SaLuSa via Mike Quinsey, 11 september

SaLuSa

11 september, 2015

Channel: Mike Quinsey

 

Helt plötsligt, efter att ni har väntat under en avsevärd tid på nyheter om Uppstigningen så finner ni att ett antal källor mottar positiv information. Ni informeras nu upprepade gånger att den 28 september är höjdpunkten för denna månad, då det är dagen då fotonenergierna når en höjdpunkt. Inte bara det, utan vid en nivå som inte tidigare har upplevts. Om ni någonsin hade tvivel om framstegen som görs mot Uppstigning så har de säkerligen nu bortförts. Ni kommer nu att börja inse att så mycket har hänt ”bakom kulissen” som ni tidigare inte var medvetna om. Som ni ofta har fått höra så har detta gjorts för att hålla våra planer hemliga under en så lång tid som möjligt. Olika civilisationer har varit involverade i agerandet inte minst Sfär Alliansen från den 6 dimensionen, som plötsligt har gjort sig kända för er. De är av Ljuset och kommer att säkerställa att ni lyckas finna er väg igenom till Uppstigning, och de kommer inte att låta de mörka fortsätta att blanda sig i era framsteg. Då ni ser tillbaka så inser ni att stadiga framsteg har gjorts sedan 2012, tills att ni plötsligt har funnit er plats i den Nya Åldern och inget kan stoppa er fullbordan.

Såsom många av er redan har fått reda på så har Sfär Alliansen ankommit till ert Solsystem med deras ”hemplanet”, som nu hjälper att skingra en del av de mäktiga energierna som nu når er. Annars skulle en del av er bli överväldigade utav den fulla kraften av sådana mäktiga energier. Allt detta är tecken på framsteg som görs på många fronter som snart leder till Uppstigning. Vilka själar som stiger upp beror helt och hållet på deras vibrationsnivå, så det är viktigt att ni anstränger er att hålla ert fokus på ert mål. Det är naturligt att ni oroar er för era kära, men var säkra på att alla själar kommer att finna sig själva precis där de var ämnade. Cykeln som just har tagit slut på ett olikt sätt från tidigare cykler, kommer inte att sluta i katastrof, utan i framgång, då alla ni som är redo kommer att gå framåt och inte längre hållas tillbaka.

En del själar kommer att fråga hur de vet om de är redo att stiga upp och det faktum att de har gjort ansträngningar att bli redo för ett sådant tillfälle pekar på att de framgångsrikt har förberett sig själva på det. Fortsätt såsom ni tidigare har gjort och oroa er inte för er framtid, då många Guider som reser med er kommer att se till att ni finner er själva precis där ni är ämnade att vara. En del själar kommer att fortsätta vid deras nuvarande nivå inom en dimension som liknar den nuvarande, där de kommer att fortsätta att uppleva utmaningarna i den tredje dimensionen. Moder Jord stiger också upp och kommer inte längre att vara bunden till de lägre vibrationerna. En vacker Jord kommer att uppstå från askan av den gamla där fred och kärlek härskar. Ni kommer inte längre att utsättas för de som bär på negativa energier, eller deras agerande som drar ned de högre vibrationerna av Ljus. Enkelt uttryckt, de kan inte överleva i de högre vibrationerna som är för själar som har gått bortom behov av ytterligare erfarenheter vid denna nivå.

Var ni än är i världen så kommer de nya energierna att ändra på de gamla, och Uppstigning kommer att ge samma möjligheter till alla själar oberoende bakgrund. Det har varit på samma sätt ända sedan er resa startade för eoner av tid sedan. Alla själar har assisterats genom deras olika liv även om de har varit ovetandes om närvaron av sina Guider. Då vibrationerna stiger så börjar en del själar att vara medvetna om dem och kan till slut konversera med dem. Kom ihåg att många av er lämnar era sovande kroppar varje natt och träffar dem, då era behov diskuteras och hjälp ges om ni så önskar. Ni lämnas aldrig ensamma att kämpa er igenom livet, även om det kan förefalla så då oddsen går emot er. Vi vill påminna er att ni gick med på livets tester innan ni inkarnerade, då ni accepterade att lära er vissa lektioner för att utvecklas vidare.

Om ni hade haft ett vaket minne av era tidigare liv skulle ni bli förvånade över de snabba framsteg ni har gjort. I själva verket finns det inte någon snabbare väg för er, till och med i nästa dimension. Var säkra att alla ni på jorden nu har valts ut på grund av era speciella behov, och era tidigare erfarenheter. Det är dock också nödvändigt att ha själar från alla nivåer för att skapa ett komplett samhälle som ger var och en av dem erfarenheterna de behöver för att utvecklas. Livet kan förefalla vara en mix av erfarenheter som förefaller ha föga mening, men vi kan försäkra er att de är noga planerade och utförda av era Guider. Som ni nog förstår så är det vid denna specifika tid en fråga om att avsluta de sista bitarna för att se till att ni är förberedda att stiga upp. Ni har utan tvivel haft erfarenheten att vissa själar inte har något intresse alls av Uppstigningen, för dem har inte höjt sitt medvetande tillräckligt för att förstå vad det betyder. Som vi ofta har påpekat så spelar det inte ingen roll i det stora hela, då alla till slut kommer att avsluta sina lektioner i den tredje dimensionen.

Ni står nu vid början av ett annat stort äventyr, men denna gång kommer ni att välja vilken väg ni vill följa. Efter alla erfarenheterna ni har genomgått kan ni luta er tillbaka och njuta av förändringarna då det faller på plats. Helt klart så finns det mer arbete att utföra och det behövs tålamod medan de gamla energierna spelar ut sin roll. Med er kunskap kan ni vara till stor tjänst åt de som håller på att vakna upp och behöver hjälp för att förstå vad som händer. Som ni kan tänka er så kommer sanningen som en chock för de flesta människor, men förändringarna skall välkomnas då de tar er till en nivå där kärlek och fred råder. Alla rester av de gamla dimensionerna kommer gradvis att försvinna eller föras bort, då ny fördelarna från de högre dimensionerna lyfter er upp.

Vi tror att många av er kommer att känna av ni gynnas av de ökade vibrationerna, och det bör ge er en lycklig känsla av att ni till slut kan fullt njuta av Ljuset som hela tiden ökar i styrka. Livet kommer att bli fullt av mening och upplyftande och de gamla dagarna av kaos och osäkerhet kommer att tyna in i bakgrunden, efter att ha tjänat deras ändamål att hjälpa er utvecklas. Vägen tillbaka till de högre vibrationerna har varit lång och arbetsam, men alla ansträngningar har varit väl värda mödan. Vid en viss punkt kommer ni att kunna gå igenom era många liv och historia, och då kommer ni att ha en full förståelse av era erfarenheter: De kommer att hjälpa er i ert val av vidare möjligheter för er utveckling till nästa steg.

Jag är SaLuSa från Sirius, och allt särskilt glad att tala till er vid en sådan viktig tidpunkt. Er förståelse av livet har fört sig framåt med stormsteg och det kommer att ta fart ytterligare när som de större sanningarna blir kända för er. Tills att ni verkligen förstår era högst anmärkningsvärda bedrifter så kan ni inte uppskatta precis hur storslagna de är, och varför ni ses upp till av andra civilisationer som har följt era framsteg. Jag lämnar er som alltid med min kärlek och välsignelse, och litar på att ni hittar styrkan att se målet framför er, som nu står så nära.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

 

You can subscribe to the mailing list for these messages by going to www.treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html Left click on the heading “Subscribe to the Tree of the Golden Light Weekly Messages” and it will take you to the Subscribe pages – go to the bottom and under the heading “etfirstcontact” enter your Email address twice as requested. You will receive a confirmation if you are successful. You can also “unsubscribe” from the same page.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...