Saint Germain via Linda Dillon, 11 augusti

Himmelska Välsignelser

11 augusti 2015
Kanal: Linda Dillon

 

 

 

St.Germaine: JAG ÄR St. Germaine.

Suzi: Välkommen.

St.Germaine: Och välkommen till var och en av er. Och jag ger er en gåva, inte bara av min Flamma som jag har gett er så många gånger att vi har tappat räkningen. Jag ger er ametisten, denna vackra pärla, för jag manifesterar inte bara diamanter. Jag ger er denna lysande ametist med perfektion och tydlighet, och jag placerar den i handflatan och jag placerar den i ert hjärta.

Och jag placerar den i ert hjärta, älskade ni, då ni är läkta och då ni är helande. Och när ni kommunicerar, med varandra, med er själva, så känner ni och tillåter och överlämnar er till praktfullheten av ert hjärta, ert medvetande, er kärlek, er storslagenhet.

Och jag ger den till er i er handflata, i handflatan i er dominanta hand så att den kommer att vara närvarande – bokstavligt talat – när ni rör andra, när ni rör vid varandra, när ni rör era djur, era blommor, era träd, ert gräs, er mat, ert vatten, så att det på detta sätt också, läkningen av den Violetta Flamman, helandet och förankringen av er JAG ÄR Närvaro och andras JAG ÄR Närvaro är helt förankrad – och inte på ett subtilt sätt, utan i fullt medvetande om vad det innebär att vara människa.

Många gånger har jag talat till er, mina älskade vänner, min familj, min cirkel. Jag har skämtat med er, jag har retat er och jag har sagt, ”Jag kommer aldrig att återvända till jorden igen,” eftersom jag är medveten om utmaningarna, hindrena, strapatserna.

Men sedan har jag svamlat, eller hur, och jag har sagt, ”Ja, jag kommer när saker är klara i den Gyllene Tidsåldern, när verkligheten av förankringen i den transformerande Kärleken, i hjärtats medvetande, i sanningen om vilka ni egentligen är, är fullt närvarande. ”

Men jag säger er denna dag, och jag diskutera med er i dag, saker som jag inte tidigare har fört fram i Ljuset, både från den mänskliga erfarenheten och varför Jag fortfarande är på den här sidan. Jag är kvar i detta rike, i denna verklighet eftersom Jag har uppstigit, ja, men med Uppstigning kommer alltid valet att reinkarnera, att fortsätta Moderns arbete, skapandet av ett lysande samhälle som heter Gaia, eller Venus eller Andromeda eller Cee Cee Cee .

Jag har varit på denna sidan eftersom mitt löfte, mitt uppdrag, mitt engagemang för Modern är läkning av mänsklighetens hjärtan, och Jag kommer aldrig att sluta; Jag kommer aldrig att gå vilse; Jag kommer aldrig att säga, ”Jag har fått nog,” förrän detta är gjort. Jag arbetar i triad, i cirkel, tillsammans med så många på denna sidan, och ja, i synnerhet Ärkeängeln Raphael. Men Jag arbetar tillsammans i partnerskap, mina älskade vänner, med var och en av er.

Nu, när jag har sagt, ”Åh, jag vill inte att återvända; Det finns alldeles för mycket kaos för min smak, ”så är sanningen mitt löfte till Modern. Men även om jag har sagt det finns stort kaos på planeten, måste jag också tala om de underbara framsteg – ja, de kvantsprång – och helande som har skett inom var och ett av era hjärtan, era sinnen, era emotionella områden, era kausala fält.

Om ni letar efter mirakel, se till er själva, se till personen som sitter bredvid er, som står i mittgången på kassadisken, som sitter mitt emot er på en restaurang. Dessa är de mirakel av att bli och att vara den JAG ÄR.

Att vara i mänsklig form … Och ja, jag har talat mycket utförligt till ”kanalen” om att den mänskliga världen är tolv dimensioner och tolv plan, och behovet för mänskligheten – och särskilt för Ljusarbetarna – att börja förstå detta.

Men innan Jag kommer dit, innan Jag bombarderar era huvuden, vill jag tala om glädjen av att vara vid liv, av privilegiet att verkligen vara i mänsklig form, av känslan av att känna och lukta, höra och se, att veta, om klarkännande och klarhörande, alla dessa ”klar” … Är det inte ett intressant ord som ni har använt för att beskriva vad ni tycker är extra, men som egentligen inte är det!

Det är en mycket liten utveckling och det är en utveckling som var och en av er är kapabla till. Men redan innan vi kommer till det, låt oss tala om glädjen av att vara vid liv, för att bara vakna upp och öppna ögonen, för att kunna andas och fylla era lungor, och uppleva en fysisk kropp.

Så mycket som Jag har retat er om att aldrig komma tillbaka, varför tror ni att Jag – i varje inkarnation – stannade så länge? Eftersom Jag fullkomligt älskade det! Det var inte så enkelt att jag var helt förbunden vid Uppstigning.

Jag har pratat med er om att äta och dricka – och ja, så småningom slutade jag göra båda delar – men inte för att jag inte kände glädjen, glädjen när Jag skulle skåda de majestätiska bergen i Tibet, eller lavendelfälten i Provence, eller arkitekturen i Versailles, av ängar och fält och vilda blommor, doften av vin … Dessa började mata mig på ett sätt att jag inte hade något behov av vad ni tenderar att tänka på som ”näring”.

Men gåvan att vara i fysisk form inte är avsedd att vara ett umbärande. Det ni gör, och det Jag är här och hjälper er att göra, är att bokstavligen krossa detta koncept i småbitar, detta trossystem om att livet är hårt, om att livet är brutalt, att livet är jobbigt och tråkigt. Inte bara var det inte tänkt att vara så – det är det inte! Och om ni har fastnat, så som många av mänskligheten har, på vad de tycker är ett löpande band, då de lever felaktigt.

Det var inte avsett så och är bokstavligen inte det! Så det handlar om att bryta dem ut ur cellenblocken av deras mentala och känslomässiga trossystem, ur det kontrollerande paradigm som har förslavat er och föra fram möjligheten att skapa av ren och skär luft, som Jag har gjort. Det är inte bara en gåva av Makt; utan det är vad var och en av er är kapabla till.

Ni säger: ”Men St. Germaine, jag vet inte hur man gör det.” Och Jag säger till er, i läkningen av ert hjärta och läkningen av mänskligheten, ”Börja med att ta emot, Älska, uppskatta, njuta, vara i er fysiska form. ”Denna Uppstigning och de energier som skickas till er sänds inte bara i etern som omger er, utan till själva kärnan i er fysiska kropp.

Energierna från Lejonets Portal, Stora Korset, det här korset och det där korset, Jupiter, Mars, Moderns Kärlekstsunami, den energi som skickas till er via era Stjärnsyskon – allt skickas till er fysiska kropp. Ja, det är därför som vissa av er har några fysiska utmaningar, men många av er tar er igenom de fysiska utmaningar också.

Det är en tid av otroligt helande, och inte bara hjärtats healing, då dessa energier penetrerar er. Och när ni försöker – medvetet, omedvetet, undermedvetet – att inte acceptera rikedomen och omfattningen av de energier som skickas till er – och så är verkligen fallet i stora delar av mänskligheten då de inte är frivilligt omfamnade och inbjudna – så studsar de inte på er, de försvinner inte, de inte reser någon annanstans. De kräver helt enkelt inträde.

Och det spelar ingen roll, mina vänner, hur många sköldar, hur många lager av skydd som ni har lagt omkring er, eftersom det är ren Kärlek. Och den rena Kärleken kommer rätt in i er – i er vävnad, i huden, i era ben, i blodet, in i ert hjärta, i er eteriska kropp, er kausala kropp, er emotionella kropp, er astralkropp – den kommer inom er.

Så det handlar inte om att fly den fysiska verkligheten. Fysisk verklighet kan, kommer att och upplevs i var och en av de tolv dimensioner. Den kommer inte att elimineras; den kommer inte att utrotas. Er form av den kommer att bäras inom er. Omvandlas den? Ja. Men gör inte misstaget att tro att er Ljuskropp inte betyder en fysisk form – det gör den.

Ni blir … glädjefyllt, mirakulöst och snabbt. Ni blir människorna, de från Gaian som Modern alltid har önskat, alltid planerat för, som är flerdimensionella varelser som leker, Älskar, njuter av känslorna på söta Gaia.

Nu, har Jag kört på, har jag inte, kära Suzi. Var vill du börja?

Suzi: Tja, du vet att vi alltid uppskattar när du kommer. Det är alltid en glädje att få dig att komma hit till oss ​​och vi tackar dig för allt att du för med. Det finns så mycket att prata om. För det första, du talar om din tid på jorden och att du hade kul när du var här, men du var fullt medveten om dina krafter medans du fortfarande var i kroppen, var det inte så?

Så, verkligen, det skulle vara så mycket lättare för oss att göra vad vi kom för om vi bara kanske visste om vad vi kan göra här. Jag vet att det är vad ni försöker visa oss och det uppdagas, men jag är inte säker på hur man ska gå vidare med det. Hur ska vi verkligen förstå vad vi kan göra?

St.Germaine: Och det är en av anledningarna till att jag har talat om dessa utökade medvetande såsom klarkännande eller klarhörande eller klarseende till vara det normala, eftersom det i själva verket, söta änglar, är det nya normala. Och det är en av anledningarna till att Jag är här, inte bara för att tjata, utan när jag talar, bokstavligen väcker Jag denna medvetenhet inom er.

Vad jag verkligen gör denna dag, till varje enskild person som lyssnar, är att jag ger er Initieringen av Expansion.

Suzi: Underbart. Får jag även fråga då … Jag är inte säker på vem som berättade för mig, men … Många gånger, Kärlekens Råd ger information till oss och våra lyssnare, och ibland är det som att predika för kören. Jag vill bara få bekräftat att när vi gör en show, spelar det nödvändigtvis inte någon roll att vi har ett begränsat antal lyssnare – energin, energierna av det och läkningen går ut till i stort sett alla?

St.Germaine: Jag är här i dag, och varje gång en av oss kommer och – ja, ”predikar för kören” är ett bra sätt att uttrycka det på, men i dagens situation även … Låt mig avsluta genom svara på din fråga. Vi pratar med hela mänskligheten. Ja, det finns de av er som medvetet lyssnar, men vibrationerna, energin i vad vi säger – vare sig det är Galea eller Mi-cha-el eller Sanat, spelar ingen roll – energin når ut över hela världen.

Så tänk på det på detta sättet. Ni är alla medvetna om radioaktivt nedfall som far runt i världen och i princip förstör allt i sin väg, och de radioaktiva partiklarna faller till marken. Så nu vill jag att ni tänker på min lysande Violetta flamma som omger hela världen då Jag talar, och dessa lila flammor, dessa påtagliga ametister faller ned i varje människas hjärta och in varje människas hand.

De av er som lyssnar är framför vågen, eftersom ni är medvetna om vad Jag gör, vad Jag säger – även när vi talar nu, tonar Jag in er. Och det är ni, söta lyssnare, som ber, tigger, vädjar: ”För fram den utökade medvetenheten ”, och det är därför Jag verkligen har stressat på denna kanal så att jag skulle ha en chans att göra det just nu.

Suzi: Wow, underbart.

St.Germaine: Så tillåt nu det utökade hörandet, den utökade visionen. Håll händerna tillsammans som Sai Baba har lärt er för så länge sedan, och sätt det som du vill skapa i era händer. Och sedan, kupa händerna tillsammans och låta ametisten göra sitt arbete.

Jag är Väktaren, Jag är Väktaren av JAG ÄR. Jag skulle aldrig säga att JAG ÄR den JAG ÄR, utan att Jag talar om att ni också – vilket är sant – är JAG ÄR. JAG ÄR är Gudomen; Det är källan, det är DEN, det är ALLTET, och så är var och en av oss. Därför har- ren logik – var och en av er, var och en av oss, förmågan att skapa.

Så, skapar ni Universum? Skapar Jag Universum? Nej för tusan! På så sätt kan ni tänka på mig även som en juniormästare. Mitt löfte till Modern är att arbeta med mänskligheten. Jag är säker på att Hon kommer att ha ett Högre Sfärs uppdrag för mig senare! Men detta är min glädje; detta är min stora passion som Jag delar med er. Och ni har alla de förmågor som Jag har, och hade, i en form- ni vet det bara inte.

Så har ni möjlighet att dansa menuett? Ja. Har ni förmågan att leva på flytande Ljus? Ja. Ber Jag er att göra det och att ge upp smaken av vin och bröd? Inte nödvändigtvis. Är de absolut nödvändiga för er överlevnad? Nej, men det är en del av strukturen, doften, glädjen av att vara i kroppen.

Har ni förmågan, inte bara för att komma åt min Fond, utan för att till er själva manifestera diamanter, rubiner, ametister, tanzanit? Ja det har ni. Och jag är fast besluten att lära er detta.

Suzi: Okej. Så när du talar så slår det mig naturligtvis att den mänskliga aspekten av vad Ljusarbetarna kan ta fram är det som är så avgörande för detta utvecklandet. Så, gå med Mästarna och Ärkeänglarna och Allt Som Är, och Enighet och Meditation… men det är vår mänskliga aspekt som är mest kritisk; och när andra faktiskt vaknar upp och undrar vad i hela friden det är som händer, är då våra kunskaper kommer att behövas som mest, känner jag.

St.Germaine: Det är exakt rätt. Så, för många av er, har ni känt det som om ni är hemliga agenter [skratt] och att ni har haft en djup täckmantel som i en av era filmer; att ni har varit hemliga agenter och trängt in i mörkret på hemliga uppdrag. Och har det varit spännande? Ja. Har det varit frustrerande? Ja. Och den mest frustrerande delen av det är, att de flesta av er inte ens får betalt!

Så medan ni väntar på att manifestera era diamanter och ta dem till diamant mäklare, så är det tufft, är det inte! Så det är dags. Vad ni gör är bokstavligen en förändring i uppdrag. Och för många av er, har detta varit en svår, eller en utmanande övergång. Men det är också en stor suck av lättnad, eftersom ni inte längre behöver hålla tyst eller dölja vilka ni egentligen är.

Nu finns det en medelväg, käraste Suzi, som du och Linda talade om innan min närvaro, men jag lyssnade på det! Och det är det faktum att många av er som är Ljusarbetare trampar på medelvägen. Och det är på medel vägen som Jag har gått; Det är den medelvägen balans som Lao Tzu talar om; Det är den medelväg som Serapis Bey lär balans på. Och det är den väg där ni gör ert arbete.

Ni är inte hemliga, men ni är inte heller front och center ännu. Så ni fyller hjärtan, väcker hjärtan med briljansen av vilka ni är, med Kärleken, med Ljuset. Ni flyttar genom – både faktiskt och energimässigt – genom hela kollektivet.

Nu har Jag sagt till er: ”När jag talar i dag, omger Jag världen och den Violetta Flamman och ametister faller ner.” Men när ni vandrar – oavsett om det är i en stad eller i ett land, det spelar ingen roll – vad ni gör är exakt samma som vad Jag gör med er i dag. Ni tonar in er på hela folkriket.

När ni talar – och det är anledningen till att vi har haft en sådan inriktning under de senaste månaderna i kommunikationen – när ni talar, när ni vibrerar med orden av Ljus och Kärlek, när ni talar med era ögon, med ert leende, när ert kroppsspråk ordar av kärlek, energin av Ljus, tonar ni in på alla, inte bara [de] som ni kommer i kontakt med.

Er vibration flyttas från New Jersey till Hong Kong, från Hong Kong till New Delhi, från New Delhi till Sydney, Australien och så vidare. Vibrationen fortsätter, och ni gör en sådant otroligt arbete. Ni tonar in på hela mänskligheten.

Det är därför vi säger: ”Ja, ni får mycket intensiva energier. Släpp in dem. Eftersom de är här, inte bara för att lyfta upp er, utan för att ge er mer ammunition så att säga.

Suzi: Okej, och det är därför jag har känt väldigt lite energi eller motivation till att göra de vardagliga sakerna som jag behöver göra?

St.Germaine: Du flyttar ut ur vad du har tänkt på som den dagliga 3D rutinen, och du är på väg in ”det som ger mig glädje”.

Så, om tvätten är er sak, käraste – och jag talar till er alla – så gå då och tvätta, eftersom det ger er glädje. Om diska eller skura golv ger er en känsla av glädje … eftersom när ni diskar, känner ni att ni … om det är en tallrik, gjorde ni en hel kontinent; om det är en sida av tallriken, då tog ni bara hand om USA. Då så: bra; om det är er grej, gör det. Men tänk på det på det sättet.

Suzi: Åh, jag älskar det. Wow, det är lysande!

St.Germaine: Det förändrar vad du vet att du gör. Så när du tvättar och du tvättar vittvätt, vet då att du städar upp mänsklighetens gyttja!

Suzi: Ooh, jag älskar det, underbart! Jag skulle bara vilja ta upp detta … Saken är, för en stor del av oss som har ägnat oss åt att tjäna Modern och bistå detta Skifte av Tidsålder i våra mänskliga former, vi upplever ett steg tillbaka från att leva mer fullt ut på grund av hur begränsade resurserna har varit för oss.

Jag är säker på att min dotter och jag skulle älska att kunna resa och ha kul och göra andra saker, men vi är typ av i ett väntläge utan en massa resurser för att göra de saker vi vill göra som skulle medföra oss glädje. Så vi sitter på altanen och vi dricker sangria och håller humöret uppe på det sättet, men vi vill ha mer!

St.Germaine: Låt mig berätta en hemlighet som inte är en hemlighet. Du är kopplad till att vilja ha mer. Du vet; du vet kära Suzi och alla som lyssnar i dag – du vet i magen, i dina tarmar, i hjärnan, i ditt hjärta – du vet att det finns mer.

Så det är inte så att du har en brist på uppskattning för vad du har – och jag skulle vilja föreslå att tacksamhet är alltid rikt mottaget – men det är också så att du vet att det finns mer. Och du är avsedd att ha denna interna drift, precis som du har en intern drift för sex, för intimitet …

Hungern efter mer ligger i framkant just nu. Det har aktiverats som om ni är så hungriga att ni kan äta hela ert kylskåp, gå till affären, fylla det igen, äta lite mer och ändå inte vara nöjda!

Men det är också därför jag säger, ”Sätt ihop handflatorna. Använd min ametist ”Tänk på vad jag ger er i form av: Närvaron av JAG ÄR, den fysiska närvaron. Ja, gå och ta en ametist – och jag garanterar er att det kommer att vara den Jag ger er – och håll den i handen och kupa händerna tillsammans som om ni försöker att dricka vatten ur en hink. Håll den och be om vad än detta ”mer” är i ögonblicket – och var specifik.

Jag sa inte … höll den i mina händer och sa: ”Jag vill imponera på damerna,” och en diamant dök upp. Nej, jag skulle ha åsyftat att ha en diamant av en sådan briljans och lyster – och storlek förresten; storlek är alltid viktigt [skratt] – och vi skulle då manifestera exakt vad vi hade bett om.

Så om ni söker något, var praktiska. Jodå, kan ni tro det? Jag ber er att vara praktiska. Var praktiska i vad ni skapar. Vet ni vad ni har för avsikt att använda den för, men be om verktyget, pengarna, flygbiljetten, vad det än är, för att komma dit ni vill vara.

Suzi: Åh tja, bara de enkla sakerna som överflöd och en värld som fungerar för alla!

St.Germaine: Och det börjar med var och en av er. Ni är … Och Jag vet att vi har en vana; vi gör alla anspråk på er. Är det inte tufft! Michael kräver fred från var och en av er. Jag kräver Skapande och JAG ÄR. Modern kräver Kärlek kärlek Kärlek. Gabrielle kräver Sanning och Glädje. Vi gör alla anspråk på er – och vet ni varför? Eftersom vi vet hur kraftfulla ni är! Ni vet inte det, men vi gör det.

Och så, detta är väckarklockan: Jag är fast besluten att läka mänsklighetens hjärtan, och Jag behöver er hjälp, rätt och slätt. Som en som har vandrat på jorden och vet vad människor är kapabla till, säger jag, ”Jag kommer att gå med er, men kommer ni att gå med mig?”

Suzi: Oh ja, verkligen. Så jag bara undrar … Vad jag ser just nu är inte nödvändigtvis högtalare i konferenser över hela världen som talar om för folk hur det är. Jag ser bara att varje individ kommer att ändras energimässigt i stället för att behöva få veta det av en annan människa. De kommer bara att få det.

St.Germaine: Det är korrekt. Nu många … när ni tänker på högtalarna, de sänder – många av dem för vår räkning – och så finns det en energi som laddas ner, ja, precis som vi gör en intoning i dag.

Men tänk på det: Från vår älskade Lao Tzu till Buddha, Buddha, Buddha, till Dalai Lama, Dalai Lama, till Yeshua – har vi pratat. Och om inte uppvaknandet, hjärtats öppnande sker hos individen, kan vi prata tills korna kommer hem. Och i Frankrike, kom korna hem!

Och så du har rätt: Det är hjärtats uppvaknande hos individen. Vi talar en hel del om det kollektiva, men det som är viktigt är varje enskild människa på planeten. Känns det som en monumental uppgift, för oss och dig? Ja. Men se hur många som redan är där – kanske fortfarande gömmer sig som infiltratörer, men de finns där.

De talar inte om allt de vet eller allt de känner, eftersom de fortfarande är i ett paradigm av rädsla: att de tror att de kommer att avvisas eller att de med makten kommer att försöka kontrollera dem, så att de förblir stumma. Men energin i deras kroppar, deras ögon, deras leenden – den kommunicerar mängder.

Suzi: Underbart. Jag känner att den här månaden och nästa månad är mycket stora möjligheter för en större tillströmning av höga frekvenser än normalt. Vi har fått stötar genom tiderna, men jag antar att vid ett tillfälle det kommer att bli en stöt som dyker över oss. Kan det vara korrekt?

St.Germaine: Du befinner dig i mitten av det. Ja, det är redan börjat. Kommer det att öka? Ja.

Låt oss berätta … Modern är … När jag säger detta, måste Jag börja med detta. Modern är evig och oändlig, så Hon kommer inte till mig och säger: ”Åh Germaine, Jag är trött”Men på mitt mänskliga sätt, kan jag tala om för er – Modern är trött på att vänta.

Och ännu viktigare, om ni kan tro detta – ni, ni alla, hela mänskligheten är trötta på att vänta. Och ni går, inte bara från ett uttryck för frustration och ”Jag har fått nog” som Mikael har talat om. Ni går till handling och ni säger, ”Men jag känner inte för samordnat agerande.”

Och vad jag säger är att när ni sitter på er veranda och ni håller Ljuset och Kärleken, och ni skrattar och ni leker och ni deltar i äkta, innerlig relation – kära hjärtan, det är den viktigaste åtgärden av alla.

Suzi: Wow, jag är glad att höra det. Det är viktigt.

St.Germaine: Var och en av er har ett sätt som är unik för er, som ni har kommit överens om för miljontals år sedan och hur man manifesterar. Så en del av er är talare på offentliga platser; vissa av er är mjuka mot blommorna, gör blom essenser för läkning; sluter Fred med rikena, pratar med djuren; några av er talar med Änglar, en del av er är kommunikatörer; några av er gör inget annat än att bara vara bron; några av er gör inget annat än att vara intergalaktiska sändare.

När jag säger ”ingenting”, beskriver jag monumentala uppgifter. Och en av de svåraste sakerna för människor att göra är att stå stilla! Och Jag talar av erfarenhet – jag var tvungen att gå iväg till en grotta i Tibet för att vara stilla, för att lära sig hur man gör det!

Suzi: [Skratt] Tack så mycket för att du förenades med oss ​​och för den underbara informationen.

St.Germaine: Jag är med er. Jag är med er helt.

Vänligen – Använd ametisten som Jag denna dag har placerat i ert hjärta och hand – och ännu viktigare, låt intoningen blomma.

Jag älskar er. Farväl.

Suzi: Jag älskar dig. Farväl och tack.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Channeled by Linda Dillon
© 2015 Council of Love, Inc.

Du gillar kanske också...