SaLuSa

SaLuSa
31 oktober, 2014
Kanal: Mike Quinsey

 

Vi vill igen säga att inget kan ändra ert öde att lämna de lägre vibrationerna bakom er, förutom att ni går vilse och inte kan lyfta er upp och ut ur det. Möjligheterna för att höja er upp är obegränsade och om ni är på den vägen så bör ni redan ha gjort framsteg med detta så att ni har etablerat er själva inom nivåerna av vibrationer som tryggt kommer att bära er framåt. Ni kommer att få all uppmuntran som ni behöver och då er medvetandenivå ökar så kommer ni att uppnå en högre förståelse av vad ni behöver göra. Håll er i Ljuset som ni omger er själva med, och vet att ni är säkra inom och skyddade från alla försök att störa er plan för Uppstigning. Låt de lägre vibrationerna gå förbi er utanatt ni involverar er.

 

Kaoset som många länder genomlider är ett tecken på att de har försökt att lösa sina problem och motsättningar med makt, vilket aldrig blir svaret för sådana situationer. Dessa situationer kommer åter om och om igen tills att det inses att enbart samarbete kommer att åstadkomma en lösning som ger en hållbar fred. Er historia är ett monumentalt bevis på hur försöken att styra med makt inte når framgång, och visar att fred som uppnåtts via sådana medel aldrig håller. Svaret på alla sådana problem är att applicera ”kärlek” och förståelsen att ni är alla Ett. Ja, vi vet att inte förrän alla är redo att agera på detta sätt så kommer ni värst långt, men alla lösningar har en början då frön planteras. Kärlek är en högst kraftfull energi som kan åstadkomma mirakel då allt hopp är ute. Det är därför viktigt att de som kan ge och delge de högre energierna är hängivna till sin uppgift och roll.

 

Efter många liv i de lägre vibrationerna kan ni ta på er utmaningarna som de innebär, och då ni gör framsteg kommer det förefalla lättare. De hjälps på av de inkommande högre energierna som strålas mot Jorden från andra civilisationer. Var säkra på att många av dem är medvetna om er utsatta belägenhet och är mycket glada över att få en möjlighet att kunna hjälpa till. När ni framgångsrikt uppnått Uppstigningen väntar i själva verket många civilisationer med glädje på en inbjudan att träffa er. Det blir ett gradvis sammankommande, vilket är förenligt med att ni tar er plats i Kosmos. Mycket måste dock föregå sådana tider, men ni är på väg att höja er upp och bli Kosmiska Varelser.

 

Dessa tider är underbara tider för att vara associerade med Jorden och hennes resa in i de högre vibrationerna. Många själar skulle ha velat vara en del av denna erfarenhet, men ni som är utvalda är de som passar bäst för uppgifterna som ligger inför er. Ni är mycket mer än ni är medvetna om för närvarande och det är som om ni vaknar upp från ett drömtillstånd. En del kanske vill kalla det för en mardröm, men oberoende av hur ni ser det så har tiden kommit för en storslagen förändring av ert öde. Ha tålamod och ansträng er så att ni kan använda er bästa förmåga att hjälpa andra att vakna upp till sanningen. Många själar är omedvetna om att det inte finns något som total död, då själen är odödlig. Ni kanske klär upp er själva på olika sätt för att uppleva vissa liv i enlighet med era behov, men själen är alltid högst och håller Ljuset av Kärlek.

 

Vi är både överraskade och nöjda med att ni har tagit på er era uppgifter med sådan hängivelse. Instinktivt så vet ni vikten av denna tid och era gemensamma handlingar uppnår framgångar större än ni vet. Så förlora aldrig tron på er förmåga och vet att ni har stor hjälp för att se till att ni kan hantera kraven på er. Då ni öppnar upp er kommer ni att finna att ni har mycket större färdigheter än ni trodde. Det var anledningen till att ni valdes ut för dessa sluttider, och vi vet att ni kommer att lyckas med era uppgifter. För en del av er är detta i själva verket inte första gången, och av den anledningen kanske ni känner igen er. Var medvetna om att vikten av den nuvarande tiden för er och Moder Jord inte har gått förbi obemärkt, och Varelser från många civilisationer har samlats för att observera er Uppstigning. Vi påminner er att det kommer att bli första gången som ni har höjts upp utan att göra övergången via döden av er kropp.

 

Det kommer att finnas så mycket för er att lära er som är nytt för er, och det kommer att sätta er på vägen mot att bli en Kosmisk Varelse. Det ligger ganska långt fram i tiden, men vi vill att ni skall veta vad ni kan förvänta er i de högre vibrationerna. All ansträngning som ni nu lägger ned kommer att belönas väl och ni kommer inte att ångra ett enda ögonblick. Under tiden kommer ni att gradvis att upplysas då det gäller förändringarna som blir de första bland många, och de kommer också att hjälpa er att snabbt justera in er till de nya vibrationerna. Det är här som ni kan vara till stor nytta och dela med er till andra om era erfarenheter. Vi vill hjälpa er ta igen tid då ni hölls tillbaka, och snabbt introducera er till de många nya framstegen som kommer att påskynda er övergång till de högre världarna.

 

Inte någon individ känner till livsplanen för en annan själ. Ni bör därför vara försiktiga då ni dömer en annan själ, då ni inte kan veta vad framtiden innebär för dem. Var och en av er har gjort era åtaganden då det gäller era framsteg. Det tempereras av karmiska behov, vilka är varken bra eller dåliga, som ni skulle säga. Alla karma lektioner oberoende av vilka det involverar kommer att ge lektionerna som hjälper en själ att utvecklas. Så behandla alla erfarenheter som väsentligt för er utveckling och upplyftande.

 

Jag är SaLuSa från Sirius, och nöjd att vår kontakt med er har hjälpt er utveckling. Kom ihåg att vi har kommit allt närmare er under 70 års tid och under den tiden har vi lagt märke till er snabba utveckling av medvetande. Det kommer att fortsätta då vibrationerna fortsätter uppåt, och med tiden kommer det att möjliggöra för er att ni lämnar de lägre vibrationerna bakom er. Jag önskar er fortsatta framsteg med ert arbete å Ljusets vägnar, och kärleken som ni sprider runt omkring er.

 

 

 

Tack SaLuSa,

 

Mike Quinsey

 

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...