Saint Germain via Linda Dillon, 21 april, 2018

Saint Germain

via Linda Dillon

21 april, 2018

 

St.Germain: Hälsningar, JAG ÄR St.Germain. Välkomna, mina Älskade, välkomna till detta Råd, till denna cirkel och till denna kurs som vår Gudomliga Moder vägleder och undervisar, övervakar och ansvarar för. Och jag vet att var och en av er, tillsammans med mig bugar i tillbedjan till Henne och ber om Hennes hjälp med alla saker och ting, samt med mänsklighetens transformation åter till den ursprungliga planen, åter till det ursprungliga syftet, åter till kärlekens essens.

Denna förmiddag, i denna samling som kallas Lördagens Konferenssamtal, har jag börjat tala till er och jag har vänt mig till er och bett er skriva ert namn i violett; i luften, i vattnet, på ert skrivbord, på ert hjärta och att deklarera ert själv och er JAG ÄR – Närvaro. Skriv det – att JAG ÄR Janet, JAG ÄR Mare’, JAG ÄR Tomas, JAG ÄR Marga, JAG ÄR, JAG ÄR, JAG ÄR!

Varför? Varför ber jag att ni ska göra detta? Under de senaste åren har hela denna kurs handlat om ert uppstigna själv. Notera, jag säger inte uppstigande – javisst, det har förekommit en hel del diskussion om uppstigningen och med all rätt … men detta är ni, mina älskade, som deklarerar ert uppstigna själv.

Inte på sådana sätt som är skrytsamma eller egoistiska, inte ovan- eller nedanför någon annan varelse, utan i den stillsamma övertygelsen om att er själ deklarerar er JAG ÄR – Närvaro.

För vad är er JAG ÄR – Närvaro? Vad är den? Är det den där gnistan från Modern/Fadern/Den Enda som ni bär inombords? Ja. Är det gnistan av gudomlighet som bor inom er? Ja. Är det kärleken? Ja.

Men vad gör er annorlunda än någon som väntar, hoppas, längtar, stiger upp? Det är att lägga anspråk på ert underbara själv. Det är det beslut som baserar sig på er gudomliga auktoritet, baserad på sanningen, makten, skönheten, styrkan, kraften och ödmjukheten i vilka ni är. Att vara kärleken, att agera med kärlek, att tala med kärlek, att lyssna med hjärtat, att tala med hjärtat, att veta att inget annat än kärlek spelar någon roll. Och det som inte är av kärlek, antingen inom er eller runtomkring er, det engagerar er inte. Ni kan sända … ni är kraftfulla sändare … ni kan lysa med er ljuskägla men ni engagerar er inte, för ni befläckar inte renheten i vad ni har vunnit. Ni väljer inte att förminska sanningen i det som är ert JAG ÄR.

Så javisst, jag ber er att deklarera er själva, att ställa er upp fyllda med ödmjuk stolthet och tacksam visshet, att stå tillsammans med mig i hyllandet av Modern, i den djupaste tacksamhet för Fadern som ni har kommit ihåg, ni har kommit ihåg att ni är en skapare och att det inte bara har skett på måfå, lite nu och då, lyckans er, att detta är sanningen och förverkligandet gällande vilka ni är. Detta är ert uppstigna själv. Skapelsens energi, hela skapelses energi är kärlek. Skapandets handling är kärleksfull.

När ni framskrider, och mina Vänner, det finns inga tvivel om att ni framskrider, vi framskrider tillsammans, förenade i hjärtat, förenade i syftet, förenade som en och samma. I och med att ni framskrider i att skapa den Nya Jorden, ljusstäder, tempel av visdom, var medvetna om att vi finns med er, jag finns tillsammans med er och ännu viktigare, ert JAG ÄR finns med er.

Gå med min Kärlek. Farväl.

 

Channeled by Linda Dillon

© 2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...