Saint Germain via Susan Leland, 30 juli, 2017

Saint Germain

via Susan Leland

30 juli, 2017

”Ashtar on The Road Telefonkonferens” –

LIVE meddelande från Saint Germain gällande NESARA

”Jag är Saint Germain och jag försäkrar er, högst Älskade Ni på Planeten Jorden, att detta inte längre är någon dröm;* det är snarare den Vision som ni får till stånd inom er Värld. Denna Vision har sitt ursprung i de Högre Rikena där endast Kärlek existerar! Och därför är allting där skapat enbart ur Kärlekens energi.

”Det är ni som har kommit för att besvara den kallelse som ni för längesen har uttalat för detta uppstigande, detta upplyftande, dessa transformations-transmutationer gällande allt som för närvarande existerar inom er tredje-dimensionella Jord, inklusive era egna kroppar, era egna mänskliga kroppar. Därför ska ni inför er Hemkomst – det som ni kallar er Uppstigning – få hjälp; de fantastiska verktygen och teknologierna blir mer och mer synliga för er! Men de är inte synliga för hela Världen.

NESARA kommer att medföra Gudomligt Styre och i egenskap av Gudomliga Varelser så har ni, ni själva, tillika med alla Gudomliga inom hela Universum, hjälpt till att få detta till dess nuvarande tillstånd – vilket betyder att det handlar om en Lag som i hög grad finns ’med i lagböckerna’, som ni kanske vill uttrycka det, i USA:s Förenta Stater, men den gäller för hela Planeten Jorden och dess samtliga invånare!!!

”NESARA är den ram som erbjuder Frihet – Frihet för de nya teknologierna. Föreställ er, tänk er att få se M.T. Keshe inom er massmedia, i TV! För ni ska veta, att alla restriktioner, hinder, blockader, kommer att svepas ur vägen i det upprensande och städande som NESARA medför. Det gäller för människornas Hjärtan att komma samman, så att allt detta ska kunna uppnås på ett fredligt sätt! Det gäller att få in dessa Högre-Vibrationella Visioner i era egna Hjärtan och att dela med er av dem, tillika med all kunskap som idag har diskuterats här**, samt att allt ska komma till var och en av er när ni lever era liv, med era visdomar, ert vetande gällande vad som är sant, vad som är verkligt. Och var ni kan finna det, Älskade Ni, är i era egna underbara Hjärtan!

”Det finns en mycket enkel, simpel fras som summerar upp detta och den har faktiskt många gånger yttrats av M.T. Keshe. Och denna fras är: ’ALLT HANDLAR OM KÄRLEK’, och detta är den Högsta Sanningen!!!

Därför är det så att NESARA banar vägen!!! Om ni inte är bekanta med de olika komponenterna i NESARA-Lagen, så kan ni gå till Ashtar On The Road:s** Websida och ni kan läsa om det. Lägg märke till att den kommer från Gudomliga Källor, av vilka era egna Gudomliga Aspekter är en del, och öppna era Hjärtan för det. Lär er och upplev allt som ni väljer i skattkistan – den underbara kistan med skatter, och som svämmar över med skatter – som M.T. Keshe har tagit fram!***

”Kom ihåg att Fred På Jorden gör allt detta till den Väg, Stig, Färdväg, längs vilken alla ska färdas! Det måste råda Fred och den måste vara av det slag som Övergår All Förståelse. Den måste vara en Fred som har sprungit ur Kärlek!!! För allt som har ägt rum under eoner av tid inom er tredje dimension har varit tomma löften om Fred, vilka alltid har lett till krig – krig inom varje individ och krig mellan varandra. DET ÄR SLUT MED DETTA!!!

”Återta den! Den är er Gudomliga Födslorätt! Återta denna Fred! Stötta den och understöd NESARA:s Tillkännagivande som en början på den sanna Gyllene Tidsåldern för hela Planeten Jorden!!! Och härifrån kommer allting annat som ni har väntat på, allt som ni har arbetat för, allt annat kommer att flöda i en ändlös gyllene vit ström av Kärleks-Ljus, av vilket vi alla är gjorda och till vilket alla som uppstiger och flyttar upp till de Högre Dimensionerna ska återvända!

”Jag, Saint Germain och detta Sällskap av Ljus, är hedrade av er närvaro här. Och det är nu dags för oss att komma samman i Fred och Kärlek samt att sam-skapa bemäktigandet – bemäktigandet – och att ta det till ännu högre nivåer av Fred och Kärlek för samtliga på Planeten Jorden! Och så är det. Namaste!”

 

*  St Germain asked that we play “Last Night I Had the Strangest Dream,” sung by Joan Baez, before he spoke: https://www.youtube.com/watch?v=3HX1XYY5X7g

**  http://www.ashtarontheroad.com/nesara-flyer-2-8-16.html

*** http://www.ashtarontheroad.com/keshe-foundation-peace-map-5-27-15.html

http://www.ashtarontheroad.com/st-germain-nesara-peace.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, July 30, 2017. www.AshtarontheRoad.com  

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...