Saint Germain via James McConnell, 5 juni

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain, 5 juni 2016
via James McConnell

 

JAG ÄR Saint Germain. Det är underbart att vara här med er då jag varje gång kan tala till så många, så många underbara och kärleksfulla varelser som är förberedda på allt som är på väg att inträffa. Ni har hört så länge nu, många år, om dessa förändringar. Och ni hör ofta att dessa förändringar är nära inpå er, när jag säger det nu är det Saint Germaine, JAG ÄR-närvaron, som kommer över ALLT. Och dessa förändringar kommer att vara anmärkningsvärda. Ni hör, många av er hör talas om republiken och hur det som skulle bli en underbar Republik av Amerikas Förenta Stater har förvandlats till bolaget av Amerikas Förenta Stater, och under dessa förhållanden förstår man det. Men deras tid är slut nu. För vad som har profeterats skall nu bliva: republiken som jag själv bidragit till att främja genom undertecknandet av Självständighetsförklaringen och bildandet av denna Nya Republik. Detta är på väg att tillkännages till detta land och så småningom till världen. Det finns dock endast ett fåtal kvarvarande punkter på dagordningen innan detta kan ske. Men de som hade stoppat detta, de som vi kallar kabalen, har nått sitt slut i att kunna hålla något tillbaka – deras makt har minskat kraftigt, deras makt över er, deras kontroll. För det är allt vad de har handlat om, det är kontroll och makt, som ökat till mer makt och mer makt, men vid en viss punkt har de nått slutet på hur deras makt kan vara; och deras makt som de känner till den är förminskad, och den Nya Republiken eller den Gamla Republiken som skulle bli, kommer nu att bli; och tillsammans med detta finns det stora nya programmet som kallas NESARA – Nationella Ekonomiska Säkerhets- och Reformations-Lagen (National Economic Security och Reformation Act). Den har varit i planeringsstadiet under en lång tid, har hållits tillbaka från er, allmänheten, under en lång tid också. Under flera decennier har den varit i planeringsstadiet och många gånger var den på väg att tillkännages och hölls tillbaka av en eller annan anledning. Men dessa anledningar, de har kommit till ett slut. De kan inte längre hålla tillbaka den. Och den som ni känner till som den avslöjande presidenten, som alltid har varit den där avslöjande presidenten och fortfarande är den. Ingenting har förändrats, även om det verkar som om han har arbetat för mörkret, han har egentligen arbetat för ljuset, och någon gång kommer ni att förstå detta – ALLA kommer att förstå detta. Han har gjort en fantastisk uppoffring för att kunna åstadkomma detta, för att allt detta ska ske, först måste det ske ett fullständigt haveri, eller ett skenbart haveri, av den skenbara republik som ni har haft. För många är omedvetna om detta; många tror att det är Amerika som det alltid har varit och tänkt att vara. Men det Amerika som ni känner till nu är inte det Amerika som det var tänkt att vara. Den värld som ni känner till nu, den planet som ni känner till, är inte som det är tänkt att vara. Så NESARA är nära att tillkännages, liksom republiken. Allt är klart i bakgrunden och bara väntar på slutsignalen för att allt ska komma fram, och sedan kommer JAG ÄR-närvaron, som ni alla är i resonans med och som är i resonans inom er, i förgrunden och ni alla kommer veta vilka ni är och vad ni gör.

JAG ÄR Saint Germain och jag lämnar er med all den Frid och Kärlek ni alla förtjänar, när hela planeten är på väg att gå igenom den enorma förändring som kommer att monteras upp i er historieböcker för kommande tidsåldrar, och ni kommer veta att ni var en del av dess början, slutet av den gamla tiden och början av den Nya Tiden.

JAG ÄR Saint Germain. Må Frid and Kärlek vara med er alla.

Källa

(Note: these messages were given during our Sunday Ancient Awakenings joint call with Hollow Earth Network over Blog Talk Radio in Glendale, AZ on June 5, 2016) Also note: With one exception, all the questions and answers were omitted from this transcription. You can listen to the channelings in it’s entirety by going to Ancient Awakenings website www.ancientawakenings.org.

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...