Saint Germain via James McConnell, 6 september, 2020

 

Saint Germain via James McConnell

 

Jag är Saint Germain. Som alltid är det ett nöje att kunna vara här tillsammans med er på det här sättet, och få dela med oss, öppna upp eller fortsätta öppna upp upplevelser inom er för att hjälpa vägleda er längs vägen, så som många av oss gör.

Inte bara genom denna källa, genom denna kanal, utan genom många andra kanaler, hur vi kan ta denna kommunikation till er för att hjälpa er att minnas vilka ni är. Och det är vad allt detta handlar om. Det är varför ni alla är här. Det uppdrag ni kom hit för: att minnas vilka ni är, att på nytt få känna att den här kraften är med er, såsom ni tidigare pratade om i er diskussion. Ta tillbaka kraften inom er. Den har ständigt funnits där. Det är bara ert sinne, er hjärna, som har stängt av för det högre medvetandet inom er och för Guds-medvetandet inom er.

Men allt kommer tillbaka, nu, för flera av er. Vi lägger märke till att ni kommer tillbaka inom er själva. Ni återvänder till de ni är. Vissa av er kan minnas bitar längs vägen. En del av er får dessa glimtar av upplevelserna utanför den här tredje-dimensionella illusionen. Ni kan se bortom illusionen. Ni ser bortom slöjan. Och om ni inte ser, så känner ni det. Så tillåt detta. Låt det fortsätta strömma igenom er.

Fastna inte i ’leran’ som nu finns överallt runtomkring er, i upplevelsen som är denna 3D-upplevelse. Ja, vi vet att det är svårt att hitta vägen ut ur den, när ni är så förskansade i den.

Men ni kan samtidigt vara i den, men inte av den. Ni kan leva era liv, men ändå finna de tider, de stunder i ert dagliga uttryck, när ni kan höja er vibration, medvetet höja er vibration. Ni har kontroll över detta. Ingen kontrollerar detta för er. Ingen kan sänka er vibration om ni inte låter dem göra det.

Ifall ni låter de mörka styrkorna, om ni låter kabalen fortsätta kontrollera er, vad återstår då för resten av mänskligheten? Ifall de förmår kontrollera dessa av er, Ljuskrigarna, hur ska då resten av mänskligheten uppnå vad som behövs i den stora planen? Ni måste visa vägen, mina vänner. Ni måste visa vägen.

Precis så som jag, återigen, när de var så rädda för att underteckna Självständighetsdeklarationen för det här landet, för Amerikas Förenta Stater, och jag steg fram och blev katalysatorn till att få dem att släppa sin rädsla. En efter en skrev sedan på deklarationen.

Som fortsätter att gälla i denna dag, detta lands konstitution! Den är inte bara konstitutionen för det här landet, den kommer att bli konstitutionen för hela planeten i världen och för alla folk i världen. Vi, människorna! Den är inte enbart för det här landet, inte bara för Förenta Staterna. ’Vi, folket’ – är för samtliga människor, oberoende av ras, oberoende av hudfärg, oberoende av religion över hela planeten. Människans kollektiva medvetande måste bli Ett.

Och ni, var och en av er på dessa telefonkonferenser, var och en av er som läser dessa meddelanden eller lyssnar på dem i efterhand, var och en av er behövs. Det är en del av ert uppdrag just nu, att visa vägen till att bli detta ideal. Men ni kan inte vara idealet om ni följer med i det som de försöker få er att hålla fast vid, hålla mänskligheten fast vid.

Gör inga misstag, mina vänner; kabalen, de mörka styrkorna, eliten, vadhelst ni vill kalla dem, gör allt vad de kan för att fortsätta hålla fast vid kontrollen över denna planet. Men de vet att de håller på att förlora kontrollen, så de lägger nu ut alla hinder, allt de kan komma på, för att få ihop alla bitar i sin plan.

Men de måste bara få ihop den mycket snabbare än vad de ursprungligen hade planerat. Och på grund av det, så har de vad ni kunde kalla kryphål i sin plan. Och Alliansen, Styrkorna av Ljus, arbetar för att stänga alla dessa kryphål, så att de ska kunna användas inom Styrkorna av Ljus. Det är vad ni nu jobbar på, var och en av er.

Håll Ljuset och dela Ljuset vidare. När ni är en del av återförenandet av det här rutnätet av medvetande, detta Kristus-Medvetande-Rutnät, så är ni omåttligt mäktiga, för ni är sammankopplade till detta rutnät. Ni kanske inte ännu är fullt medvetna om det. Ni kommer att bli det. Men ännu kanske ni inte är det. Er kraft kommer genom detta rutnät. Och det är varför er kraft ökar inom er, i och med att rutnätet fortsätter byggas upp och fortsätter kopplas upp. Ljuset ökar inom er.

Men sätt er inte tillrätta. Sätt er inte tillrätta och tillåt styrkorna fortsätta hålla taget om er. Återigen, ifall de håller taget om er, så håller de fast vid hela mänskligheten. Ni är såklart ett kollektiv, de av Ljusarbetarna och Krigarna överallt på planeten, ni har vaknat upp först och gör till och med nu förberedelser för er Uppstigning. Var i denna Första Våg av Uppstigningen. Låt er själva ta er igenom den här övergången och genom den här Uppstigningsprocessen. Men ta er igenom den med hela er kraft hel inom er, samt med Ljuset strålande ut från er.

All min frid och kärlek vare med er alla, mina kära vänner, mina kära bröder och systrar. Och åh, återföreningen väntar oss alla!

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...