SaLuSa, 10 april 2015

SaLuSa

10 april, 2015

Kanal: Mike Quinsey

Från vårt perspektiv går tiden så mycket fortare än vad ni upplever. Så medan ni varit utan våra meddelanden under en, som det verkar, lång tid, är det för oss bara ett flyktigt ögonblick. Under en lång period har ni läst eller hört om många upplevelser där människor varit utanför kroppen och varit ”borta” i dagar, för att komma tillbaka och upptäcka att bara en kort tid har gått. Ibland har det bara rört sig om timmar eller minuter istället för dagar. Vid sådana omständigheter börjar ni lära er att allt finns i Nuet. Ni lär er att tiden inte är konstant, och det kommer att bli mer uppenbart när ni flyttar er från Jorden, till de högre vibrationerna.

Detta är tider när ni måste hålla ert sinne mycket öppet, då fler överraskningar väntar på att upptäckas. Saker och ting är inte nödvändigtvis som ni har fått lära er, och kanske ett av de svåraste faktum att acceptera är att ni kan resa fortare än Ljusets hastighet. Det finns mycket att lära sig som kommer att komma till er när ni blir flygfärdiga Galaktiska Varelser. Vid denna tid öppnar sig ert medvetande och era vibrationer ökar, och ni är på väg att återkomma till nivåer som ni i verkligheten redan är bekanta med. Från och med nu är det en fråga om att lära sig på nytt det ni har glömt, och det kommer inte vara svårt då ni kommer att få mycket hjälp. Som vi har berättat för er tidigare, är ni mycket större än ni föreställer er och i grund och botten är ni blivande Gudar. Hur som helst har ni en lång väg att gå innan ni når denna höjdpunkt i er utveckling.

Runt er värld verkar det som om det är svårt att mäkla fred, men var säkra på att stora Varelser som President Obama arbetar idogt bakom scenerna för att få fred. Naturligtvis är det miljoner själar som arbetar mot samma mål, men klart är att några utövar mer makt än andra. Ni behöver också en ledare som President Obama som har framför sig att avslöja sin plan för att bringa permanent fred till er Jord. Som Ljussjälar kom ni till Jorden vid denna viktiga tid för att hjälpa till med att få till stånd förändringarna som är nödvändiga för att bära er framåt in i Ljuset. I en inte så avlägsen framtid kommer ni att stiga till en nivå där De mörka inte längre kan finnas, och den Nya Åldern har verkligen anlänt.

Genom att veta vad ni gör kan ni hjälpa andra genom det som är en svår period. Med det allmänna sättet att se det, är det kaotiskt, och fred verkar lika långt bort som det alltid gjort. Men, som vi tidigare nämnt, måste vissa händelser spelas ut, för att för att rensa långt stående karma och försäkra att lektioner har lärts in där de behövs. Man skulle med rätta kunna säga att ni är i en mycket upptagen period där själar tar sin sista chans att utvecklas, innan det blir en avslutning. Vilken nivå själar än är på kommer var och en ha fått varje chans att gå vidare. Med all hjälp som ges skulle det vara förvånande om ni inte lärde er av era erfarenheter. Men vissa själar är insnärjda i mörkret och tycker att det är svårt att gå vidare. Var dock säkra på att ingen själ är övergiven, och stora Varelser av Ljuset gör allt de kan för att göra det möjligt för dem att stiga upp.

När ni ser tillbaka kanske ni kan hålla med om att era erfarenheter har stärkt era beslut att stå fast inför de Mörkas fördröjande taktik. De har testat er i vissa fall till gränsen för er uthållighet, men ni har stått emot allt de kastat på er. Sådana erfarenheter har förberett er för stora prestationer, och i framtiden kommer många av er agera Ambassadörer för Varelser på andra planeter. Evolution är en oändlig process av att lära av dem som redan har gått längre på vägen. Det finns alltid ”hjälp” när det behövs men andra Ljussjälar tvingar sig inte på er utan att först ha fått er kallelse. Ni har med största sannolikhet tagit emot hjälp på er väg, men inte varit medveten om den. Var säkra på att era Guider är ytterst aktiva med att försöka säkerställa att ni håller er till er livsplan. När den användbara och förmånliga ”tillfälligheten” kommer längs vägen är det ofta de som tagit fram den. Det går så långt som att rädda ert liv så att ni kan fortsätta med era nödvändiga erfarenheter, och fullborda er livsplan.

I den omedelbara framtiden kommer riktningen ni är på väg i, att bli tydlig, och arbetet som Ljusarbetarna gjort kommer att bära frukt. Mycket händer som kommer att säkra framgången och var lugna att vi också ger er en hjälpande hand. Sakernas natur på er nivå, dikterar att de Mörka tillåts ett visst spelrum för att testa er. Men deras framtid är i våra händer och denna cykel kommer att vara den sista i just denna Ålder. Ni kommer snart att stiga upp till de högre vibrationerna där kärlek och fred råder och de lägre vibrationerna obefintliga. Det är vad ni har arbetat mot under tusentals år, och resan är nästan över.

Erfarenheten ni fått genom många liv kommer att hålla bra, och göra det möjligt för er att vara mentorer för de själar som fortfarande banar sin väg mot Ljuset. Alla själar kommer inte att utvecklas i samma riktning, då det finns många varierande möjligheter för er att tjäna Ljuset. Vid er färdighetsnivå har ni ganska mycket frihet att avgöra vad ni ska göra härnäst, och naturligtvis har ni i er tur era mentorer som hjälper er. Många av er kommer att återvända till era ”hemländer” innan ni bestämmer ert nästa steg, och kallelsen att göra det kommer att vara mycket stark.

När ni kan se framåt hellre än att titta bakåt, och ert medvetande växer kommer vägen framåt att bli tydlig. Tiderna ni har spenderat liv i de lägre vibrationerna kommer snart bli endast ett avlägset minne, men lärdomarna ni fått kommer alltid att vara med er. Redan, då medvetandenivån växer, kommer ni att uppleva det lättare att vara kvar i den, utan att falla tillbaka. Världen kan passera er utan att det finns någon rädsla för att bli distraherade från ert mål. Ändå kan ni fortfarande vara fullt medvetna om vad som händer.

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad att ha kontakt med er igen. Vi vet hur mycket ni ser fram emot att ta emot våra meddelanden, och vi kommer att fortsätta så länge de är nödvändiga. Vi sänder er vår kärlek och är aldrig långt borta om ni behöver oss.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...