St. Germain via Natalie Glasson, 24 juli

Skapandet av den Nya Gudomliga Människan och

Raderandet av Spår av Rädsla

Saint Germain och Serapis Bey

Kanaliserat genom Natalie Glasson

24 juli, 2015

Originalkälla: Sacred School of OmNa

Det är med vibrationen av klarhet som vi hälsar er, och för fram klarhet till er mentala kropp och hela varelse. Vi kommer fram med stora volymer av det högsta ljuset för att förankras i er varelse och skapelse, var snälla och låt er vara mottagliga för vår närvaro och energi.

Klarhet är en kvalitet som uttrycks av Skaparen och distribueras genom oss, Saint Germain och Serapis Bey; dess syfte är att föra fokus och balans till hela er varelse och genom det skapa fred och harmoni inom er. Från ett sådant tillstånd, kan förmågan att överväga expansion och existens bortom Jorden mer fullständigt uppnås. Man kan överväga bortom illusionen, acceptera både Skaparens sanning och missuppfattning för att forma en inriktad och sanningsenlig medvetenhet att bli förankrad in i Eran av Kärlek. Illusioner och missuppfattningar kan inte längre tolereras i er varelse eller verklighet, istället krävs att de accepteras utan reaktion och kärleksfullt förkastas när det är nödvändigt. Det är era reaktioner och responser på illusionerna och missuppfattningarna som vibrationen av klarhet vill förminska och lösa upp inom er, och därför kommer falska intryck bli roande då de har mycket lite hållhake och influens på er.

Vi bjuder in er under de kommande dagarna och så länge ni vill, att kalla på oss, Saint Germain och Serapis Bey, att förankra vibrationen av klarhet som vi distribuerar från Skaparen. Låt er själva ofta känna er glödande av klarhet som om klarhetens ljusvibration pulserar genom hela er varelse. Detta kommer att tillåta många inriktningar vilka är nödvändigt att de sker inom er mentala kropp, och uppmuntra en större gudomlig medvetenhet och perspektiv.

’Saint Germain och Serapis Bey, Var snälla och var närvarande med mig nu för att stödja expansionen av mitt medvetande, perspektiv och mentala kropp för att manifestera en större inriktning med och förståelse för Skaparens sanning. Var snälla och sänd ut kvaliteten av klarhet från Skaparen genom er varelse in i hela min varelse, på alla nivåer, och min verklighet. Jag önskar att bli badad i det högsta vibrationerna av klarhet för att föra in frid, harmoni och balans till min varelse då jag absorberar ljuset med fokus, dedikation och acceptans. Låt hela min varelse fyllas av vibrationen av klarhet så jag glödande sänder ut vackra kvaliteter som klarhet, precision, enkelhet och sanningsenlighet. Hela min varelse absorberar Skaparens klarhet vilket låter mig existera som ett exempel på Skaparens klarhet på Jorden. Med närvaron av klarhet kommer jag kunna erkänna Skaparens sanning och min själ kan lösa upp dramatiska reaktioner och responser på falska intryck. Det är med en större förståelse, sanning, acceptans, balans, frid och harmoni som jag går genom min spirituella uppstigningsresa på Jorden. Jag är nu öppen för att ta emot och väcka upp sanning inom min varelse. Tack.’

Ta så lång tid som känns lämplig för att rikta in er själva med och ta emot ljuset vi distribuerar. Låt er själva njuta av denna vackra omvandling av sanning och frigörande av illusionen inom er varelse, det är verkligen en transformation inom er. Vilken kommer att orsaka en transformation i er verklighet.

Vi, Saint Germain och Serapis Bey, är båda transformationsgestalter. Serapis Bey kan arbeta speciellt med den mentala kroppen och förbindelsen mellan den mentala kroppen till alla aspekter av er varelse för att främja transformation. Saint Germain kan arbeta mer på en själslig nivå för att skapa transformation som en energivibration eller våg vilken distribueras genom hela kroppen, varelsen och verkligheten från er källa av sanning; er själ. Det är pga era kraftfulla förmågor som Skaparen har bjudit in oss att vara närvarande med er, då vi representerar skiftet som sker inom hela mänskligheten och Jorden, även inom Skaparens universum för att manifestera Eran av Kärlek mer fullt och absolut. Eran av Kärlek är en skapelse, verklighet och erfarenhet från den överflödande källan av kärlek inom er varelse. För att manifestera Eran av Kärlek behövs det att ni går genom många transformationer inom er, vilket i huvudsak löser upp illusioner, begränsningar och inskränkningar vilka formas av era skapelser. Då illusioner, begränsningar och inskränkningar löses upp så rymd föds inom er, liksom sanningsenliga inriktningar med Skaparen; en process av själv eller mer sanningsenligt gudomlig själv-acceptans och insikt sker. Varje gång ni når en punkt då ni accepterar en ny aspekt av ert gudomliga själv skapar det inom er en reaktion vilket av er uppfattas som en transformation eller en stunds inspiration. Transformation är när gamla energier helt suddas ut och nya energier från kärnan och essensen av er varelse föds. Att observera födelsen av energi inom er och att bjuda in denna energi att helt manifesteras inom hela er varelse låter er gå mot ett nytt stadium och tillstånd av varande vilket triggar den nästa nödvändiga transformationen att ske.

Inom varje person på Jorden särskilt dem som är spirituellt medvetna finns det två vägar för transformation vilka är de som övervägande sker. Den första är inom den mentala kroppen och förbindelsen av den mentala kroppen med alla aspekter av er varelse, den andra föds från själen och själens mer fulla integration och förkroppsligande inom den fysiska kroppen och verkligheten. Ni kanske känner igen att detta sker redan inom er varelse. Den första betyder att alla tankar av falsk illusion eller uttryck blir borttagna; den mentala kroppen transformeras för att hålla och uttrycka högre frekvenser av ljus och därför ett gudomligt medvetande. Genom denna process suddas rädslan bort inte bara i sinnet och mentala kroppen, inom er hela varelse då transformationen influerar allt som är i förbindelse med er mentala kropp. Den andra kännetecknas av att hela strukturen och sättet kroppen, mentala kroppen, känslomässiga kroppen och alla aspekter av er varelse existerar och arbetar, förändras. Alla strukturer av er kropp förändras; er kropp är inte den samma som den var för tio år sedan och kommer vara helt annorlunda om tio år. Detta är inte åldringsprocessen vi talar om, mer förnyelseprocess och föryngringsprocess; manifestationen och den gudomliga kroppen, sinnet och känslorna på Jorden. Båda processerna är transformationer i sig själva och transformation för er och för Jorden. Några av de positiva effekterna av de två transformationerna är större hälsa, välmående, styrka och lyskraft i den fysiska kroppen. Balans, kärlek och frid inom den känslomässiga kroppen och klarhet, expansion och borttagande av rädsla i den mentala kroppen. Några av de till synes negativa effekterna eller mer riktigt, helande effekterna skulle kunna vara att det stiger upp oro, ego, begränsningar, osäkerhet, känsla av att inte duga, brist, separation, smärta och så vidare från inom den fysiska, känslomässiga och mentala kropparna. Dessa kan verkligen alla placeras under en benämning, rädsla, då rädsla manifesteras på många sätt och former inifrån.

Många gånger har vi guidat energi att förankras i Jorden och mänskligheten för att lösa upp rädsla; vi kommer ända att fortsätta göra det. Detta är inte för att mänskligheten och Jorden inte helas eller växer, det är bara pga de många grundande nivåerna av rädsla, När en rädsla skapas eller accepteras från en annan sipprar dess energi och influens till alla nivåer av er varelse. Den finns inte bara i er känslomässiga kropp eller er mentala kropp, den finns i alla nivåer och kroppar i er varelse, detta är varför det ofta kan ta tid att hela och sudda ut en rädsla. Med denna vetskap, vill vi uppmuntra er när ni stöter på en rädsla eller helar en rädsla, bjud in oss, Saint Germain och Serapis Bey, att sudda ut rädslan med vårt ljus av klarhet från alla nivåer och kroppar av er varelse. Detta betyder att alla spår av rädsla kommer att suddas ut.

Många av er vid denna tid har befriat er själva från de flesta av rädslorna som ni haft inom er varelse, och ändå kan ni känna att de fortfarande stiger upp eller manifesteras inom er verklighet. Vi önskar att uppmuntra er att ta tid att hela spåren av rädsla inom alla nivåer och kroppar av er varelse; det är som att rycka upp ogräs med rötterna. Ni kommer också att sudda ut er förbindelse med rädslans energi och till och med begreppet att rädsla är en del av er verklighet. Rädsla är bara en del av er varelse och verklighet för att ni accepterade detta som ett koncept vilket ni ville underhålla. Be helt enkelt:

’Saint Germain och Serapis Bey, var snälla och för fram era kraftfull helande energier och klarheten från Skaparen som ni distribuerar. Jag bjuder in er att penetrera hela min varelse med ert ljus och helande vibrationer med syftet att sudda ut alla spår av rädsla från alla nivåer och kroppar i min varelse. Var snälla och börja denna process nu som säkerställer att balans, frid och harmoni behålls inom alla aspekter av min varelse. Tack.’

Lägg er ner för att uppleva vår healing, var medvetna om några rädslor eller insikter kommer upp för att suddas ut för alltid. Om detta händer använd helt enkelt dessa ord, ’jag släpper er’, och andas ut djupt. Rädsla är en av de mest kraftfulla energierna som orsakar en känsla av separation med er sanning och Skaparen. Det är dags för alla att fokusera mer fullt på att sudda ut spåren av rädsla för att erfara två former av transformation, inom sinnet och från själen inom hela varelsen.

Vi är alltid närvarande för att ge stöd och assistans,

Mahachohan Saint Germain och Serapis Bey

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

Du gillar kanske också...