Saint Germain via Susan Leland, 26 januari

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain:

“Vi är på väg till den Gyllene Tidsåldern “

Ashtar On The Road telefonkonferens

26 januari 2016

 

“Jag är Saint Germain. Låt mig först säga hur glad jag är över att vara i detta sällskap! Ni är så älskade, verkligen bortom alla ord! Och mer än så, ni hedrar och uppskattar och tackar för allt ni gör i varje ögonblick, ni är de ljusstrålarna/ bärarna ni kom hit för att vara, som Ashtar skulle säga, absolut!!! Ni är också visionärer – ni går samman och undersöker och utbildar er själva för att komma fram till lösningar för Var och En, i den Gudomliga Enheten för allt liv på planeten jorden och bortom – och med en önskan om att knyta an med alla Ljusvarelser, vilket börjar inom era egna heliga varelser, era energifält, med en önskan om, att kunna lysa upp med den Kärlek Ni Är och älskar att kunna ge mer av, eftersom den är tillgängligt för er! Och för att nå ut till alla andra, och att börja få en del meddelanden, meddelanden av glädje, om fred på jorden!

“När ni går in i ett meditativt tillstånd eller till och med under er sömn, även om ni kanske inte alltid är medvetna om det, har ni möjlighet att vara i de Högre Nivåerna av Varande, där det bara finns ljus, där det finns bara kärlek. Men det är en resa för att komma dit, en resa som har många ställen längs vägen där ni kan stanna och dröja er kvar – eller inte – många ställen som kan distrahera er bort från vägen – eller inte. Men jag är här för att tacka er för dit ni har kommit, och för att försäkra mig om att allt är enligt era önskemål, då ska ni verkligen nå era ultimata destinationer som naturligtvis är, er uppstigning till en permanent boning/uppehälle – alla ni – en del av er är redan där i den permanenta boningen/uppehället, och det är i de Högre Dimensionerna!

“Men under tiden har vi detta uppdrag att utföra. Så jag kommer att berätta just nu att alla frågor som har att göra med ert överflöd, är bra omhändertagna!!! Jag har sett till att alla, hela den mänskliga befolkningen på Jorden kommer att få dollar eller yen eller vilken valuta det än är. Den kommer att backas upp av guld och ädelmetaller och har för detta ändamål säkrats upp av mig!!! Så det kommer inte att finnas några värdelösa sedlar. Allt papper kommer att backas upp och ha substans och rätt värde. Priset på guld kommer att vara samma i hela världen, till exempel. Och dollarn kommer att ha samma värde som andra valutor i andra länder. Så det blir ingen mer skillnad! Det blir ingen mer spekulation. Det blir ingen mer byteshandel/kohandel eller valutahandel, eller vad man nu vill kalla det.

“Wall Street, som det har existerat, kommer inte att styra ekonomin i världen, eftersom det är de som verkligen bär de mörka hattarna och som har styrt Wall Street och bankerna och alla monetära institutioner och system över hela världen. Det är slut! NESARA * kommer att göra slut på det!!!

“Fördelningen av överflödet är för att få er till en plats där ni inte längre behöver pengar av något slag. Det är riktigt! Detta är en tillfällig lösning för att få alla att njuta av tillräcklig Överflöd, så att de då kan öppna upp för andra medel med för att säkerställa det de behöver. Människor kommer att vara fria, fria att utöva det de väljer att göra. Många av er kommer verkligen att resa bortom planeten jorden och får då en möjlighet att interagera med andra civilisationer! Och det kommer att finnas nya sätt att njuta av rikedom än av hur många dollar ni har i er ägo!!!

“Replikatorerna – skapas av energi eftersom allt är energi – vi är alla energi – replikatorerna kommer att kunna åstadkomma en hel del av det som ni önskar förvärva, och jag talar om saker som har någon form av densitet och som är vad man skulle kalla, materiella varor – mat, kläder, vad som helst. Det finns utmärkta exempel på detta genom det som kan ses i Star Trek-programmen, till exempel. Ni kan tona in och se exakt hur de används. Datorerna kommer att vara så interaktiva att ni kan gå runt i rummet och har en konversation med dem. Ni kommer att ha robotar, eftersom ingen kommer att göra någon form av det ni kallar slavarbete, var som helst i världen!

“Ni kommer att ha möjlighet att vara kreativa, att njuta av skapelser gjorda av andra och att själva skapa det ni vill. Ni kommer att ha fri energi. Det kommer inte att finnas något sådant som en elräkning eller en oljeräkning eller sätta in kortet vid bensinpumpen eller något av detta. Era hem, era fordon, kommer över hela världen att köras på fri, icke-förorenande energi !!! Ni kommer att ha vackra trädgårdar och parker överallt.

“Ja, naturligtvis, mänskligheten måste ta ansvar för den förödelse som har gjorts, den destruktivitet som har utövats på planeten jorden. Mänskligheten måste förlåta alla som har deltagit! Och vilka kan det vara? Kanske mänskligheten behöver förlåta 100% av mänskligheten, och samarbeta med Moder Gaia, och med dem av oss som kommer att vara till hjälp genom att acceptera vår närvaro. Och, naturligtvis, jag talar inte om er, mina kära. Jag talar om dem som just nu är ovetande om att vi är här för att arbeta med er. Det blir att delta i ett annat kompanjonskap – med sanering av planeten Jorden, att stoppa förstörelsen, engagemang i alla de tekniker som redan finns !!!

“Alla dessa saker kommer att ske. Och detta kommer att bli en annan nivå av frihet – för alla på planeten, i alla Riken hos Moder Gaia – att frodas på en planet som är helt läkt, och att ha fullbordat dessa så kallade humanitära projekt! Eftersom hela mänskligheten kommer att vara i fred och i åtnjutande av överflöd för alla – inte bara mycket liten andel – där alla kommer att ha en känsla av Enhet, där människor kommer samman och uttrycka sina idéer, där människor kommer att ha friheten att bo var helst de vill, tillsammans med alla på jorden, en Edens lustgård, ett paradis, där utan någon som helst kostnad, alla kan få vilken utbildning man än önskar!!!

“Jag gratulerar er, mina älskade, och jag hedrar er för att ni är så modiga, för att vara så modiga att ni kommer och är här, och att vara i denna livstid där ni fortfarande har tid framför er, att vara bland dem som leder vägen till denna Gyllene Tidsålder, som är medvetna om allt som finns där, som redan nu är villiga att känna glädjen av den och förnyar er glöd för att berätta om den, eftersom det är där vi kommer tillsammans!!! Detta är vår väg och den är så ljus! Känn det. Öppna era vackra hjärtan ännu mer och låta denna energi av kärlek komma in i era varelser, så att ni ännu mer kan ta er in i denna Gyllene Tisdsålder som jag talar om!!!

“Nu kan det finnas några ytterligare utmaningar på vägen till det “officiella” stora tillkännagivandet, som ni skulle säga. Men för oss i detta ögonblick, vi är redan där! Känn det! Kom tillbaka till denna känsla och tillsammans med mig och alla de som är här med er nu. Det finns bokstavligen miljontals Ashtar Command-medlemmar och Uppstigna Mästare, Änglar, och representanter från alla Moder Gaias riken, inklusive de Högre Dimensionella! Bara sträck er ut och var i Enhet med oss. Och låt oss stödja alla de medlemmar av Faction 3, som de kallas. De är på väg med oss och vi med dem. Låt oss komma samman i vår enhet och välkomna alla dem som ännu inte är medvetna om den. Och låt oss välkomna de som är eller har varit i motstånd mot den, och fortfarande är fast i detta motstånd.

“Vi är verkligen alla Ett i Kärlek och även om, ja, det finns några som kommer att få stå till svars för sina gärningar, låt dem veta att de är lika älskade som vi själva, och att vi välkomnar dem. Det kan ta längre tid för dem, men vi välkomnar dem hem, som vi välkomnar varandra. För det är så Gudomlig Ledning går till, och det börjar inom var och en av oss för att nå ut, att nå ut och vara Ljuset av Kärlek som vi alla är!!! Tack så mycket, mina älskade, för att få vara här i detta sällskap. Det är verkligen Stort! Det är ett sällskap av kärlek! Förbli uppkopplad. Minns mina ord till er. Jag talar till var och en av er och jag ser var och en av er som de Gudomliga Varelser ni är!!!

“Ja, vi har alla rest en lång väg för att nå denna plats på tidslinjerna hos Planeten Jorden. Och även om jag ser allt som en lysande ögonblick, vet jag att ni har minnen, som jag också haft när jag varit förkroppsligad. Och sanningen är den, jag har en närvaro på planeten Jorden nu också, för jag måste vara bland er för att få min del, min del när fördelning av överflödet till alla kommer! Min stora roll är att välkomna hela mänskligheten till den Gyllene Tidsåldern!!!

“Men förutom att jag har mycket att göra. Jag är, när allt kommer omkring, en Alkemistmästare och jag tar med mig den violetta strålen till alla er – för alla att använda som ett verktyg på vägen – för att hjälpa er att göra era egna alkemiska transformerande transmuteringar, för att ta er högre och högre upp, för att höja era egna vibrationer och därmed ta er upp och ut ur den tredje dimensionen, med alla sina illusioner och vanföreställningar och lögner och låga vibrationer.

“Jag hedrar er som är med mig på vägen till den Gyllene Tidsåldern, och bortom! Och jag ser er som de Stora Skinande Ljus Ni Är!!! Och så är det. Namaste! ”

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

*http://www.ashtarontheroad.com/history-of-nesara.html

 

http://www.ashtarontheroad.com/stgermain-on-the-path.html


Transcription by Marta.


Given through Susan Leland, January 26, 2016. www.AshtarontheRoad.com


© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...