Saint Germain via LInda Dillon, 17 februari, 2018

St. Germain, 17 februari 2018

Via Linda Dillon

Hälsningar, jag är St. Germain. Och ja, det finns många av oss som är närvarande och ger er vår fulla uppmärksamhet. Inte bara ni, utan vår uppmärksamhet går även till dem i Florida som har förlorat sin kära, sina barn, sina makar, partners, vänner och familjer. Och vad de har förlorat är sin känsla av trygghet, säkerhet och sin känsla för rättvisa i världen. Och, mina kära, jag känner igen denna känsla av djup misstro och förtvivlan, när man sliter sitt hår och skriker upp mot himlen och kräver att få veta hur en sådan grymhet kan få ske. Hur sådan grymhet kan tillåtas.

Vad jag säger till er handlar inte om tillåtelse, för sådan aggression, sådan skada, är aldrig tillåten. Men jag vill lägga lite perspektiv på det. Det har varit tragedi efter tragedi efter tragedi, och det är exakt den här typen av händelser som fick mig att gång efter gång säga att jag inte vill återvända till Jorden förrän rensningen och förankringen av den Nya Jorden var på plats. Det är outhärdligt och det kan inte minimeras. Att minimera det, att ignorera det, skulle vara att inte förstå det.

Men i dessa grymheter finns ett sådant förnekande och, på många sätt, en önskan om att återuppväcka det gamla 3D-nätet, att återuppväcka skam och beskyllningar, brister och skuld. Och det är inte acceptabelt, eftersom ni har fått en ny insikt om hur mänskligheten fungerar. Och ja, det finns energier som skulle älska att helt enkelt utöka de gamla trossystemen, de gamla näten, för att återuppliva dem. Men det kommer inte att hända.

Det är inte tillåtligt i Moderns nya start. Och till detta säger jag Halleluja. Men jag vill inte att vi helt enkelt säger: ”Jo, det finns ett nytt nät och därför kommer ingen att lida, ingen kommer att förtvivla, sörja eller så. Förlusten är så djup att den är svår för någon annan att förstå.”

Det här är en tid då var och en av er, och vi som healers och lärare, vänner och allierade – de varelser som kanske har en högre, bredare vision – kommer i förgrunden. Men låt mig också säga att dessa typer av grymheter, dessa attacker av människor mot människor har fortsatt därför att mänskligheten inte har sagt: ”Nej – nu räcker det! Det här är totalt oacceptabelt.” Och det spelar ingen roll om det är barn som blir slaktade i Parkland eller Syrien. Nivån av grymheter har bokstavligen placerats på er tröskel för att kollektivet än en gång, slutligen, från djupet av sitt hjärta ska säga: ”NEJ!”

För om det är underförstått eller inte när någon säger: ”Det här behovet för mig att bära vapen, överskuggar behovet för att barn ska kunna fortsätta att känns sig trygga och säkra”, är ett ja som inte är av kärlek. Det är ett ja som tror på de gamla paradigmen. De finns inte längre. Och de kan inte existera i den Nya Jordens och den Nya Människans verklighet. Är det en rensning? Ja. Är det dags för eliminering? Ja. Och jag skulle på det bestämdaste föreslå – Sanat Kumara har, för Hans räkning, bett mig att tala om för var och en av er – att det här är en lämplig tid att genomföra och att använda Lagen om Eliminering. Och jag kommer att stå vid er sida och det kommer han också att göra, för att nå denna nivå av tyst medgivande, av tillåtelse för att få slut på ett sådant barbariskt beteende. Det måste avskaffas, elimineras.

Ingen tänkte medvetet eller trodde på konsekvenserna av deras stillatigande ”medgivande.” Och nu bevittnar ni det. Och som vårdare av I AM, som övervakare av ert Högsta Universella Jag, förstår ni hur fruktansvärt det här är? Naturligtvis gör ni det.

Låt denna våldsamma situation och alla dessa våldsamma situationer på planeten, på er älskade Gaia, sporra er till handling – inte vedergällning, utan healing och eliminering av det som inte längre har någon plats här. Mord, lemlästning och förödelse är inte vad ert hjärta önskar. Men ni kan inte ignorera det; skadan är där och den är djupgående. Jag skulle vilja be er att ni, i er Kärleksmeditation om söndagskvällarna, som normalt riktar sig mot fred, förenas i detta och förankrar frid – särskilt till dessa familjer och samhälle – men också förankrar healing och tar bort deras sorg och förtvivlan. Det är vad vi gör och vi inviterar er, vi ber er att ni deltar i det här med oss.

Gå i frid med min healing och min kärlek, mina modiga allierade, min armada.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

http://counciloflove.com/

You may also like...