St Germain – Vi står inför separationen av världarna!, 5 juli, 2023

Vi står inför separationen av världarna!
Jahn J Kassl 2023-07-05
Mot friheten
Lugn, hängivenhet och ovillkorlig tillit till Gud – det är de mänskliga egenskaper som är viktiga nu.
Älskade människor, när snaran av en oönskad framtid verkar dra ihop sig runt er, växer den Nya Jorden fram. Den nya mänskligheten föds dessa dagar och ni utvecklas ur slaveriet till frihet.
Det är därför ni prövas, det är därför ni får utmaningar som måste bemästras för att till slut bygga Edens Lustgård på Jorden.
Idag tillkännager jag för er att de människor som har anslutit sig till GUD, och som går i spåren av sin själsplan på Jorden, inte längre kan påverkas av de massiva elektromagnetiska störningsfälten.
Skyddet är totalt!
De människor som har anslutit sig till GUD, är också undantagna de kemiska ämnen som används för att förorena mänskligt medvetande.
Ert skydd är totalt! GUD själv skyddar SINA barn från den ondskefulla viljan hos icke mänskliga entiteter. I denna mörka stund av mänskligheten ges Gudomlig hjälp till er!
För på alla tänkbara sätt ska människan tryckas tillbaka in i buren, in i buren där hon hölls inspärrad i tusentals år och berövas sin frihet. Ni har gjort er av med denna fångenskap av era sinnen och era kroppar, genom ett intensivt medvetandearbete under de senaste åren, och idag beviljas ni en ny nivå av Gudomligt skydd:
• Medan mänskligheten oroar sig förblir ni stabila.
• När nya faror uppstår är ni klipporna.
• Medan många människor bara ser det onda och fortfarande avvisar mirakel, då flammar ljusets fackla i era hjärtan.
Ni är vägen, sanningen och livet! Aldrig tidigare har ni varit mer medvetna om detta än nu, eftersom mänskligheten har gått den sista sträckan innan världarna skiljs åt.
Tidshål och böjningar av rum.
Världarna kommer att separeras – in i tidslinjen full av ljus och in i tidslinjen som saknar ljus. Det händer redan att oförklarliga fenomen – som tidshål eller böjningar av rum – dyker upp dagligen.
Du förlorar tid eller rumsuppfattning. Ibland verkar det som om ni går vilse på den här planeten. Det är inte ett tecken på glömska, utan tecken på att något viktigt förändras – och det förändras mer för varje dag.
Det som måste hända händer, för så uppstår separationen av Jordarna.
Mitt i denna turbulenta period, skapar de mörka krafterna så mycket kaos som möjligt. Var de än kan skrämmer de människor och väcker rädsla, för att hålla människors vibrationer låga.
Kemiskt applicerade ämnen i etern och elektromagnetiska manipulationer, kompletterar mörkrets vapenarsenal. Från och med nu kan inget av detta skada er som har valt ljusets tidslinje, och placerat er helt och hållet i GUDS händer.
Hur kan ni veta?
• Ni vet då ni har tagit er ur spelet.
• Ni vet när ni ständigt arbetar med medvetenhet och transformation.
• Ni vet när majoriteten av era tankar kretsar kring mänsklighetens välbefinnande, och inte hänger er åt er egen överlevnad.
Ingen som planerar sin framtid i det gamla systemet kan ta del av den Nya Jorden. Så länge som mer än 50 procent av en persons energier är bundna i det gamla systemet, förblir de instängda i matrisen och fångenskapen av deras medvetande fortsätter.
Det är därför jag uppmanar alla människor som fortfarande än idag tvekar, att nu fatta ett beslut att välja den nya energin på alla plan. Det innebär att kliva ur de gamla sätten att göra saker på, de gamla koncepten för överlevnad och ekonomisk programmering.
Ingen kommer till nivån av frihet och suveränitet med en ”full ryggsäck”. Den Nya Jorden kan bara erövras av människor som reser lätt.
Kom igen!
Älskade människa!
• Istället för att vänta på att andra ska göra förändringen åt er, ta ansvar för ert nya liv.
• Istället för att vänta på att strömmen ska vända, agera nu och visa er värdiga.
• Istället för att låta er dras ut och in i det gamla systemet, agera fritt och självbestämmande.
Man känner igen en slav genom det faktum att han i det gamla systemet rör sig som en fisk i vattnet, och tror sig vara fri. I själva verket spelar han bara med, och eftersom hans spel uppskattas av medspelarna – vilket skapar ett visst space – så skapas illusionen av frihet.
Först när ni tar steg för att helt frigöra er från denna matris, så börjar er andliga väg. Först då börjar ni skapa er nya tidslinje.
Först då kommer friheten att le mot er, och era liv kommer att få en helt annan kvalitet och bli mer meningsfulla.
Nåväl, älskade ni, ägna er åt era inre processer – idag såväl som alla dagar!
Er omvandling till de ljusvarelser ni i grunden är, grundar sig allt i den Nya Jorden på.
Du kan vara säker på: att GUD alltid är med dig. HAN vakar över dina dagar och HAN vakar över din säng, så att du kan stiga till Änglarnas höjder när du sover.
Jag är med er idag och alltid.

MÄSTARE ST. GERMAIN

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *