Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 25 oktober

th-1

Himmelska Vita Varelser, 25 oktober 2015

Via: Natalie Glasson

Era Själsgruppers övergångar

 

De skiften som äger rum under denna period av Uppstigningen liknas med de energimässiga transformationerna som skett under hela det här året, den enda skillnaden är att intensiteten i energin nu förhöjs och ökar dramatiskt. Gudinne-energin och kristallina vibrationer fortsätter att stödja en övergång av renande, rensande och förnyelse på Jorden och inom era varelser, även om deras energimässiga vibration tillåter en ny nedladdning av energi att förankra. Det är varje persons Själsgrupp som nu kliver fram för att arbeta med sina själsförlängningar. Er själ, från vilken ni är en förlängning, precis som elva andra, rör sig genom en process av att släppa taget om alla onödiga energier från alla era förflutna, alla era nuvarande och framtida livstider som ni har upplevt på Jorden och dess inre plan. Er själ blir inbjuden av er Själsgrupp att rena sina energier helt, att fullgöra alla lektioner från tidigare, nuvarande och framtida livstider så att överflödet av kunskap och visdom kan erkännas och samlas för att uttryckas i den nya Kärlekseran på Jorden.

Er själ rör sig genom en kraftfull reningsprocess som höjer dess energi-vibration och tillåter nya förhöjda ljusvibrationer från Skaparen att flöda genom er själ. Reningsprocessen som uppstår inom er själ påverkar naturligt er fysiska verklighet då ni är förenade med och förkroppsligar er själ. Det är som att er själ scannar er fysiska, emotionella, mentala och andliga kropp för att få upp allt det som inte längre gagnar er till ytan, i linje med eller förstärker er själ. Under den här perioden kanske ni behöver gå igenom utmaningar som är förenade med en eller alla era kroppar, som rädslor som strömmar igenom era sinnen, smärtor som förflyttar sig genom era hjärtchakran, känslor som uppstår var som helst i kroppen på er och alla sorters rädslobaserade energier som försöker uttryckas genom er. Nyckeln till att förstå denna process är att inse att ordet ”genom” är oerhört viktigt; allt som inte längre behövs rör sig genom era varelser på något sätt eller i någon form, ibland medvetet eller omedvetet, för att frisläppas och suddas ut för alltid. Det sätt som era sinnen, känslor, er fysiska eller andliga kropp väljer att frisläppa dessa energier kanske verkar ovanligt för er, men det är nödvändigt att lita på den reningsprocess som inträffar i er själ, vilken påverkar hela er varelse på Jorden.

Under denna period av uppstigningen, är förtroende, tillit och tro på Skaparen oerhört viktiga skönheten och godheten i er verklighet och er varelse är essentiella och kommer att stödja er själ till att röra sig igenom den här förnyelseprocessen. För många människor på Jorden är det till och med så att de uppnår en process som befriar dem från Jordens livs-och dödscykel. Vilket betyder att många själar på Jorden i fysisk form förbereder sig för att inte återvända till Jorden igen. Det finns många själar i de inre planen som inte än har upplevt den jordiska verkligheten och har väntat på att Jorden och mänskligheten skall höja sin frekvens så att de får möjligheten att förankra in i och uppleva Jorden. Faktum är att en ny grupp eller civilisation av själar väntar på att integrera gradvis i den Jordiska Upplevelsen. För att dessa själar skall kunna integrera krävs det att själar som har erfarit allt det som den Jordiska Upplevelsen har att erbjuda rör sig igenom en avslutningsprocess som höjer Jordens vibration och ger plats för nya själar att träda in med syftet att fortsätta höja Moder Jords frekvens och skapa Kärlekens Era. På grund av allt det arbete som ni och mänga själar på Jorden har åstadkommit genom att förankra ljuset och Skaparens sanning, kommer dessa nya själar att kunna födas med förmågan att minnas och känna igen en högre mer kärleksfull ljusenergi. Det är till och med genom deras gradvisa integration till Jordens civilisation som kärleksfrekvensen på Jorden kommer att öka.

Dessa själar är inte från något särskilt område eller plats i de inre planen, de har helt enkelt inte blivit födda på Jordens yta förut, de har dock observerat alla aspekter av verkligheten genom alla år och civilisationer, och förstår allt. De nya själar som förankras är också aspekter av många själsgrupper som redan har aspekter av sina energier existerande på Jorden, vilket visar på att många själsgrupper kan fortsätta att växa, utforska och utvecklas genom den jordiska upplevelsen. Vissa själsgrupper kommer att fullgöra alla aspekter av sina energier på Jorden gradvis så att de kan vara till tjänst på ett kraftfullare sätt från de inre planen. Vi skulle kunna säga att det kan likställas med högre aspekter av ens själv, då vi alla är en och träder in i den jordiska verkligheten för att uppleva.

Då er själ för fram ett slutförande som stöds av er Själsgrupp betyder inte det att ni kommer att lämna er fysiska kropp omedelbart eller att detta kommer bli er sista livstid på Jorden. Det finns många på Jorden som just nu upplever sin sista jordiska livstid, för andra behövs det ett par livstider till på Jorden för att slutföra sina själar resa på Jorden, det är dock väldigt lite om man tänker på den resa era själar redan har gjort. Detta betyder att dessa själar kommer att kunna fortsätta stödja de nya själarna som träder in på Jorden medan de samtidigt har fördelarna av de nya ljusfrekvenserna som de distribuerar från de inre planen genom sin fysiska närvaro. Under den här perioden i Uppstigningen upplever era själar en accelererad renings- och integrationsprocess. Detta kommer att sakta ner efter ett tag, men fortsätta att öka i tempo vid olika tillfällen i era liv för att slutföra era själars resa på Jorden. Njut av dessa stunder av djup inre rensning då de kommer bana väg för känslor och sensationer av djupare resonans med Skaparen inom er fysiska varelse och verklighet. Det finns ingen anledning att försöka förstå processen, utan tillåt bara er själva att fokusera på att släppa taget, rensa ut, allt som kommer upp inifrån er varelse, speciellt om ni känner att det inte är i linje med renheten i er kärlek, Detta är det mest passande och vackra sättet att stödja er kärlek i dess renings- och slutförande-process.

Er Själsgrupp kliver fram med överflödet av sin energi, kraft och kärlek för att vara närvarande och förkroppsligad inom er själ och även er fysiska kropp. Er Själsgrupp har ett överflöd av kunskap och har förmågan att se, känna, och erkänna den större bilden av er resa som själsförlängning, själ och Själsgrupp, därför kommer den visdom, de insikter och vägledning som ni tar emot via er intuition starkt förstärkas, utvecklas och kommer att ha en djupare resonans med er sanning. Det är genom er intuition som ni som fysiska varelser på Jorden kommer att uppleva djupare kontakt med er Själsgrupp då er intuition kommer att börja flöda från er Själsgrupp, sammansmält med er själ, genom er själ och in i ert medvetande. Detta symboliserar ett enormt skifte och en transformation i ert inre, det sätt ni möter er verklighet, era perspektiv, era trosuppfattningar, handlingar och den riktning ni väljer att ta på Jorden kan komma att förändras, mer i linje med er rena kärlek. Med den större närvaron av er Själsgrupp som påverkar hela er varelse finns det potential för enorm transformation att äga rum inom er själva, vilket är anledningen till att förtroende, tillit och tro på Skaparen är ovärderliga vid den här tidpunkten, eftersom allt som ni är vana vid kan börja förändras både inom er och omkring er. Med förstärkt förtroende, tillit och tro på Skaparen kan ni vara säkra på att skapa en grund som fortsättningsvis kommer att stödja er när ni rör er genom de kraftiga transformations- och uppstigningsprocesserna.

Er Själsgrupps syfte är att skapa ett enormt uppvakningsskifte på Jorden vid den här tidpunkten och under de kommande åren, vilket behöver ske genom er och alla som är villiga att medvetet ha kontakt med sin Själsgrupp. Er Själsgrupp kommer att föra fram förhöjda frekvenser av kärlek, gemenskap och hängivenhet till det gudomliga, och med det lösa upp många former av illusioner som är förenade med planeten Jorden. Inre och själv-healing processer kommer att bli enormt inflytelserika då många allt tydligare kommer ihåg hur man kan heala sig själv från alla former av krämpor inifrån sina varelser. Den visdom som finns i mänsklighetens medvetande kommer att förändras dramatiskt, och vara något ni i framtiden kommer skratta åt när ni kommer ihåg hur ni brukade tänka på vissa sätt och hur tokiga de tankarna var. Med närvaron av er Själsgrupp kommer synbart ny visdom födas i mänsklighetens sinnen men det är egentligen bara en process av djup hågkomst. Det finns mycket transformation som väntar på att uppstå i er varelse som initieras av er Själsgrupp genom er själ, det är viktigt att lösa upp allt motstånd ni kan tänkas skapa för att hindra den heliga inverkan av er Själsgrupp och själ. Detta kan uppnås genom att fokusera på några få enkla praktiker: Fokusera på att förstärka er tilltro till er själva, er verklighet, själ, Själsgrupp och Skaparen genom att tro på godheten, skönheten och perfektionen hos Skaparen inom och omkring er.

Fokusera på er naturliga förmåga att släppa taget och lösgöra er, detta är inte att stänga av kontakten, det är att inse att ni inte kan hålla fast energier, människor, situationer, perspektiv, allt kräver till slut att ni skall släppa taget om det. När ni är medvetna om det och släpper taget då energier uppkommer då är ni mer kapabla att leva ovillkorligt i flödet och kärleken. Fokusera på att erkänna att alla utmanande situationer eller erfarenheter finns för att föra fram ljuset, kärleken och medvetenheten hos er Själsgrupp till ett förkroppsligande inom er varelse. Fokusera på att njuta av er verklighet och fylla varje stund med glädje, då er själ rör sig genom en process av slutförandet av sin resa på Jorden.

Fokusera på er intuition, notera och var medvetna om er intuition med uppmärksamheten på att den förändras, blir starkare och mer kraftfull och vägleder er verklighet här på Jorden. Fokusera på kärlek och låt den fylla era kroppar och varelser eftersom den kommer att tjäna er på fler sätt än vad ni överhuvudtaget kan föreställa er och kommer att tillåta allt det ovanstående att fokusera på att manifestera med lätthet och perfektion.

 

I kärlek och Skaparens perfektion,

Celestial White Beings

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

You may also like...