Ärkeängel Mikael via Ailia Mira, 14 mars 2022

Ärkeängel Mikael via Ailia Mira 14 mars 2022

Änglarnas Energier Anpassas efter Mänsklighetens Val

 

Nytt meddelande kanaliserat av Ailia Mira,

måndag | 14 mars 2022

 

Hej Gudomliga Varelser,

Vi hälsar er i kärlek. Ljuset inom er fortsätter att expandera och i denna expansion kommer ni att lära känna er själva på nya sätt.

Den inre evolutionen kommer att flöda ut i det yttre, expandera ert deltagande i kollektivet och förändra hur ni känner er själva. Denna inre expansion är närvaron med Gudomligt Ljus inom er, de verkliga ni – det sanna Självet som uppenbarar sig och förverkligar sig själv, inom ert förkroppsligande.

När ni uttrycker er mer fullständigt och tydligt, mer direkt, mer genom inre vetande och i linje med gudomlig ordning, kommer ni att upptäcka att ni delar mer av er medfödda gudomlighet med världen. Era gåvor är många, och då ni blir mindre självmedvetna och mer anpassade till er helhet, kommer ni att fatta beslut och flöda lättare – baserat på vad som är sant för er – och detta kommer att leda er till att ni känner er mer fulländade och mer öppna och fria i ert liv.

Livet självt flödar in och expanderar på fantastiska sätt i er värld nu. Inre verkligheter förändras. Omstruktureringen av saker och den oenighet ni ser runt omkring er, sker eftersom energin inom varje människa utvecklas.

Gensvaret till denna inre förändring varierar, men alla människor deltar i mänsklighetens utveckling. Ingen står vid sidan av.

En del av er känner denna expansion som glädje och möjlighet.

Vissa känner en inre konflikt när de känner den inre sanningen komma, och ser en värld i kaos.

Vissa reagerar med att försöka återta det som glider bort eller det de känner att de kanske inte längre kan få, med tanke på hur mycket som redan har förändrats och i vilken riktning saker och ting verkar röra sig.

Se mänskligheten i alla dessa val. Ni har alla gjort dessa val vid olika tidpunkter. Ni känner alla till känslan av att försöka förhindra eller motstå en förändring. Var och en av er har ibland hållit fast vid det förflutna, eftersom framtiden är okänd och ni är inte säkra på att ni kommer att gilla det. Alla ni känner till känslan av att försöka hålla tillbaka tiden, eller påskynda den, eller att få kontroll och försöka komma på hur man gör saker som ni tror att de måste vara. Dessa sätt är bekanta för alla människor och de är från det förflutna, och att glida bort från denna välbekanta strategi för att ”få det ni vill”, kan kännas nervöst. Speciellt medan de nya sätten fortfarande tar form.

Var varsam och öppen när ni känner och ser de olika svaren genom dess sammansättning och närvaro i denna inre förändring. Var medveten om att rädsla och hävdandet av kontroll som svar på rädslan, har varit en del av ert liv tidigare.

Vi uppmuntrar er att se var detta kan hända i ert eget liv just nu, och om det är så och om ni vill, bjud in er egen helhet för att hjälpa er släppa taget och flöda. Be att ni får växa i tillit och tro, och tillåt ert inre Gudomliga Själv leda vägen. Öppna upp er för de ni verkligen är, så att ni kan vara här med en närvaro av kärlek och helhet.

Ljuset inom er vet hur man navigerar i denna enorma förändring och leder er, så som det alltid har gjort. Ni känner till denna energi och den är bekant för er, den har alltid funnits där som ett inre vetande, som det som känns rätt och sant, och som energin inom er vilken är öppen och rymlig. Detta inre ljus blir större och större inom er förkroppsligade närvaro. Sammansättningen av er energi och ert uttryck, öppnar sig för det Inre Ljuset och det sanna Självet, Ni som det Gudomliga.

Det Gudomliga Självet manifesterar sig som ni, och när detta inflöde av högre ljus expanderar i er närvaro, kommer ni att känna många olika saker. Fysiskt kan ni känna er trötta och uppskruvade på en och samma gång. Ni kanske inte inser att ni håller på att förnyas, och att denna omstrukturering faktiskt påverkar er kropp på ett sätt som frigör mer energi och även kan, medan ni omstrukturerar, kräva att ni är mer stillasittande och vilar.

Era mänskliga sinnen är vana att frukta sådant det inte känner igen eller inte känner till. Förstå det och var varsamma och medkännande med er själva medan ni tillåter er att utvecklas.

Era känslor kan, mer än något annat, påverkas av allt ni ser och känner. Osäkerhet är inte ovanligt i tider av stora förändringar, men detta är det lilla självets känslomässiga energi, självet som inte VET vem det är, i SANNING. I Sanning är ni Gudomligt Oändligt Ljus manifesterat som kärlek. Och ni utökar er närvaro och uppvaknande i mänsklig form, till kraften och härligheten av er Gudomlighet.

Den Gudomliga Källan uppfyller er och tar er till ett nytt uttryck. Den Oändliga Enheten som är er Källa är pålitlig, och rör sig stadigt in i detta rike på nya sätt. Uppmärksamma den nya energin inom er. Bjud in den att visa sig för er och att visa er vägen.

Var öppen för er egen uppfyllelse.

Var i gemenskap med allt ni är, ofta och med öppenhet.

Om ni vill så säg att ni vill delta i detta växande fält av ljus, eftersom det Inre Gudomliga vet hur man gör, och hur man gör det bästa av allt som finns här — för er och för kollektivet.

Stor expansion kommer.

Nya frekvenser öppnar sig inom er. Mycket kommer att kännas mindre stabilt för er, eftersom så mycket är flytande och så mycket är nytt. Ert sinne kan inte förstå allt som sker nu, så det är bra att använda hjärtat och ert inre vetande för att navigera, och för att fatta beslut.

Om ni inte förstår, be om förtydligande. Om ni behöver veta något, be om att det ska uppenbaras och att ert Inre Gudomliga Själv ska vägleda er.

Be om förmågan att förbli centrerad i ert inre vetande och att få känna nåd och lätthet.

Be om frid. Be att få vara i en närvaro av frid, nåd, vänlighet och kärlek, i dessa dramatiska och aldrig tidigare skådade tider.

Era val har stor betydelse och avgör vad ni är närvarande som, och hur ni känner er själva nu. Om ni vill, våga släppa det ni tror att ni vet, och närma er varje dag med öppenhet och nyfikenhet, för att se vad som avslöjas och för att få känna vad som dyker upp.

Att vara sann mot sig själv är vägen framåt. Ta er tid för inre lyssnande och vårda er kropp med varsamhet. Älska er själva generöst. Gör vad ni kan för att känna er lugna, fridfulla, avslappnade. Gör saker ni älskar och bär med er ert bästa jag varje dag.

Ert bästa jag är inte något yttre ideal eller något ni behöver sträva efter. Ert bästa jag är ni, närvarande och tillgängliga för detta ögonblick, avslappnade och närvarande i er själva, med kärlek och öppenhet.

Sättet för att vara de ni verkligen är, är att vara öppen, närvarande, inbjudande och orienterar mot era egna vidare energier. Ha för avsikt att varje dag göra det, och vara tillgänglig för det som uppstår inom er, och att se det med klarhet, visdom och öppenhet. Sanningen kommer in i er och den förändrar livet med hur ni känner till det. Sanningen avslöjas i världen omkring er. Storheten av det som ses nu och erkännandet av er Enhet, gör att konflikterna i er värld blir svårare att tolerera.

Inse att känslan av koppling ni har med alla de som lider, är det gudomliga ljuset inom er, som ser och vet att det är enhet i form. Ta emot denna medvetenhet med tacksamhet över att ni nu blir mer och mer medvetna om sanningen om Enhet. Känn igen det Gudomliga Ljuset som finns i varje människa och hävda detta som Sanning.

Kära Ni, Ni är omåttligt kraftfulla. Ni förtjänar att vara här nu i denna tid av fantastisk omvandling, och ni har kommit specifikt för att känna er själva som KÄRLEK, för att skina ert ljus inom den här världen, och för att berika ert fält med upplevelserna av att delta på denna planet och alla dess människor som går till Ljuset.

Det uppstår mycket glädje i det icke-fysiska när ni upplever detta, och tillåter er själva att känna det enorma stöd och förtroende vi har för er. Vi älskar er väldigt mycket. Vi känner er helt och hållet i er vackra mänsklighet. Vi finns inom er nu och för alltid, och kommer att vara med er när denna förändring utvecklas, uppmuntra er och påminna er så att ni kan känna er levande, närvarande och tillgängliga för den inre expansionen och åter igen känna er förkroppsligande och manifesterade som GUDOMLIGT LJUS, i kärlek.

Vi är anpassade med er och med Livet Själv, i denna framväxande Nya Skapelse.

Vi är ett, nu och för alltid. Evigt Liv i gudomligt uttryck.

Känn er själva i Sanningen och var fridfulla.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael med Rådet av Strålande Ljus.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...