St Germain: Implantaten är nu borttagna! Jahn J Kassl, July 1st, 2023

Implantaten är nu borttagna!
Jahn J Kassl
2023-07-01
Vad är implantat?
Gamla implantat och omedvetna program som installerades i er avaktiveras, neutraliseras och tas nu bort. Händelsen inträffar mitt i era liv, så ni märker det inte först. GUD ingriper omärkligt i människors liv, som har gett sitt samtycke till detta på själsnivå. Tiden för detta helande, för denna välsignelse och för denna nåd har verkligen kommit.
Traditionella implantat påverkar fortfarande hur människor tänker och känner.
Implantat är osynliga eteriska nät som skapar specifika vibrationsmönster som avskiljer människor från den ljusfyllda kosmiska vibrationen.
Dessa installerades i människan för eoner sedan, för att de inkarnerade Änglarna på Jorden skulle kunna få denna typ av upplevelse.
Tillåten störning, otillåtet angrepp!
Denna störning i ert DNA beror på utomjordiska krafter och deras teknologi.
Detta gjorde att ni inte hade tillgång till den inneboende Gudomliga självmedvetenheten. Under tusentals år var ni inte mycket mer än en leksak för de som visste hur de skulle begränsa er makt. Denna intervention förutsågs från början och var också tillåten.
Interventionen blev ett intrång först när de mörka varelserna bestämde sig för att fortsätta manipulationen långt bortom den tillåtna tiden – och nu håller detta tillstånd på att rensas, hävas och avslutas.
Är det möjligt att hitta vägen till frihet från en djupt manipulativ värld?
Det var utmaningen ni placerade på er själva. Således medtogs dessa implantat från liv till liv som ett cellulärt arv, och de aktiverades när de hamnade i det nya livet.
På grund av denna stress var det svårt att se igenom saker eller att fly undan matrisen hela livet. Under tusentals år var detta reserverat för endast ett fåtal invigda, mästare och adepter. Karaktären behövdes av en KRISTUS, KRISHNA eller BUDDHA för att penetrera villfarelsens snår, och hitta det sanna jaget i denna allomfattande illusion.
Idag har situationen förändrats i grunden. Idag har tiden oåterkalleligen kommit då detta kosmiska spel tar slut på Jorden.
Idag kan alla stiga och bryta igenom alla begränsningar av medvetandet. Det var vad vår broder JESUS ​​menade när han sa: ”Det jag gör, det kommer ni också att göra, och mycket mer!”
Även om detta ignoreras av makterna som vill fortsätta det gamla spelet till varje pris, är en sak oföränderlig: era implantat kommer nu att tas bort!
Detta skapar ett helt nytt perspektiv på saker och ting och leder till en orientering inom er.
Tre tecken på avlägsnande av implantat:
1.) De första tecknen på denna frihet är att ni inte längre tror på skrönorna från historieberättarna i denna matris.
Fler och fler människor vänder sig bort från politik, vetenskap och media och börjar leta någon annanstans efter sanning och klarhet.
2.) Det andra tecknet på att människan kommer till besinning, är att hennes egna lögner i livet blir mer och mer outhärdliga, till den punkt där korrigeringar är oundvikliga, d. v. s. det inre behovet av klarhet och ett sanningsenligt liv ökar.
Kompromisser accepteras inte längre. Fler och fler människor är villiga att kasta bort sina falska liv och kasta sina gamla koncept överbord.
3.) Det tredje och dominerande tecknet på att ni nu befrias från implantaten och programmen ligger i det faktum, att ni börjar tappa rädslan. Er rädsla minskar på alla nivåer – även om fler rädslor underblåses nu mer än någonsin tidigare!
Rädslan för tillvaron, rädslan för döden eller vaga rädslor för en osäker framtid, minskar i förhållande till hur stor del ni har blivit befriade från implantaten.
Ageranden, motstånd eller kamp är ibland oundvikligt, men det är inte dessa verktyg som åstadkommer den stora förändringen. Endast förändringen inom er ger förändring världen! Det som är avgörande nu är en persons grundvibration, hans sinnestillstånd i vardagen.
Trots alla ansträngningar – i slutändan handlar det om dagsmedvetandet, och inte om de andliga fantasiernas flykt i en meditation!
Detta är precis vad avlägsnandet av implantaten ger: En trög grundenergi som omvandlas till en lysande naturlig vibration. Det här är vad som händer nu – en omstrukturering av alla grenar och på alla nivåer.
Det är irrelevant om ni är medvetna om det eller inte. Det händer för att er själ gav ljusets gudomliga krafter i uppdrag att göra det.
Det händer av sig själv!
På grund av detta kan sjukdomar healas som tidigare hade liten möjlighet till det.
Verkliga mirakel blir nu möjliga, eftersom era tankar och känslor börjar förändras i grunden. Denna inre rening av tankar och känslor är nyckeln till frihet – och den största gåvan: Det sker av sig självt!
Genom naturens lag tas människors blockeringar NU bort.
Enligt den Gudomliga Viljan skrivs NU felaktig och begränsande programmering om, den avinstalleras eller neutraliseras i människorna. Till följd av det berörs allt färre människor av skräckscenarierna, eftersom deras hjärtan inte längre kan beröras av denna propaganda.
Ni är på en annan nivå av perception, och blir då oåtkomliga för de vibrationsfält som blir allt mer olika er egen vibration.
Fenomen.
Fenomen som att bli osynlig, tappa uppfattningen om tid eller rum blir nu mer och mer påtaglig. Ofta känner man sig lyft ur tiden och man känner mindre av den jäkt och stress som finns runtomkring.
Detta intryck uppstår för att ni inte har något elektriskt resonansfält till denna nivå, anslutningen bryts och därför flyttar ni in i – ER – nya verklighet och till – ER EGEN – en helt annan vibrationsnivå.
För varje ny dag frigör ni er lite mer från denna gamla matris, som blir alltmer främmande för er, och gradvis får ni nya perspektiv och en helt annan perception på – ERT – liv.
En flytande process.
Detta kan leda till irritation i omställningsfasen och orsaka viss osäkerhet. Under denna övergång från en omedvetet fungerande, till en helt medvetet agerande människa, är osäkerhet naturligt.
Så fort ni känner fast andlig mark under era fötter, vilket gör att ni blir säkra på era tankar och känslor, och allt eftersom implantaten inte längre fungerar, så upphör också detta tvivel.
Det är en flytande process där det Gudomliga dyker upp i er – och det sker i er egen takt på ett sätt som tjänar och ger er näring.
Det enda viktiga är att låta förändringsprocessen ske. Er odödliga själ och ert allestädes närvarande medvetande beslutade det.
Det är därför ljusets seger på denna Jord är säkrad och det är därför mörka varelser har mindre och mindre makt över människorna. Det som sker omärkbart för fler och fler människor idag, kommer att få synliga effekter på hela mänsklighetens utveckling i morgon.
Den enda verkligheten:
Det mänskliga medvetandets kvantsprång!
Det enda som betyder något:
Gör anspråk på er Gudomlighet.
Detta påtalas klart och tydligt i detta meddelande.
Så gå självsäkert mot oändligheten, full av tillit till Gud, så att den oändliga kan ta emot er som Kungar som har återtagit sina riken.

MÄSTARE ST. GERMAIN

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *