Saint Germain via Nancy Tate, 28 augusti

Saint Germain

28 augusti, 2015

Via Nancy Tate

 

Kära Ni, idag är jag, St.Germain, här och jag önskar få förmedla lite nyheter till er, som för er alla kan ha djupgående betydelse. I den kommande månaden kommer en händelse att inträffa och den kommer att beskära så många sätt på vilka kabalen har kontrollerat jordens befolkning. Denna händelse kommer att leverera förhållanden av frihet till massorna och hålla kabalen på avstånd och borta från att ingripa i friheten för allt liv på denna planet.

Jag talar nu om detta för er, för till och med medan jag talar pågår saker som är här för att rensa bort skräpet som har samlats under århundradenas lopp. Det har varit i görningen för att få denna planet i slaveri och för att få friheten nerstängd. Nu sker allt i blixtens hastighet, i perspektivet av skillnaden i den tid det tog att få allt på plats, jämfört med hur snabbt rensningen av det hela kommer att ske. I bakgrunden har några händelser redan inträffat och de har fått till stånd stora förändringar i sättet på vilket samhällsskicken håller på att befrias. Dessa händelser har organiserats av många människor på jorden i samarbete med många utomjordingar som har varit i harmoni och i kommunikation med dessa människor. Många facetter i processen vilar nu och har banat väg för rensningens nästa fas.

När allting under de kommande dagarna faller på plats, kommer ni att börja se hur mycket som har organiserats för att belysa mängden av lögner som människorna har blivit överösta med. Detta håller för tillfället på att sändas ut i media över hela världen och det kommer att ses som pusselbitarna som faller på plats, när varje bit framträder och kommer tillrätta i alla era vackra människors liv, och som ser att det verkligen kan finnas en plats för frihet och sanning i denna värld nu och för alltid.

Jag berättar nu om några nyheter som kommer att komma ut om hur människor kan öppna upp dörrarna som har hållits låsta i flera tiotals år, inte bara i Amerika, utan också i många andra länder. Dessa dörrar har öppnats och avslöjar sanningar som har gömts undan för att hålla sanningen under kontroll, sanningen om vad som har hotat världens frihet. Så mycket kommer att tillåtas komma åter, för att möjliggöra utspridandet av överflödet som finns i människornas hjärtan. Det kommer att överföras till deras liv eftersom det representerar sättet att leva i fred, glädje och kärlek. Under dagarna som kommer, får vi se exempel på detta och det kommer att bli ett fortgående exempel som kommer att leda till överflöd.

Jag skulle nu vilja ger er ett exempel. Det är av intresse hos några som är välkända och som befinner sig i processen av att avslöja några av de sätt som har använts för manipulering. Via massmedia sänder de ut till människorna hur de kan stiga fram och tillåta makten de har att bli den energi som hindrar sanningarna att komma ut till massorna. Dessa meddelanden och nyhetsinslag kommer att spridas över hela jordgloben och de som tittar på dem och inte kan förneka sanningen av vad de säger, kommer också att inse att dessa samma nyhetsinslag representerar många av de andra oförklarliga händelser som har ägt rum i flera års tid. Det kommer att öppna en upp till hur man ska tolka många nyhetsinslag som har sänts. Man kommer också att se att många informationsinslag som har verkat vara värdefulla, nu endast kan ses som värdefulla på ett sätt och det är att de representerar bevisen på manipuleringen som nu inte längre sker. Man kommer att veta att det inte kan ske för de som höll på med det under så lång tid har inte längre makten.

Mina kära, jag har idag delat med mig det som kommer att bli ett kraftfullt flöde i ert öppnande till sanningarna som ni antingen har känt att var på väg eller som ni ser som en överraskning, ändock troliga. Det är en del av det som ni har gett mig och andra friheten att föra fram, för ni själar ser att det är dags för er att stiga fram i er kraft och vara er förmågas styrka att bli ledare i processen i era egna liv av frihet och sanning, vilket ni är ägnade att vara. Ha en underbar och glad återstod av dagen, och vidare in till evigheten. Mitt hjärta är med er alla!

Tack käre St.Germain,

Med mycket kärlek, Nancy Tate.

http://www.treeofthegoldenlight.com/Wakeup%20Call/MWmesages/August2015/StGermain08-28-15.htm

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...