SaLuSa

SaLuSa

29 augusti, 2014

Kanal: Mike Quinsey

Ju mer ni lär er om Illuminati desto mer skrämmande kommer de att förefalla då de klampade fram med stora steg medan de håller er civilisation i en Mörk Ålder. De framsteg ni skulle ha gjort har förnekats er, men ni kommer att gå framåt med stormsteg då Illuminati har förlorat makten. Ni bör dock undvika alla överdrivna reaktioner inför sådana nyheter, då de följer en väg som leder dem till deras undergång. Innan detta händer så kommer ni som har hängivit er åt Ljuset att föra er bort från dem. Ni har som öde att stiga upp och kommer i själva verket lämna dem bakom er då ni för er in i de högre vibrationerna för att fortsätta er utveckling. Ni kommer att gå framåt med en enorm hastighet, och vid den tiden har vi förenat oss med er. Med oss så kommer ni att bli Galaktiska Varelser och ta emot enorm hjälp och assistans. Vi har en framtid tillsammans även om ni inte är bundna vid någon specifik väg, och ni kan välja var och när såsom det tjänar er bäst.

Väsentligen så är ni stora Varelser som formas, men då ni är omgivna av lägre vibrationer finner ni det svårt att bryta er loss och följa en högre väg. Ni håller dock på att finna denna kamp, medan ni lyfter andra upp med er. Förändringarna i vibrationer känns överallt och väcker upp de själar som har slumrat under en lång tidsperiod. Det betyder att med ytterligare upplyftande av dem, så blir det ett stort uppvaknande som kommer att öka på medvetandenivåerna. Det är en del av förberedelserna som kommer att se till att ni är väl förberedda för nya vibrationer som höjs upp. Vi kommer inte att tillåta inblandning i era framsteg och ni kan gå framåt med självsäkerhet med vetskap om att ni kommer att lyftas upp inom en nära framtid. I denna del av cykeln är det vårt öde att fullborda löftena som har gjorts till er, då det hela började för eoner av tid sedan.

Ni har också stöd från invånarna på Jorden, men för tillfället förblir de vid deras egen existensnivå. De förenar sig med er vid en lämplig tidpunkt då deras öde också är förbundet med ert. De har mycket att erbjuda då de har fört sig längre fram på vägen av utveckling, och har gett er mycket hjälp som ni mestadels är omedvetna om. Ni börjar att förstå att många själar inte bara gör er sällskap på er resa, utan spelar också en aktiv del med att se till att ni säkert fullbordar den. Universum frodas av liv och hade det inte varit för den skyddande barriären som omsluter Jorden så skulle ni vid det här laget öppet ha mött med många andra civilisationer. Vi agerar också som poliser för att stänga ute alla som vill invadera och andra Varelser som är nyfikna angående er existens. I själva verket så finns det många som observerar era aktiviteter då er närvaro attraherar stor uppmärksamhet. Så mycket som möjligt har vi hållit andra Varelser borta från Jorden, så att det inte kan blanda sig i er utbildning. De som har tillåtits att kontakta er är karmiskt involverade med er och är i stort sett ansvariga för att ha assisterat er igenom olika stadier av cykeln.

Era framsteg under de senaste 400 åren har varit remarkabla, och än mer så under de sista århundradet. Ni har gett gott gensvar till de inkommande vibrationerna som lyfter upp er, och i själva verket så går allt mycket såsom förväntat. Det har alltid funnits en plan för att se till att ni stiger upp då ni lämnar den gamla cykeln. Ni har förtjänat en sådan möjlighet, och när ni får sanningen om era liv i denna dimension kommer ni att bli uppiggade. Ni har ett uttryck som säger “att ha varit i helvetet och kommit tillbaka” och det beskriver de många erfarenheterna ni har haft. Sådan uppoffringar kommer dock inte utan belöningar, då ni kommer att ha växt enormt i format. Era upplevelser kommer att tjäna er mycket väl då ni hjälper de som följer i era fotsteg. Vad än era känslor är vid detta stadie så kan vi försäkra er att ni kommer att bli mycket glada över era bedrifter.

Ert media kan fortfarande inte rapportera de verkliga nyheterna, och förvirring skapas medvetet för att förhindra att ni får lära er sanningen. I själva verket så är vad vi kanske kallar “den genomsnittliga personen” fortfarande långt från sanningen om händelser på er Jord. Det finns så mycket som pågår i hemlighet och dolda operationer är vanliga. De äger rum i stort sett utom synhåll för er, och Illuminati har utvecklat enorma underjordiska anläggningar där tusentals människor arbetar. De är fängslade av sitt beslut att utföra sådant arbete, och enbart ett fåtal kommer åter till ytan på Jorden. Det finns i själva verket städer som härbärgerar dessa arbetare så att allt de behöver finns tillgängligt. De kanske är väl avlönade och väl omhändertagna, men det kommer till kostnaden av deras frihet. Om det finns folk som ni känner som bokstavligen har försvunnit från Jorden så är det troligt att om de har goda färdigheter att Illuminati behöver dem för att fortsätta med deras program.

Mina Kära, var inte rädda för slutresultatet från de mörkas försök att kontrollera er. De kommer aldrig att uppnå tillräckligt med kontroll för att uppnå sina planer på ett totalt övertagande av Jorden. Deras makt har redan förminskats och kommer att fortsätta att göra så till att de har föga auktoritet kvar för att fullfölja sina planer. Det är något som var förutsett för länge sedan och tillåtits att utvecklas till enbart en viss grad för att ge erfarenheten åt de som var involverade. Som vi ofta har sagt så finns det ingen erfarenhet som inte kommer med något till gagn för de som är involverade. På Jorden så är de flesta situationer resultat från karma, och till en större eller mindre grad så är alla involverade. Kom dock ihåg att karma inte alltid är en fråga om att ge igen, utan det kan också vara gynnsamt för de som förtjänar det. Det skulle vara fel att tro att ni inte får en klapp på ryggen för väl utfört arbete i Ljuset namn. Hela tiden så gör ni framsteg genom era erfarenheter så acceptera dem som varande i ert intresse.

Vi är alltid vid er sida och i själva verket är vi ett lag med målsättningen att föra mer Ljus till Jorden. Var och en av er spelar en viktig roll i vad som äger rum, även om ni är omedvetna om vad som äger rum. Innan ni inkarnerade så fick ni ett utkast över vad ni kunder förvänta er i ert liv, och den mänskliga rasen som en kollektiv enhet med gemensamma framsteg. Erfarenheter är huvudpoängen, vilket är anledningen till att alla liv är så viktiga.

Jag är SaLuSa från Sirius, och önskar er all framgång under era resor.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...