SaLuSa 13 februari

SaLuSa, 13 februari, 2015

Kanal: Mike Quinsey

Illusionen som ni lever i då ni är på Jorden har ni själva skapat, eftersom ni fick fria val då ni upplevde separationen från helheten. Naturligtvis så har de i Anden som följt er igenom era många liv försökt att guida er mot Ljuset. Vid detta stadium så tar cykeln ni är i slut, och ni får er sista möjlighet att nå stadiet i er utveckling då ni inte längre behöver leva i de lägre vibrationerna. För under den långa tid ni har varit i denna cykel, och för de flesta av er har det från början, för ca 26000 år sedan, funnits möjlighet för tillväxt genom erfarenhet. En del själar har dock blivit så bristande i Ljus och fästade vid de lägre vibrationerna att de har föga eller ingen uppfattning om hur de skall lyfta upp sig själva, eller om deras sanna natur. Tillsammans med era spirituella guider, så försöker vi att upplysa dem, men många befinner sig i förnekande. Så vid slutet av cykeln så kan ni vara säkra på att alla tillfällen ges att väcka upp själar till deras sanna jag.

Det finns många tillfällen för ”förlorade” själar att vakna upp och de överges aldrig eller lämnas aldrig ensamma att göra framsteg. Dessutom så har de all den tid de behöver för att påbörja sin resa tillbaka till Ljuset. För de som inte har utvecklats tillräckligt för att ta sin plats i de högre vibrationerna så väntar en ny början i en ny cykel. Det finns ingen skam förbunden med de själar som fortfarande är i sina tidiga utvecklingsstadier, och inte heller saknas hjälp för att assistera dem tillbaka på vägen av Ljus. För själar som nått slutet av behov för ytterligare inkarnationer i de lägre vibrationerna så kommer ett uppvaknande att upplevas och en större förståelse av sanningen. Den enkla sanningen är att ni inte är er kropp, och då ni återgår till de Mentala Rikena så har ni inte längre ett behov av en, utan kan tänka er själva in i vilken form ni än önskar.

Sant spirituellt liv är så annorlunda från vad ni har varit vana vid, även om ni kommer att hjälpas igenom de högre stadierna av er utveckling. Nivåerna som ni besöker mellan era inkarnationer är fortfarande mestadels av lägre vibrationer, och ni kommer att behållit er jordliga form till att ni har ett behov av att inkarnera igen. Varje gång så guidas ni då det gäller ändringar ni bör göra i hur ni väljer era föräldrar. Ibland väljs de för er för att se till att ni upplever i enlighet med era behov, och ni har gått med på det. Så även om ni för närvarande är olyckliga med era föräldrar så kom ihåg att ni har valt de som kan ge er erfarenheten ni behöver för att utvecklas. Naturligtvis så har era föräldrar det största inflytandet på er då ni är unga, och denna period är det viktigaste för resten av ert liv.

Det skall kännas till att det kan ha funnits tidigare tillfällen då er nuvarande familj har varit tillsammans i andra relationer till varandra. Så förmoda inte nödvändigtvis att de är nya för er, även om det oftast är fallet. Välsigna själarna som har gått med på att vara en del av ert liv, för var och en ger av sig själva för er erfarenhet. Det är naturligtvis lika mycket för deras erfarenhet som för er egen. Alla själar som kommer in i ert liv spelar ut sin livsplan, så var och en av er har ansvar gentemot varandra. Själar kommer och går i ert liv såsom behövligt, så hantera alltid nya vänner med omsorg då de kan vara viktiga för er. Då de är en viktig del av ert liv så kan ni vara säkra på att ni kommer att hålla banden med dem. Om de bara är ett tillfälligt sammanträffande så kommer de kanske inte att spela någon ytterligare roll i era liv alls.

Överallt i världen pågår omvälvning för de gamla sätten fungerar ej längre, och de som styr håller fast vid sin auktoritet, men förgäves. Ibland resulterar detta i våld då ingen av sidorna vill ge upp, men inom kort kommer ni att se hur de som representerar Ljuset tar över. De kan inte nödvändigtvis införa förändringar omedelbart, men som President Obama måste de bida sin tid och göra vad de kan, medan de håller maktpositioner. Var säkra på att Ljuset vinner till slut, och medan det kommer att finnas hinder mot det så kan det inte stoppa den oundvikliga segern som Ljusets Krafter strävar efter. Med vetskap om detta bör det hjälpa er att rida ut stormen för oberoende av vad som händer så är slutsegern säkrad. Allt vi kan be er om är att fortsätta vara starka i er beslutsamhet att hålla er på er väg, och hjälpa Ljuset att fullt övervinna de mörka energierna.

Resan för att nå detta stadium av er utveckling har varit lång och arbetsam. Ljuset har dock alltid varit närvarande och idogt arbetat för att uppehålla Sanningen som gradvis har kommit fram. För en del har det varit alltför mycket att förstå, men Sanningen kommer alltid att ligga fast och vara kvar då allt annat bleknar bort. Nu är tiden för uppvaknande och Ljusets krafter kommer att vara aktiva med att hjälpa själar lyftas upp och acceptera att deras sanna jag också är av Ljuset. Ni är kraftfulla själar utan en sann förståelse av er potential, och då ni går djupare in i Ljuset så kommer ni också att ha fantastiska erfarenheter och avslöjanden.

Våra snart kommande möten med er kommer att öppna upp dörren till sanningen såsom ni skulle förstå det, och låta er kasta av allt annat. Ibland är det svårt att uttrycka det i ord som ni använder då de har sina begränsningar, men allt som är mindre än Ljus kommer inte att kännas rätt och ni kommer att kunna kasta av er det. Under allt för lång tid har ni närts på alla möjliga sortes falsk information, men nu är ni visare och mer erfarna och kan urskilja sanningen från allt som är mindre än sanningen. Lita per er intuition och om ni fortfarande tvekar så vänta till att era erfarenheter sätter er på rätt väg. Ni har många själar inom Spirit som inte bara noga följer era framsteg, men som ofta kommer nära er för att framföra sanningen till er.

Jag är SaLuSa från Sirius och njuter av en högre grad av frihet att ge er många sanningar som kommer att göra er framsteg så mycket lättare. Det är bara på senare tid som ert medvetande har vuxit tillräckligt för oss att kunna ger er mer information för er att betänka. Det har nu blivit meningsfullt då så många själar vaknar upp till sanningen. Jag lämnar er med mina välsignelser.

 

 

Tack SaLuSa, Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...