SaLUsa

5 september, 2014

 SaLuSa

Kanal: Mike Quinsey

 

 

Scenen är satt i och med att ni lyfts upp in i nivåerna av högre vibrationer. Vi kommer inte att tillåta att framsteg förhindras på grund av närvaron av de mörka, som fortfarande tror att de kan ärva Jorden genom stora framsteg i deras teknologi. Det finns än större krafter som är involverade som kommer att se till Ljuset alltid förblir överlägset. Planen gjordes för mycket länge sedan, och det är nu dags att avancera den så att Människan helt och fullt kan träda in påvägen som leder mot fullbordan. Så ni kan bortse från allt som visar på det motsatta, med vetskap om att den nya Jorden träder fram. Med den kommer alla sorters av Galaktiska förändringar som skall föra er framåt in i den Gyllene Åldern som ni har blivit lovade. Ni har länge väntat på detta och ni är utvalda att vara föregångare till den Nya Åldern. Djupt inom er vet ni att detta är sant och när som vibrationerna fortsätter att lyftas upp såkommer ocksåera medvetandenivåer att expandera. En gudspartikel existerar inom allt levande, och därför kommer ni alltid att oförklarligt vara en del av Gud. Inget som existerar kan undvika att till slut återgå till gudom, för ni är alla Ett.

 

Fortsätt med er egen utveckling med vetskap att er resa är nästan slut. Om ni inte redan visste det såhar ni haft en spännande resa, med alla de upp och nedgångarna som kommer med livet i den tredje dimensionen. Ni startade som en högre Varelse som söker mer erfarenhet, och har nått botten av en materialistisk existens. Ni har nu kommit långt påer väg tillbaka till Ljuset dåni lämnar de lägre vibrationerna bakom er. De högre dimensionerna lockar och ni närmar er dem som en mycket större Varelse av Ljuset än när ni först startade. Ni har utvecklats i en snabb takt som ser till att ni är redo att påbörja nästa stadie i er utveckling helt förberedda. När er resa påbörjades för eoner av tid sedan såvisste ni att den skulle bli lång och arbetsam, men ni var redo för vilka erfarenheter ni än behövde. Inom en närma framtid kommer ni att åter få fullt medvetande och helt och fullt förstånödvändigheten av olika erfarenheter. Ni kommer att återigen bli hela och aldrig igen behöva sådana krävande erfarenheter.

 

Från och med nu kan ni se fram emot en evigt expanderande medvetandenivå, då ni åtnjuter en plötslig förändring som kommer att kasta er framåt in mot ett högre sätt att vara. Såvar tålmodiga och vet att allt går bra och enligt planerna. Även de själar som förefaller att falla efter, fullbordar helt enkelt sina erfarenheter påden nivå som är nödvändig för dem att utvecklas. Ni skulle inte vara här vid denna tid om ni inte kunde klara av kraven som den kommer med. Ni är alla djärva och underbara själar som har offrat mycket för att vara här, och ni kommer belönas mycket snart. Det hårda arbetet är nästan slut så förtvivla inte över vad som pågår runt omkring er. Det är dags att fokusera er på era egna, och se till att ni är redo för de slutliga dagarna av de gamla energierna och allt som kommer med det. De nya energierna växer fram och om era energier är likartade så kommer ni att attrahera dem och fortsätta att stiga upp.

 

Vi har som ni kanske säger “ett finger på Jordens puls”och vi assisterar Moder Jord då hon ocksågör sina förberedelser att stiga upp. Nödvändiga förändringar är gjorda, och vi har assisterat henne att göra dem med ett minimum av problem för Jordens livsformer. Ju mer ni kan arbeta i harmoni med Jorden desto lättare kommer övergången att bli för alla livsformer. Mer extrema skador har förhindrats, vilket skulle ha haft högst allvarliga konsekvenser, till och med till en utsträckning av att förstöra Jorden. Denna period är dock för länge sedan passerad, men var trots allt inom en tidsram av många som fortfarande lever idag. Vi har följt dekret som kom från den Spirituella Hierarkin för eoner av tid sedan och vi har inriktat er och assisterat er så att ni har följt en mindre skadlig väg. Även om det fortfarande en osämja på Jorden som förefaller att dominera era nyheter såär det ett faktum att vibrationerna lyfts upp och ni har tagit er förbi de farliga tiderna. Kom ihåg att ni alla är här för att bevittna sluttiderna för den senaste Åldern. Fred såsom ni förstår den kommer plötsligt att lägga sig på Jorden snarare än ni kanske förväntar er.

 

Under er många liv har ni uppnått stor kunskap och era erfarenheter kommer att hjälpa er att tjäna andra. Livet handlar i själva verket om att hjälpa era medmänniskor att utvecklas, och Vägvisarna kommer alltid att leda vägen. De arbetar mestadels bortom ert synfält och är involverade i frågor som är av Galaktiska proportioner. En dag så kommer ni ocksåta på er liknande ansvar, men det ligger naturligtivs långt in i framtiden. Livet på Jorden liknar föga hur det kommer att bli i de högre dimensionerna, absolut mycket litet. Det är dock lärdomarna ni har fått som kommer att komma väl till pass och göra det möjligt för er att handleda de som följer er. Det finns naturligtvis andra helt annorlunda livsformer från er, men det underliggande målet är utveckling som återför er till Ljuset. Det är därifrån som ni kom en gång och ni kommer alltid att känna en förbindelse med det, och en iver att återgå till det. Det finns så mycket som ni har blivit avskurna från för att se till att era erfarenheter på Jorden är i enlighet med era behov.

 

Utan att ha dykt in i de lägre vibrationerna såskulle ni ha fått sådan underbara upplevelser, och det inkluderar dem alla, då de ni kallar för negativa också är väsentliga för er förståelse. Så döm inte de själar som fortfarande är inblandade i dem då alla erfarenheter är av enormt värde, och alla själar går igenom många perioder av försök och misstag. Hela erfarenheten gör er redo att föra andra framåt och ni kommer att göra det som tillhörande Ljuset. Oroa er inte över vad som ligger framför er, dådet alltid kommer att finnas andra som tar er i handen och guidar er.

 

Jag är SaLuSa från Sirius, en stjärna som är full med liv och som sänder det ymnigt för att lyfta upp de själar som saknar det. Snart kommer ni att kunna förena er med oss och dåkommer ert liv att bli fullt med äventyr då ni reser runt i Universum. Ni kommer att guidas av de Högre Varelserna som känner till behoven hos de ni tjänar, och livet kommer att bli spännande och belönande. Tro inte för ett ögonblick att ni kommer att sakna tillfredsställande upplevelser, och ni kommer naturligtvis att fortsätta att utvecklas såsom ni nu gör.

 

Tack SaLuSa,

 

Mike Quinsey

 

 

Svensk översättning: Per Staffan –www.st-germain.se

 

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...