St Germain via Sharon Stewart, 16 mars 2021

 

St Germain via Sharon Stewart

den 16 mars 2021

”Guds trefaldiga Flamma”

 

Jag är St Germain och jag önskar dela med mig av denna påminnelse till er, Jordens befolkning.

Ni befinner er nu in del av processen, den underbara processen för uppvaknandet hos själarna och sinnena hos planeten Jordens människor. Men ni förstår inte innebörden av denna process. Vissa gör det, men andra gör det inte. Och en del är vilsna inom den.

Låt mig vänligen ge er vägledning.

Vid denna tid av Jordens historia skapas tidslinjer, vilka på nytt kommer att möjliggöra uppstigningen för själen genom Jordens skola. Under många år har dessa tidslinjer inte funnits tillgängliga för ett flertal, beroende på manipulerandet av era hjärnor; endast de som ser bortom manipuleringen kunde fly undan den fälla som hade riggats för er.

Nu håller detta på att förändras. Ni kommer åter att påbörja en organisk uppstigningsprocess. Snarare än att förbli hejdade i träsket av negativitet, som har placerats framför er av er själva och av era utomjordiska kontrollhavare, ja, utomjordiska för ingen av dem härstammar från Jorden, om de så är av ande eller materia, det spelar ingen roll. Dessa varelser har kontrollerat er värld och era sinnen, för att förminska flamman som finns inneboende i era hjärtan, till en minimal nivå. Denna flamma är Guds flamma som har placerats inuti var och en av er. Denna flamma är trefaldig och är central för att er uppstigningsprocess skall vara framgångsrik. Flamman består av kraft, Guds kraft och hur ni använder eller missbrukar den; kärlek, Guds kärlek för er och er kärlek för Gud och Hans skapelser; samt visdom – visdomen att använda kärleken och kraften inom er för allas högsta goda.

Ser ni inte hur detta redan testas i er? Ser ni det inte?! Era världsledare låter er verkligen vakna upp – de släpper på sin dominans och kontroll över er och så många av er är vilsna. Allt ni behöver göra är att se till er själva för att se flamman inom er. Om ni inte kan förnimma flamman, förnim då nivån på er kraft, nivån på er kärlek och nivån på er visdom. Medge era tillkortakommanden med ödmjukhet; det finns ingen skam att inte vara det bästa ni känner att ni kan vara. Hur skulle ni vara det bästa ni kan i ett system som konstruerades till att förstöra er? Vänligen förlåt er själva, er skam och er skuld och vänligen gå vidare utan rädsla för att arbeta med de gudomliga krafterna, för att på nytt bemäktiga er själva.

Visdom: Uppskattar ni informationen som ni tillhandahålls och gör ni kloka val eller slutledningar med denna information? Eller låter ni er själva ledas av era nya gudar som försöker bemäktiga sig själva på er bekostnad? Bägge existerar inom ert samhälle. Bägge existerar i detta alternativa scenario. Åh, verkligen!

Tror ni på vad nyhetssändningarna berättar för er om vad som pågår i ert land? Eller hittar ni alternativa källor som berättar en annan historia för er? Kan ni lyssna till bägge dessa skildringar och själva avgöra vad ni vill tro? Använder ni det som ni ser framför er till att höja ert medvetande eller till att anta en ny uppsättning begränsande övertygelser?

Kärlek: Använder ni allt som placeras framför er och alla som träder fram inför er för att lära er hur ni ska älska dem, eller fortsätta frukta dem? Varför hatar ni en del och varför älskar ni andra? Är det helt enkelt för att de håller med, eller inte håller med er? Inser ni inte att det nu är dags för att era övertygelser ska förändras, för det är anledningen till att allting förvaltas som det görs. Ni måste förändra er. Hur tar ni användning av vilka ni träffar för att älska andra mer? Förlåter ni er själv för misstag ni gör eller att ni har era ”dåliga dagar” och försöker på nytt, eller fördömer ni er själv i oändlighet för att ni en gång var kärlekslös? Är ni förlåtande eller fördömer ni bara alla omkring er? Och förlåter ni också er själv?

Lägger ni inte märke till att det sätt på vilket ni samverkar med en främling som bär mask i mataffären, är lika relevant för er andliga tillväxt som sättet på vilket ni samverkar med vilken annan person som helst? Ni är alla en del av Gud. Respekterar ni andras val eller ser ni ner på dem? Korrigerar ni andra eller låter ni dem ha sin rättmätiga åsikt? Är ni ute efter att förstöra en annan person eller älskar ni i sanning er broder?

Är bara de som är likasinnade era vänner, eller kan ni älska vilka som helst?

Förväntar ni er att alla andra ska göra denna värld till en bättre plats eller bidrar ni med er egen bit?

Kraft: Ser ni inte att det förekommer en process för att på nytt bemäktiga människorna? För så är det. StGermain-tillgångarna kommer att släppas ut till människorna för att dessa ska upphöra med sin brist-mentalitet och inse att det finns mer än tillräckligt för att i oändlighet livnära dem. De företag som begränsar matförsändelserna kommer att ersättas med företag som transporterar allting och livnär så många som möjligt. Nya standarder kommer att inrättas för dessa företag och att förespråka brist kommer att bli olagligt. Ja. Höga priser blir något som hör till det förflutna. Världen får rimliga priser för samtliga. Det kommer inte att förekomma någon priviligierad behandling baserad på girighet.

Processen kommer att följa ett tre-delat synsätt: Varje del motsvarar ett chakra med hopp om att ni ska balansera det på nytt. När ni tillhandahålls med en tillräcklig mängd pengar och mat, så kommer er rädsla för att inte ha tillräckligt att skingras. När ni ser att barnen har blivit räddade och övergreppen på dem har upphört, så kommer sakralchakrat åter att kunna balanseras. När frågor om könstillhörighet blir lösta, i och med att det gudomliga feminina och det gudomliga maskulina på rätt sätt ges bemäktigande inom er, så blir det möjligt att på nytt balansera sakralchakrat. När ni har tillräckligt med mat, pengar och större uppdelande frågor i ert samhälle healas, så börjar ni alltmer stiga in i er kraft och solar plexus-chakrat kommer att sträva efter att på nytt bli balanserat. Allt detta leder till att hjärtat öppnas.

En del har redan genomgått denna process och deras hjärtan är öppna. Inte alla på Jorden har det, och det finns fortfarande mycket lärande som ska göras. Men när väl detta program har slutat spelas upp framför er, så kommer ni att förstå att ni får leva i ett samhälle som stöttar er uppstigning, snarare än att det förhindrar den. Ni kommer att känna er mer som en människa, inte den humanoid som ni nu är. Ert DNA kommer att förändras och på nytt engageras med att ta er till en större kraft.

Det finns en önskan om att detta ska bli på det sättet och så är det.

Jag finns ständigt till er hjälp.

StGermain

 

Jag: Vi älskar dig, Helgon! Puss puss från oss alla!

www.sharonandivo.weebly.com

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...