SaLuSa 20 februari

SaLuSa
20 februari, 2015

Kanal: Mike Quinsey

Under en tid nu så har energierna från de högre rikena haft ett inflytande, och spelat en större roll i era liv. Detta kommer gradvis att öka då de nya och gamla energierna blir mer klart definierade. Det transmuterar mer av de lägre energierna, och tar på så sätt bort dess förmåga att hålla tillbaka Ljusets framsteg. Som ni kanske skulle säga så har ni kommit till en vändpunkt och det finns bara framgångar som ligger inför er. Under tiden kanske det inte förefaller annorlunda för er i många avseenden, men positiva förändringar sker runt om i hela världen. De gamla sätten av separation kan inte längre accepteras, och folk vaknar upp till det faktum att som en Mänsklig ras bör ni arbeta tillsammans för det bästa för alla. Under alltför lång tid så har de med något att vinna på att ni konkurrerar med varandra lyckats vidarebefordra känslan av individualism istället för ömsesidigt samarbete. Ni, folket, vaknar dock upp och inser som En Ras, att det är i ert intresse att arbeta för varandra. Vi har lagt märke till att då det gäller större frågor så går ni samman och bildar en kraftfull förenad kraft för det goda.

Så Mina Kära tro aldrig någonsin att era ansträngningar att införa hållbar fred på Jorden inte är produktiva. Ni uppnår mycket mer än ni inser och vi uppmuntrar er att göra allt vid er makt för att sprida Ljuset. Det betyder inte att ställa det framför folk som inte är redo för det, utan ge lite mer där ni vet att det tas emot väl. Var dock säkra på att ni säger sanningen, såsom ni förstår den, då ni inte vill bidra till felinformationen som finns. Med tiden kommer mer direkt information att ges till er, och så kommer gradvis en klarare bild komma fram. Tidigare kunde sanningen om en fråga bara presenteras på ett sätt som folk kunde förstå, och omsorg lades ned för att inte göra det för detaljerat eller komplicerat. Det har också varit svårt att finna ord för att beskriva någon för vilket det inte finns ord. Era vetenskapliga framsteg har dock nu gått framåt med häpnadsväckande hastighet, och det är inte lika svårt som det tidigare var.

Er utveckling har gått framåt med stormsteg och även om sanningen i stor utsträckning har hållits ifrån er så har era vetenskapliga framsteg nått mycket längre än vad som har avslöjats. Ni har redan förmågan att resa i rymden till månen och har etablerat baser på mars som är mycket er avancerade än vad som är allmänt känt. Vi vill dock se hur fredliga ambitioner uppnås, vilket är omöjligt medan de mörka fortfarande har inflytande. Vi kan med säkerhet säga att situationen kommer att ändras, och er framtid och öde är att träffa era solära motparter. Då och bara då kan ni förvänta er att ta er plats tillsammans med dem, och gå framåt in i Ljuset.

Ni har kommit långt för att nå denna punkt i er utveckling, och ni bör med rätta se det som en belöning för er hållning till sanningen och för att ni sprider Ljuset. På Jorden har tendensen varit att utvecklas med stora svårigheter, då de mörka har varit fria att göra vad de ville för att stoppa er från att finna sanningen om er själva. Sanningen är dock det kraftigaste redskapet som består trots försöken att förvränga och sudda ut den. Nu vaknar fler och fler själar upp, och en stor kraft för det goda har vuxit fram och guidar dem mot sanningen som har hållits tillbaka från er. Som alltid och helt naturligt så kommer ni att dras mot själar med liknande vibrationer, särskilt då de kan hjälpa era framtida framsteg. Ni har ett mycket passande uttryck, ”Då eleven är redo träder Läraren fram” och det är så som ni stadigt utvecklar er i en takt som passar ert utvecklingsstadium. Så, oro er inte för era personliga framsteg, det utvecklas då och när det är rätt tid.

Ni kan inte ha undgått att lägga märke till hur de mörka hemligheterna mer och mer kommer fram, och så mycket som de som är involverade försöker kan de inte hålla tillbaka sanningen. Denna period har tidigare talats om – ”det som var gömt kommer att avslöjas”. Man skulle kunna säga att det är en tid då Ljuset inte undviker att vända upp och ned på någon sten. Om folk tar sina hemligheter med sig i graven, så gör det ingen skillnad då varje själ måste ställas inför sanningen om deras liv. Vad ni än tror nu så kan ni inte gömma det då ni är i de högre dimensionerna för som ni redan vet så kan bara sanningen existera inom Ljuset. Så, om ni har några mörka hemligheter, så beakta att det kan vara bättre att finna freden nu istället för senare.

Försök så att säga vara något före ”massorna” och lev ert liv såsom ni förstår det när ni är i Ljuset. Behandla alla själar jämlikt för bakom varje yttre person ni ser finns det en själ precis som ni som för eoner av tid sedan kom från Änglarikena. På Jorden spelar varje själ en roll som medlem i den Mänskliga Rasen, men är utklädd i en kropp som tjänar sitt syfte i enlighet med var de lever. Den har dessutom genetiskt utrustats med vad som behövs för att spela ut sin roll på Jorden. Så var snälla att inte döma andra på en basis av hur ni ser denna person, utan se på dem som en medresenär som får erfarenheterna som den behöver för att utvecklas. Säkerligen så undrar en del av er – om de var änglar från början så varför har de inte mer Ljus nu. Svaret är att i de lägre vibrationerna såsom er nuvarande tredje dimension så är det svårt att föra igenom de högre nivåerna av Ljus.

Ert objektiv är dock att föra igenom mer Ljus för att öka er vibrationsnivå. Vid en viss framtida närstående punkt så kommer ni att lyckas, och som ett resultat vara redo att lyfta er upp i de högre dimensionerna. Så snart som ni är redo kommer ni i själva verket att lyftas upp, men kan fortfarande besöka de lägre dimensionerna, eftersom ni kommer att kunna sänka era vibrationer för att kunna göra det.

Jag är SaLuSa från Sirius och detta är en högst njutbar tid att se Ljuset stråla från Jorden, då det blir starkare. Fortsätt med ert goda arbete och vet att vi alltid är med er, skyddar er, och hjälper er då ni behöver. Som alltid lämnare jag er i Kärlek och Ljus.

 

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Du gillar kanske också...