Saint Germain via Natalie Glasson, 11:e november

 

StGermainVioletGlobe2

Är Ni Medlemmar i Transformationsteamet för Förkroppsligande?
av Saint Germain

Kanaliserad genom Natalie Glasson 11:e november 2016.

Original Källa: Sacred School of Omna

 

Jag är omvandlad till det jag vill vara i min värld,

Jag är omvandlad så som jag vill att det ska se ut i världen.

Jag, Saint Germain, inbjuder er att upprepa dessa två påståenden till er själva, högt eller tyst tills ni kan känna, uppleva eller erkänna att energin aktiveras inifrån er varelse, tills ni känner att ni förkroppsligar den. Jag inbjuder er att använda processen och upprepa dessa påståenden som ett verktyg för kontemplation och själviakttagelse, och uppmuntra er med stor kärlek och medkänsla så att ni förstår betydelsen för er. Det är lätt att förstå innebörden av dessa två påståenden på en mental nivå. Men anknytningen till orden, meningen och energin av påståendena inom er varelse, kommer att skapa ett vackert tillstånd av frigörande upplysning, liksom en uppvaknande omvandling inom er varelse som är bortom det ni kan förstå, men som kommer att bli begriplig.

Transformation innebär en övergång från en energi till en annan, eller från ett perspektiv till ett annat; Det är en förändring i energi, som möjliggör för er att kunna förverkliga er naturliga koppling med Skaparen. Transformation kan frigöra er från gamla energier, vanor och mönster samt väcka upp er till större volymer av ljus, kärlek, visdom och sanning, inom er varelse. När ni tillåter er själva att omvandlas, släpper ni en del av er identitet eller den energi ni identifierar er med, och accepterar en ny del av er själva, som har vibrationer från er själ, själsgrupp och Skaparen. Ni acceptera den delen av er själva, som är kärlek och innehåller vibrationer av frihet. Friheten pulserar runt ert väsen, och frigör andra aspekter av er identitet eller energin ni identifierar er med, som hindrar er allians med Skaparen. Således kommer transformation bli en kontinuerlig process, tills större delen av er varelse vibrerar i harmoni med Skaparens vibrationer av frihet.

Transformation skapar frihet i ert väsen; frihet är att befinna sig i linje med Skaparen, som en återspegling av Skaparen och kunna släppa alla begränsningar när de uppstår.

Omvandlingsprocessen kan vara lycksalig, eftersom ni känner er fyllda med ljus och begränsningar upplöses med lätthet och perfektion. Ibland kan transformationen få oss att utvärdera energier eller övertygelser inom oss, som vi hållit fast vid så djupt, att de kommer in i vår verklighet. Det kan kännas som om er värsta mardröm, eller exakt det ni inte ville skulle manifesteras, läggs fram för er. Det kan även kännas som om en omvandling från en situation eller erfarenhet är otänkbar, men ändå blir ni inviterade till att bli mästare i omvandling på Jorden. Många kan uppleva desperation, vilket får dem att söka sig utanför sig själva för att få svar, eftersom de känner att de inte kan flytta från sin position, eller ens inleda transformationen. De som upplever detta nu är Mästarna av Transformation.

Med hastighetsökningen i Jordens uppstigning, och den dramatiska kontrasten i en djupt rotad känsla hos mänskligheten, av att det aldrig kommer att bli fred, kärlek och healing, eftersom Jorden verkar omöjlig att förändra, närmar sig många själar mitt ashram och den 7:e Strålen av Ljusets Ashram, för att finjustera och bemästra sin förmåga att omvandla, och hjälpa till med andras omvandling. En grupp själar som inte kan anslutas på det Jordiska planet, samlas med en mission som strålar ut från djupet av deras varelser. De får vägledning som uppmuntrar dem att studera konsten i att omvandla på de inre planen, med syfte att förankra vibrationer för omvandlingen mer fullständigt i Jorden, för att skapa ett kraftfullt uppvaknande, eller omvandling hos mänskligheten. Vi har gett dessa själar och deras uppdrag namnet, ”Transformationsteamet för förkroppsligande.”

De från Jorden som har registrerat sig som medlemmar av ”Transformationsteamet för förkroppsligande” lär sig att arbeta med den Violetta Flamman av transmutation, förkroppsligar den 7:e Strålen av Ljus, som har violett färg och övervakas av Lady Portia som representerar transformationen, Nya Tiden, magin, reningen, manifestationen och mer. Teamet har ett nära samarbete med Ärkeänglarna Zadkiel och Ametist, för att skapa balans och syntes i transformationerna som sker i de inre planen och på Jorden. Detta säkerställer att omvandlingarna som sker på en inre plannivå, påverkar och skapar ändringar på en fysisk nivå, med lätthet och perfektion. Båda Ärkeänglarna ser till att transformationen äger rum på en jordisk nivå, snabbt och enkelt då omvandlingen sätts i rörelse på de inre planen, såväl som att alla aspekter stöds av deras starka änglavibrationer. ”Transformationsteamet för förkroppsligande” studerar också med mig, Saint Germain, för att få tillgång till min förmåga av manifestation från Skaparen, och skapa frihet för själen att kunna ta bort allt som begränsar den nödvändiga förändringen för att bättre kunna alliera sig med Skaparen. Deras uppgift är att först transformeras inom sitt eget väsen eller verklighet.

Medlemmarna i ”Transformationsteamet för förkroppsligande” på Jorden, har accepterat en upplevelse som kan få dem att känna desperation, hopplöshet eller att de inte klarar av det. De är omedvetna om valet som deras själ har gjort, med att vara en del av detta kraftfulla teamet, med syftet att behärska konsten i att omvandla, och stödja mänskligheten i sin omvandling av deras naturliga koppling till Skaparen. På grund av deras värdefulla arbete, studier och energetiska transformationer, som de satt igång på de inre planen, behöver medlemmarna i teamet på Jorden, bara upptäcka något som liknar en nyckel i dem, från erfarenhet, tankar, sår eller nya insikter som kommer att antända omvandling på en fysisk nivå. Exempel på energier, som när de erkänts skulle kunna fungera som en nyckel, för att sätta igång transformationen är tillit, självkänsla, egenkärlek, återvunnen inre kraft, förtroende, medkänsla och sanning. Ett enkelt förverkligande kommer att skapa en kraftfull och magnifik förvandling, som skulle justera energin mer till Skaparen och det gudomliga flödet i Universum, så att friheten kommer att vara ett frisläppande och ett slutförande av lärdomarna, från många tidigare liv. Dessa själar kommer då att uppleva energin och essensen av omvandlingen och friheten från Skaparen, pulserande i hela sin varelse, och vägleder dem att stödja andra att göra detsamma. Detta är en roll som många tar på sig i detta skede av uppstigningen, för att stödja ett kraftfullt frisläppande och utrensning av gamla energier, och höja sin tro på Skaparen och manifestationen av Kärlekens Era.

Alla själar kan vara en del av denna inlärningsprocess. Oavsett om energin i ”Transformationsteamet för förkroppsligande” är i resonans med er eller inte, eller om ni är medlemmar eller inte, om ni befinner er i en situation, erfarenhet eller ett tillstånd just nu som ni vill transformera, så kan ni dra nytta av energin, ljuset, visdomen och lärandet som förmedlas och initieras på de inre planen nu.

”Saint Germain, jag vill skapa och stödja en myriad av vackra och lycksaliga transformationer, inom min varelse och verklighet, så jag kan existera och leva som en, med Skaparens upplevelser genom min naturliga anpassning till Skaparen. Vänligen stöd mig att uppnå detta nu till Skaparen, med lätthet och perfektion. Stöd mig för att kunna få tillgång till kunskapen, visdomen, ljuset och verktygen som finns på de inre planen, som kan hjälpa mig att bli en Mästare i Konsten av Transformation, med förmågan att uppleva förvandling inifrån min egen varelse, och bli medhjälpare för omvandling hos andra. Jag är redo att ta emot det, tack.”

Stegen i Transformationen

– Inse var det krävs omvandling.

– Kalla på Saint Germain, den 7:e Strålen av Ljus, Ärkeängeln Zadkiel och Ärkeängeln Ametist, ”Transformationsteamet för förkroppsligande” och de egna energierna som en medlem av ”Transformationsteamet för förkroppsligande”. Låt er uppleva dessa energier som omger er och sammanslås med er.

– Be er själ arbeta på det inre planet, för att inleda och skapa alla nödvändiga omställningar som krävs.

– Ta er tid för att fokusera på det som ni vill förändra. Tillåt er själv att undersöka polariteterna. Inse vilken energi ni vill förändra, så att ni kan beskriva dess egenskaper. Observera sedan själva vad som skulle kunna vara det motsatta. Erkänn om motsatsen är det ni vill uppleva eller kanske något annat. Ofta känns det som vi vill uppleva, att det saknas inom oss eller att vi förkastar det på grund av att vi känner oss ovärdiga. Kontemplation på detta sätt kan leda er till en nyckel till ett förverkligande, som gör att omvandlingen kan initieras på en fysisk nivå.

– När ni har upptäckt nyckeln till att starta omvandlingen av det ni vill, kommer ni att uppleva att Skaparens energi av frihet, sipprar in er varelse. Om ni ännu inte upptäckt nyckeln, eller inte upplevt den nödvändiga omställningen, föreställ er då helt enkelt, att frihetsenergin sipprar in i hela er varelse, från er själ med känslor av djup rotad kärlek, healing, insikt och frid.

– Inse att förändringen har utförts, hur den filtreras in i ert väsen och er verklighet, till större enighet med Skaparen, och inse att ni kan konsten att omvandla.

Jag, Saint Germain, är närvarande för att stödja er inre förvandling,

 

Saint Germain

 

Read More from Saint Germain

 

Översättning: Margareta och Hans Jonå

Du gillar kanske också...