SaLuSa

SaLuSa

22 augusti, 2014

Kanal: Mike Quinsey

Många av er har accepterat att tiden rusar förbi fortare än någonsin, och detta kommer att fortsätta då det tar er upp mot högre vibrationer. Det är en del av de oundvikliga förändringar som är nödvändiga för att nå den Nya Tiden. Med den följer en efterlängtad förändring för Jordens befolkning som påverkats så mycket, som gör att de går mot nya nivåer där det finns mindre negativitet. Detta kommer att pågå tills de lägre vibrationerna inte längre kan existera och fred råder på Jorden. Det finns ingen möjlighet att denna pågående process kan stoppas av de Mörka, då det beslutats av de högre krafter som kontrollerar ert öde. Medans ni har fri vilja finns det också påbud som formar er framtid i enlighet med Mänsklighetens Plan.

Vilket intryck ni än har av det som sker, ska ni bära i minnet att er framtid redan är utstakad. Absolut ingenting kan ändra ert öde att lämna de lägre vibrationerna och glädjas åt de nivåer av Ljus som inte innehåller dessa vibrationer. En fantastisk framtid väntar er, när ni får möta er verkliga familj och återvända till ert Högre Jag. Detta kommer att ta tid men er varseblivning av den har redan ändats då ni upplever hur tiden ökar i hastighet. Den är inte konstant, vilket ni redan är medvetna om och slutligen kommer ni att träda in i framtiden där allting existerar i Nuet. Även nu, då ni återvänder till högre nivåer efter den övergång som följer på ”döden” av er fysiska kropp, kommer ni erfara många sådana förändringar. Det  är ett steg närmre den sanna verkligheten som ni existerat i mellan era liv i årtusenden, och tjänar till att påminna er om er högre nivå av ert varande.

Er existens på jorden är en tuff test av er förmåga att övervinna de lägre vibrationerna, samtidigt som ni fortsätter utvecklas. Det är en nivå där själar kan inkarnera för att göra andliga framsteg mycket snabbare än i en högre nivå. Lektionen kan vara utformad för att passa er vibrationsnivå, och ju högre den är, desto fortare kan ni utvecklas. Ingen pressar er att uppleva något med annan fart än ni är bekväma med. Det är därför så många själar är på olika nivåer av utveckling. Det kan låta extremt svårt att göra framsteg under sådana omständigheter, men ändå är det en idealisk situation då det finns så många möjligheter. Vi upprepar återigen att alla själar har Guider och Lärare som följer dem. De hjälper er fram med sitt stöd på sådant sätt att de inte påverkar er fria vilja.

Kära Ni, ni kan känna er trygga och omhändertagna då ni spelar ut de sista tonerna av er tid i den lägre dimensionen. Era Guider och Mentorer önskar er framgång och kommer att göra allt som är tillåtet för att hjälpa er utan att det påverkar er fria vilja. När ni känner oro eller tvivel för negativa energier så drar ni dem till er, och ökar er sårbarhet. Det ni inte önskar hända, kan ni få att ske, så tänk positivt hela tiden och behåll ert fokus på ert mål. Förstå att denna perioden i ert liv är extremt viktig,  eftersom om ni misslyckas att nå de högre vibrationerna är ni förutbestämda att stanna kvar i de lägre dimensionerna. Självklart kommer ni ha en möjlighet att nå era mål i en annan cykel men då ni kommit så här långt är det klokt att lägga kraft på att lyckas den här gången.

Vi fortsätter att skydda er från yttre påverkan då andra civilisationer är intresserade i er utveckling. Den erfarenhet som ni garanteras , lockar intresset hos många av dem, på grund av den mångfald av olika varelser som deltar. Själar har kommit från hela Universum för att observera och delta i den sista tiden och det är verkligen värt att notera att ni alla är Stjärnvarelser. Ert hem är inte Jorden och många av er har frivilligt erbjudit sig att hjälpa andra att höjas upp och bort från de lägre vibrationerna. Med er erfarenhet och högre vibrationer, har ni det självförtroende som krävs för att undvika att bli neddragna av de lägre. Vi observerar självklart er utveckling och finns alltid redo att guida er. Vi beundrar er uthållighet och beslutsamhet att fullfölja ert uppdrag, och de själar ni hjälper kommer att vara tacksamma förevigt. Det är ju så att alla vinner i en sådan situation, då varje erfarenhet har sitt värde.

Varje själ som associeras med Jorden erhåller kunskap genom sina upplevelser och det är, vad många skulle vilja säga, en snabb erfarenhet som många önskar få. Dock är de låga vibrationerna av den art att de kan dra ner er och få er att glömma ert verkliga uppdrag. Det är där era Guider arbetar nära er för att försöka få er tillbaka på er överenskomna väg. Mycket av deras kontakt med er sker när ni sover och är ute ur kroppen. Mycket bra arbetet sker då och när ni har rett ut era problem märker ni att ni vaknar och känner er lättade och uppfriskade. Det är en bra anledning att ni följer er intuition när ni söker svar från dem. Ni är aldrig övergiva eller lämnade ensamma, även om det finns stunder när ni känner er oönskade eller obekväma. Som vi ofta har sagt, ni kan kalla på oss när som helst och vi kommer att svara på bästa sätt vi kan utan att påverka er livsplan.

Ni har ett uttryck, ”lugnet före stormen” och vi kan berätta för er att ”stormen” har nått sin höjdpunkt och snart inleds en period av lugn. Ni kan bidra till det genom att leva som goda exempel på att vara uppvakna och sprida Kärlek och Ljus vitt och brett. Fred kommer och goda tider stundar framöver och många Ljusarbetare lägger redan grunden till en Ny Tid. Vi försäkrar er om och om igen, att ingenting kan stoppa utvecklingen till den Nya Tiden och ni har redan bägge fötterna på vägen mot den.

Jag är SaLuSa från Sirius, och är glad att kunna komma med nyheter över de framsteg som görs.
På ert sätt att mäta tiden kan det kännas sakta men från vårt sätt att se det reds saker ut snabbt.

Vi är medlemmar av Galaktiska Federationen av Ljus och är förbundna till ert välbefinnande och er framgångsrika framtid. Vi är alla Ett och när ni uppstiger skall vi tillsammans fortsätta vårt arbete för Ljuset.

Tack,  SaLuSa

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...