Saint Germain via James McConnell, 8 januari 2017

Saint Germain via James McConnell den 8 januari 2017

Tillåt er själva, för en kort stund, att befinna er inom er själva en viss dag. Du håller på med något som du normalt sett brukar göra. Visualisera detta. Du gör vardagliga ting. Plötsligt känner du en energi kring dig men också inom dig, samtidigt. Det är ett koncept, en energi du känt tidigare men som du inte kan minnas, du kan inte riktigt greppa vad det är. Ändå är känslan enorm. Känslan är så lycksalig, så i kärlek. Du har inga ord att beskriva det med. Det här kommer att fullständigt få dig att tappa fattningen med den här kraftfulla energin.

När detta händer kommer det att vara ”the Event”. Det kommer att vara den kosmiska puls som det talats om, som kommer att fylla din kropp, bli din kropp, du kommer att bli ett med din kropp, med din medvetenhet. I den stunden kommer din medvetenhet att öka tiofaldigt. Det kommer inte att likna något du tidigare upplevt av det som finns i ditt nuvarande minne. Det kommer att trigga minnen bakåt från den du var förut och som du alltid har varit.

Bara för en stund, känn in hur detta skulle vara. Förstå att vid en viss tidpunkt i framtiden, inte långt borta nu; kommer du att uppleva denna exakta energi så som du upplever den nu. Men föreställ dig den 100 gånger starkare än vad som är möjligt för dig att visualisera eller föreställa dig. Det kommer att vara långt bortom vad din vildaste fantasi kan uppleva här.

Tillåt er nu att sakta strömma tillbaka, hitta tillbaka till din fysiska kropp. Gå tillbaka och återkalla känslan av kärlek du hade, om än för en stund, återkalla den till ditt medvetande. Du kommer att känna och minnas hur det var.

Förstå att du är i den stunden, den tiden, den platsen där allt kommer samman, allt kommer samman till att stå stilla. Du kommer att känna dessa energier; du kommer att märka dessa energier genom att de förenar sig med dig och med hela mänskligheten. Ni står på kanten nu. Ni befinner er på avgrundens brant i tiden så som ni har väntat på så väldigt länge. Allt det du hört om, som du har förstått, förberett dig för står i begrepp att uppenbaras.

Såsom du hört så många gånger förut, det finns inget som stoppar det nu. Inget kan hindra detta. Det finns bara energierna; det finns bara medvetenheten som infinner sig på Jorden, som kommer inom dig. Det är alltid så, så inom så utom.

Du är dessa känslor nu. Du kommer att känna dessa känslor mer och mer genom att vågen fortsätter bryta igenom. Vågen som började för några få månader sedan. Flera vågor och vågen som kom över den senaste Julhögtiden. Den vågen fortsätter nu och det kommer en till. Det kommer följa fler efter det. Fler energier av medvetenhet, vågor som kommer till planeten.

Den kommer att slå över varje individ på planeten. Varje individ kommer att uppleva den när den kommer. De kommer att känna den på den nivå de befinner sig, vid den tidpunkten. Oavsett vilken medvetenhet de än känner vid denna tidpunkt kommer denna att multipliceras av medvetenheten i vågen. Så du kommer att känna den, förstå den och uppleva den, förstå att detta är stunden som det talats om. Detta är den tid, de frekvenser som åsyftats som du rör dig in i nu.

Det finns inget som stoppar detta. Det finns inget som hindrar de tillkännagivanden som kommer. Det finns inget som stoppar NESARA, den Nya Republiken, av den globala valutaomvärderingen. Detta kommer fortfarande att hända. Allt detta är en del av den medvetenhet som ni har skapat på planeten. Förstå att ni är planetens medvetande. Du och massmedvetenheten och Gaia är ett. Ni är ett med hela solsystemet, med hela galaxen och ja, även med själva universum. Ni är alla ett med alla och allt som finns.

Så förstå detta. Förstå att du som människa, ni som har Adam Kadmon arketypen, skapades för att vara här och har skapat er själva för att vara här. Ni är i den stunden och i den tiden nu som för samman hela detta program. Att sammanföra allt det som talats om, allt som åsyftats, som förutsagts av många tidigare generationer före er. Ni är kulmineringen av det nu.

När den Violetta Flamman fortsätter att röra sig över planeten, när var och en av dessa vågor av energi kommer och den Violetta Flamman omfamnar alla, förstå att ni är de som skapar detta inom er skapande process, som materialiserar detta som framkallar detta. Det för allt ni är och allt ni förstår samman.

Det är dags nu, mina bröder och systrar, det är tid för tillit. Det är tid för att känna tillit till er själva och det är tid att lita på varandra. Det är tid att lita på Jordens energier, både underifrån och ovanifrån. Det är tid att lita på allt. Detta är stunden att framkalla allt detta. På grund av din tillit, din tro på skapandeprocessen framkallar ni detta.

Allt som berättats om kommer att förverkligas, kommer att prioriteras.

Jag Är Saint Germain. All min frid och kärlek är med er. Jag överlämnar nu detta till ”Sananda” som har ganska speciellt meddelande till er.

 

Du gillar kanske också...