må det Violetta Ljuset skina djupt inom er, när ni fortsätter att sprida det varthelst ni kan.
Kanaliserat av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens hemsida klart framgår

“Att tro är att se!”

 

Översättning: Lars-Eric Sidling     www.st-germain.se

You may also like...