Saint Germain via Meline Lafont, 20 november, 2017

Saint Germain

via Meline Lafont

20 november, 2017

Hälsningar, Saint Germain här. Låt oss tala om manifesterande.

Hur kommer det sig att ni skenbarligen ständigt väntar på att saker och ting ska komma till er och bli manifesterade för er? För att ni förväntar er att saker och ting ska ske i framtiden snarare än inom nuet. Så ni väntar och ni väntar, fokuserar på och upptar era hjärnor med tanken på att det ska inträffa i er framtid. Så ni tar er fokus till denna framtid på ett sådant sätt att ni glömmer bort att se vad som finns där inom nuet och vad som redan håller på att veckla ut sig inom detta nu.

Alla saker ligger och flyter omkring inom nuet och i och med att man kan vara inom vartenda ögonblick av nuet så harmoniserar man sig med en större potential för allting. Det medger även för allting att framträda och befinna sig inom detta potenta ögonblick, samt att visa sig självt för er i egenskap av er egen virvelrörelse av skapande. Men sedan tillåter ni helt enkelt er själva att uppleva dess fördröjning, för ni väntar på det som om det fortfarande ska komma, fastän det redan finns här inom nuet. Så ni fördröjer er egen skapelse på det sättet, genom att fokusera på era tidslinjer som om de endast fanns i framtiden.

Kan ni se mönstret för skapande och beteende i ert mänskliga själv?! Den enda anledningen till dröjsmålet för era skapelser är på grund av er övertygelse att de överhuvudtaget kan fördröjas, samt på grund av er vana att alltid fokusera på nuet i er framtid i stället för på ert nuvarande nu. Ni placerar er nu i framtiden och därför väntar ni på vad som ska komma. Förstår ni nu hur ni ständigt placerar saker och ting långt bort ifrån er på ett tids-avstånd som fortsätter att förbli ”ouppnåeligt” så att säga, för så länge som ni gör detta? Att ställa sig i linje med Nuet låter alla era skapelser existera inom detta Nu. Att ställa er i linje med er framtid saktar ner er skapelses existens, precis som att vänta på att något ska göra något för er. Och ni borde ständigt vara och stanna kvar inom detta nu, mina vänner, för enbart detta kommer att ge er mer av förmågan i att manifestera. Då får ni mycket påtagligt skörda frukterna av detta.

Ni kommer att behöva förstå tidslinjerna och hur dessa fungerar, hur dessa blev programmerade in i era hjärnor och vad ni har gjort utav dem med hjälp av era övertygelser. Det finns många olika aspekter här, eller hur? Men alla påverkar det sätt som ni upplever tidslinjerna och eftersom dessa fluktuerar mer än vad ni är vana vid, så ger det er intrycket av en berg-och-dal-bana som skakar om alla tidslinjer i en mixer. Nåväl, ingen fjärrkontroll kan hjälpa er att hitta rätt frekvens för er. Endast kvardröjandet inom Nu-ögonblicket blandar sig med dem alla och låter er få en smak av alla tidslinjer på det högsta möjliga balanserade sättet.

Det är genom inre lycka, glädje och kärlek som ni får tillgång till allting inombords, såväl som utanför er, eller åtminstone det som ni upplever som något som finns utanför. Så Välsignelser till er för att Ni Är i NUET och för att ni ständigt representerar er själva såsom ert SJÄLV på alla sätt, i varje stund, på flera sätt av er oändliga potential. Ni är så älskade och välsignade, bortom allting och det innebär ständigt och på samtliga sätt inom HELA ert Varande. Detta kommer att bringa er alla era manifestationer i ett ögonblick – en mödolös skapelse, inte genom att framtvinga den eller skapa den med avsikt, utan genom att enbart VARA inom detta ögonblick och öppna potentialens dörr alltigenom allt Varande. Detta är existensens ÖGONBLICK inom allt, var allting finns, lever och rör sig. Det är ERT sanna ögonblick för skapande och manifesterande genom hjärtat.

Att Leva och att Vara utifrån ett ögonblick inom ögonblicket.

Ta nu er examen från denna Himmel och se bortom era egna ögon. Se in i hjärtat, rätt in i det ögonblick där allting sker. Välsignelser till er för detta ögonblick, för ert hjärta och för er Varelse.

JAG ÄR Saint Germain.

 

Saint Germain via Meline Lafont, November 20th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...