Arkturierna

Arkturierna 26 oktober 2014

Via: Marylin Raffaele

 

Hälsningar Kära Ni,

I dessa tider av förvirring för så många av er ser vi ett enormt ljussken träda fram. Mycket händer som ni inte är medvetna om för kaoset agerar så att det för fram en medvetenhetsförändring hos många som annars inte skulle vara öppna för förändring. Det mänskliga tillståndet av rädsla förändras och hittar en känsla av trygghet i de delade erfarenheterna oavsett hur obekväma, smärtsamma eller gamla de kan vara.

 

De som upplever kaotiska situationer har oftast gett tillåtelse till det innan de inkarnerade för att de skulle vara en del en erfarenhet som behövdes för att hjälpa till att skifta världens medvetenhet. Genom att göra det slutför de personlig karma samtidigt som de hjälper till att väcka upp och förändra världens medvetande. Inte varje kaotisk situation är dock planerad i förväg. Det finns stunder då en själ blir så överväldigad av livet på jorden att den glömmer bort sitt kontrakt som ingick före födelsen och ger sig in i situationer som är skadliga för sig själv och andra.

 

Vi önskar ännu en gång att tala om Kärlek, att undersöka kärlekens energi som Enhet för att en förståelse för Kärlek är grunden för uppstigning. Världen i allmänhet är förvirrad över kärlek och manifesterar det utåt genom koncept och trosuppfattningar som är baserade på personliga system. Vi har sagt många gånger att kärlek är den förenande energin av Den Enda manifesterat som De Många och är alltid närvarande, vare sig den är erkänd och accepterad eller inte.

 

Kärlek kommer inte och går. Den kan förnekas och möta motstånd, men den är ständigt närvarande, vare sig ni tycker om det eller inte. Det finns de som tror att de kan hålla tillbaka kärlek eller ge kärlek och 3-dimensionella koncept av kärleken kan manipuleras, men detta är inte Kärlek. Kärleken är Allestädes Gudomligt Medvetande och när detta genom ignorans eller fri vilja väljs av en individ, upplever personen manifestationer av separation.

 

Ni är skapare, ni skapar era egna upplevelser enligt antingen upplyst eller ignorant medvetandetillstånd. Kärlek/Enhet kan man inte fly ifrån, för den är verkligheten – allt som finns, uttolkat fysiskt, emotionellt och mentalt, beroende på personens trossystem.

 

Undersök noggrant de kvarvarande trosuppfattningar som ni kanske håller fast vid när det gäller kärlek och se vilka som är påverkade utifrån av media, vänner, vanor eller erfarenheter som kanske bidrar till de koncept ni fortfarande håller fast vid. Fråga er själva ”Vad tror jag på som får mig att känna såhär?” För de flesta kommer det behövas en djup och ärligt undersökning för att upptäcka svaret.

 

Tacksamhet är en av kärlekens fasetter, den reflekterande energin av kärlekens utflöde. Öva att känna tacksamhet för varje sak i era liv, då även den minsta

känsla av utflödande tacksamhet hjälper er att röra er bortom koncepten och in i kärlekens flöde. Tillåt er själva att ta emot, med visshet om att ni är värdiga att ta emot. Kärlek kan inte sättas in i en låda för att öppnas vid vissa tillfällen – tillfällen som kräver någon slags materiell känsla av kärleks-värdighet.

 

Kärlekens är den allestädes närvarande energin av Det Gudomliga Medvetandet. Ofta när någon begår en skadlig handling gentemot någon annan, kan ”offret” deklarera ”jag har förlåtit denna person”, medan han inom sig fortfarande håller fast vid en attityd av rättfärdig indignation gentemot handlingen och personen. Detta är verkligen förståeligt i den tredimensionella medvetenheten med dualitet och separation, men ni är inte i det medvetandetillståndet längre och måste börja leva utifrån den högre känslan av vad ni vet. Sanningen måste levas, inte bara talas om runt ett middagsbord.

 

Var snälla och förstå att vi inte säger att de som begår brott inte skulle få några påföljder på grund av det, för det är den nivån de förstår, men vi säger att ni är tillräckligt utvecklade för att se på saker ifrån ett annat perspektiv.

 

Att förlåta och erkänna det Gudomliga Ljuset i varje levande väsen är inte ett arbete för den svaghjärtade, det är extremt svårt att släppa taget om själv-rättfärdighet när man är missförstådd eller i en offerroll. Ju mer ni integrerar sanningen, desto mer kommer ni dock att se igenom mänskliga framträdanden och känna igen de tredimensionella koncept som ni kanske håller fast vid själva. Livet blir lättare för upplevelser i världen är inte längre i resonans med er energi.

 

Ta er tid att undersöka era trossystem noggrant och ärligt. Jämför de koncept n i kanske fortfarande håller fast vid med sanningen som ni känner till om Kärlek.

 

Karmiska situationer mellan individer kan en gång för alla slutföras genom Gudomlig Kärlek även om en av personerna väljer att inte delta. Erkänn först den andra som en Gudomlig varelse även om de inte vet eller bryr sig om detta själva. Sänd dem sedan ljus och ha sedan den medvetna avsikten att alla negativa energetiska band som kan ha skapats mellan er skall tas bort kärleksfull och permanent. Många gamla karmiska relationer kommer vid denna tidpunkt upp till medvetandet för att det är nödvändigt att flytta sig bortom dem för att kunna utvecklas vidare.

 

Karmiska band är lätta att känna igen då det är någon person eller flera personer i era liv som ni ständigt känner er osynkade med, inte tycker om eller känner motstånd inför på något sätt. Många gånger är de en släkting, resultatet av val gjorda innan födelsen som gjorts av båda för att aktivera och sedan rensa gammalt skräp. Energimässiga band kan också utvecklas genom för mycket ”kärlek” och beroende till varandra och dessa måste också rensas ut. De flesta energetiska band utvecklas och kan stärkas genom flera livstider och har burits med er till denna livstid. Det är nu dags att rensa dem för att göra er fria att utvecklas.

 

Ni är redo att finjustera er själva angående kärlek, röra er bortom koncepten som samhället tvingat på er gällande tron om att en persons godhet är utanför dem i personer, platser eller saker. Detta betyder inte att ni inte kan ha lyckliga relationer, men betyder att verkliga relationer bara kommer efter att man har rört sig bortom att ”behöva” en relation genom insikten att man är komplett med eller utan varandra. Dessa partnerskap sker genom val från båda parterna, som har lika stor respekt för den andres individualitet och baseras aldrig på beroende, dömande, osäkerhet eller tron på att en är ett halvt par.

 

Kärlek är det naturliga utflödet av ett medvetande som inser sin helhet och sin fullkomlighet av Enhetens dygd, kära ni. I detta medvetandetillstånd slutar ni leta efter andra som kompletterar er. Ni upphör tillåta er själva att bli bedömda av åsikter utifrån. Ni inser att i verkligheten är ni helt kompletta och hela och världens åsikter är totalt irrelevanta. Ni vet att ni aldrig kan separeras från den och vad ni är – NÅGONSIN. Detta betyder inte att man kan ignorera sunt förnuft eller mänskliga brister som man kan behöva titta djupare på, men det betyder att inuti era hjärtan börjar ni identifiera er med era Sanna Jag snarare än era Ego-jag.

 

En insikt om KÄRLEK tillåter er att fritt älska världen för att ni nu är kapabla att se igenom de yttre bilderna. Nu är en kraftfull tidpunkt och en djupare insikt om Kärlek är grundmuren till uppstigning. Inga fler etiketter, inget mer tillbakahållande medan ni bestämmer vem som är värdig att älskas eller inte. Det innebär inte att ni måste känna en känsla av kärlek för alla i världen, men det betyder att det måste komma en insikt om att de själar som ännu inte vaknat också är Gudomliga Varelser. Visualisera en diamant i hjärtat på alla de personer ni möter eller blir medvetna om även om det bara behöver vara en väldigt liten en.

 

Ni är redo att gå djupare i er förståelse – att leva, röra er och ha er varelse i verklig Kärlek.

 

Vi är Arkturierna.

 

Svensk översättning; Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...