SaLuSa, 1 Maj 2015 – Audio

SaLuSa

1 maj, 2015

 Kanal: Mike Quinsey

 

Audioinspelningslänk:

 

Vi följer noggrant era framsteg då ni kommer närmare och närmare till de första positiva tecknen på att den Nya Åldern har börjat. Vid det här laget bör ni ha en god uppfattning om vad ni kan förvänta er och ni kommer inte att bli besvikna. De flesta av er har haft många liv i denna cykel både som män och kvinnor, och förhoppningsvis hittar ni en balans mellan de två. Det kommer en tid när ni inte bryr er om kön, såsom ni gör idag. I er dimension så oberoende om ni är en man eller kvinna så har det en tendens att diktera platsen ni har i ert samhälle, och era roller är klart definierade. Trots detta så kommer skillnaderna, då ni höjer upp er själva, att stort sett försvinna, men de feminina och maskulina energierna blir kvar.

Under tiden bör ni ha ett öppet sinne för då tiden går så görs ni medvetna om nya innovationer, och kan slänga bort allt det som inte längre tjänar er. Ni skall bli varelser av en mycket högre vibration med en högre nivå av medvetande, vilket kommer att föra er in i en ny värld av skönhet och fullständig lycka. De mörka dagarna som ni fortfarande upplever kommer gradvis att försvinna och en glädjerik tid av celebrerande väntar er. Vi kan se framåt och med säkerhet säga att de välkomna förändringarna är mycket mer närstående än ni kanske tror. Många av era yngre människor är här för att spela en ledande roll då förändringarna äger rum. De har ofta en högre vibration och ställt upp frivilligt för att vara en del av införandet av den Nya Åldern. En del av den äldre generationen har hjälpt att bereda vägen för detta, och vi står i tacksamhetsskuld till er då ni har hållit fast vid er uppgift då ni saknade uppmuntran. Med tiden kommer många själar att kallas på att bidra med sin kunskap, och en stor expansion kommer att äga rum.

Universums ögon ser på er, då vad som skall hända är en händelse av stor betydelse. Efter de många cykler som har slutat i katastrofer så kommer ni att bevittna ett framgångsrikt avslut på denna period i er utveckling. Så ni har allt att se framemot och det är inte alls långt borta. Så låt de mörka energierna spelas ut såsom är behövligt och då de så gör kommer mycket återstående karma att rensas ut för gott. Nästa steg kommer att bli att föra er alla in i Ljuset och hjälpa er att fullt etablera den Nya Åldern. Sådana händelser kommer att ske över hela Jorden, då alla länder kommer samman i fred och god vilja. Till slut kommer det inte att vara möjligt att de lägre vibrationerna förblir kvar eller kommer åter, och de högre kommer att växa sig starkare och starkare.

Ord kan inte tillräckligt beskriva vilken storslagen framtid som väntar er och det är inte alls långt borta. De bland er som har ett öppet sinne kan utan tvivel känna vad som står för dörren, och er intuition kommer att hjälpa er förstå. Ni har varit mycket tålmodiga och det kommer att belönas väl, och kommer mer än kompensera för de uppoffringar som har gjorts. Efter många år inom dualitet så kommer ni att uppleva många förändringar som kommer att leda er till ett mer tillfredsställande liv. Ett liv utan den kontinuerliga inblandningen från de mörka som har skapat ett overkligt liv för er. De har bevarat status quo som har hållit er i ett konstant tillstånd av ”begär” medan de har tillåtits att spendera astronomiska summor på sina egna hemliga projekt. Denna situation håller snabbt på att förändras och deras makt över er försvinner. I själva verket så observeras de noggrant och är begränsade då det gäller hur långt de kan gå.

Nu är tiden för att inse att ni inte är bunden till någon annan själ förutom er själsvän, och även om ni har personliga förhållanden på Jorden så upphör de att vara bindande när ni väl har stigit upp. Många av dessa relationer är för att rensa ut karma genom att ge er den typ av erfarenhet som ni behöver för att göra detta, men naturligtvis så görs vissa förbindningar i Himlen. I de högre rikena är ni fria från förbundenheter, så vida ni inte önskar ha sådana arrangemang. Sanningen om er varelse är så mycket mer annorlunda än ni har blivit ledda att tro. Emellertid så kommer ni att kunna assimilera all kunskap då vibrationerna kommer att lyfta upp ert medvetande.

För närvarande så förhindrar era låga vibrationer er från att kunna förstå sanningen om Mänskligheten, men ni kommer snabbt att lära er genom expansion av ert medvetande. Det lär sig om igen vad som redan var känt för er innan ni föll ned till de lägre nivåerna. Det bör därför bli ganska lätt och ni kommer att ha andra mer upplysta själar som assisterar er. Var säkra på att det finns många civilisationer som är intresserade av att hjälpa er, som redan är i de högre dimensionerna. Så det blir ingen brist på assistans och hjälp för att få er på rätt väg och se till att ni kommer rätt. Universum förväntar sig att ni lyfter er upp och välkomnar er som Galaktiska Varelser.

Håll era huvuden högt och vet att vi har en mycket hög uppfattning om er på grund av er villighet att leva igenom denna period, även om ni inte än har återgått till fullt medvetande. Er resa har varit lång och full av utmaningar som ni framgångsrikt har övervunnit. All denna erfarenhet kommer att ge er stor styrka och förmåga att hantera vilka som helst uppgifter som ni blir ombedda att utföra. Framtiden tar dock gradvis form och kommer att bli högst acceptabel för er efter de hinder som ni har övervunnit. Identifiera med energierna ni känner i hjärtat och lev ert liv som en som kan dela sin kärlek villkorslöst.

Jag är SaLuSa från Sirius, och alltid tå glad att dela mina tankar med er. Jag vet att så många av er söker sanningen om er själva, och känner er kallade att ge er själva till andra. Känslan av Enhet upplevs mycket starkt och ni vet utan tvivel att ni är alla Ett. Med ett sådant medvetande så orsakar Människans handlingar mot sina bröder och systrar smärta och lidande, men ni kan lugna ned de arga vågorna som orsakar turbulens. Skicka alltid ut er kärlek, och medan ni inte har någon eller föga uppfattning om hur potent det kan vara, så kan det orsaka mirakler. Jag fortsätter att skicka min kärlek och styrkan att övervinna vilka som helst utmaningar som ni stöter på, till er alla. Vi är aldrig långt borta från er och säger er återigen att ni alltid kan kalla på oss och vi kommer då att ge gensvar på bästa sätt för alla involverade.

 

Tack så mycket, SaLuSa

Mike Quinsey

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

 

 

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

 

Du gillar kanske också...