SaLuSa 6 mars

SaLuSa 6 mars
Kanal: Mike Quinsey

 

Jag kommer med hälsningar från de Galaktiska Styrkorna som följer era framsteg med stort intresse, och har följt er genom många liv. Dock har vårt engagemang med er aldrig varit mer intensivt än vad det är nu, när ni närmar er slutet av era erfarenheter i det gamla paradigmet. Vi har kommit långt tillsammans, och vi beundrar er beslutsamhet att hålla fast vid era uppgifter och uppnå seger över de mörka Tjänarna. Det faktum att ni faktiskt redan har vunnit den striden betyder inte att ni inte har något ytterligare arbete att göra, och tyngdpunkten ligger nu på att behålla era positioner i de högre vibrationerna. De är er framtid och även skydd när ni håller er fokuserade på er nuvarande roll att bistå Ljuset. Vi har tidigare talat om er förmåga att stå i ert eget Ljus, och inte påverkas av någonting som händer runt omkring er. Nu när ni har kommit så här långt, har ni skapat en aura som är potentiellt ointaglig, men det beror på er om ni ska kunna hålla den intakt. Det betyder att inte bli distraherad eller vilseledd genom något försök att avleda uppmärksamheten till annat håll. Att hålla lugnet inför situationer som är ett test av er styrka, är den utmaning som ni möter.

 

Kom ihåg att ni har kommit igenom de prövningar och vedermödor som den 3: e. dimensionen har kastat på er. Ni har vunnit slaget men ni måste fortfarande lyfta upp er till de högre dimensionerna. De mörka Tjänarna kommer att göra sina sista försök att distrahera er, men med lite ansträngning bör ni övervinna dem. Vid det här laget borde ert uppvaknande ha gjort det möjligt att ni kan se bortom programmeringen som har bundit er fast, och för att se bedrägeriet som har lagts på er. Vi säger er återigen att ni är långt större än vad ni tror eller har letts till tro. Ni är i verkligheten de stora Ljusvarelserna som ni återigen kommer att vara när ni går samman med ert Högre Jag. Så säg till er själva att ni har den fulla potentialen att vara stora ännu en gång, och ingenting ligger bortom era möjligheter. Alltför länge har ni arbetat under intryck av att ni är obetydliga Varelser och har lidit som följd. Nu börjar ni förstå varför ni har hållits tillbaka genom de mörka Tjänarnas handlingar, men nu har deras makt minskat och ni återfå er.

 

Medan ni sprider Ljuset håller vi som alltid ett vakande öga på er, och kommer inte att tillåta någon störning som kommer att påverka resultatet av era framsteg. Vi kan göra mycket för att förhindra varje försök att försena eller ingripa i ert arbete, och ofta känner ni inte till sådana försök. Tänk på att den här sista tiden är sådan att en massa karma eller oavslutat arbete utförs. I många fall är det kvar till den här tidpunkten eftersom er förmåga att hantera olösta frågor är mycket högre när ni har ökat era vibrationer. Förringa er inte då ni har enorm potential och genom att projicera en sådan tro ger ni er själva styrka. Lagen om Attraktion är kraftfull och en sann verklighet men fungerar på ett sätt som ni kanske inte inser. Ni måste vara positiva hela tiden, då en negativ attityd kommer att locka mer av samma sak. Genom att affirmera att ni kan göra något i stället för att be om hjälp med att göra det, kommer ni att avancera mycket snabbare. Resultaten kanske inte alltid sker så snabbt som ni vill, men kommer att komma i god tid.

 

Gud spelar inte spel med er, men det finns andra varelser som av olika skäl kommer maskeras som Gud och försöka leda er i en annan riktning. Er intuitiva kraft bör göra er misstänksamma mot sådana väsen, särskilt om ni lockas av attraktiva förslag. Men om ni har kommit till rätta med ert ego bör ni kunna känna igen försök till vilseledning. Tills ni har återvänt till Ljuset fullt ut kommer ni att stöta på olika hinder på er väg vid olika tidpunkter. Var uppmärksamma och vet att Gud och de Högre Väsen inte spelar spel med er, och alla är Kärlek och ni kommer att känna dem genom deras Ljus. Ni kanske har varit avskurna från oss, men nu när slöjorna som har dolt sanningen tas bort, kommer ni gradvis att återfå full förståelse. Var redo att lära er de fantastiska sanningarna om er själva och vara redo att ta er plats bland oss.

 

Vissa själar är ännu inte redo att lära sig sanningen om er existens eller även er tidigare historia, men det kommer inte att hålla tillbaka deras framsteg. De kommer att styras till en väg som kommer att ta dem framåt och lektioner kommer att läras oavsett hur lång tid det tar. Det är därför vi ber er att se ljuset i alla själar och aldrig döma dem på förhand, eftersom ni inte vet vilka utmaningar de har åtagit sig. Att komma ut ur mörkret, in i Ljuset är en mäktig upplevelse och själar som gör så behöver medkänsla och hjälp för att lyckas. Har ni inte fått höra av den stora Läraren Jesus, att vara försiktiga med vilka ni underhåller eftersom ni inte vet när ni är i sällskap med en Änglalik Varelse. Om ni behandlar alla människor med respekt och vänlighet kommer ni att göra det bästa ni kan för dem och er själva.

 

I verkligheten är livet inte komplicerat men i er nuvarande dimension finns en kontinuerlig kamp med de lägre vibrationerna. Hela tiden finns det potentiell utmaning som kan överrumpla er, men om ni är starka i er tro kan de inte orsaka någon skada. Det finns bara en stor makt som är oföränderlig och över allt och det är Kärlek, och det är allt ni behöver för att rida igenom era erfarenheter. Älska varje själ och om deras uppträdande är sådant att ni tycker att det är motbjudande behöver ni så klart inte inleda en vänskap med dem. Ni har ett talesätt att ” om ni inte kan säga något bra om någon, så säg inte något dåligt” och det är ett bra sätt att leva. Lika kommer attrahera lika, som ni säkert har märkt och ni bör redan nu ha en krets av vänner som ni är i harmoni med.

 

Vi på de Galaktiska Flottorna är redo att anlända till Jorden inom en kort tid när vi fått ordern att göra det. Så var säkra på att det inte blir någon försening från vår sida när situationen är sådan att vi tryggt kan besöka er. Vi vill inte direkt störa era framsteg, men kommer att följa order som ges till oss för att hjälpa er. Var säkra på att vi är här för er och ser fram emot att träffa er under fredliga omständigheter.

Jag är SaLuSa från Sirius, och representerar de Ljusa krafterna som bryr sig om er. Jag skickar er Kärlek och lyckönskningar för ett framgångsrikt slut på er tillfälliga vistelse.

 

Tack, SaLuSa.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...