SaLuSa via Mike Quinsey, September 4th

SaLuSa

4 september, 2015

Channel: Mike Quinsey

Mina kära, vilken härlig tid ni är i då meddelandena ni nu får förfaller att ha en gemensam tes då det gäller vad som kommer att hända inom kort. Denna månad är en vändpunkt oberoende av vad som händer, då de inkommande energierna kommer att till en högre eller lägre grad påverka alla själar. I själva verket har det redan gjort sig till känna genom att påverka ert medvetande, med resultatet att många känner förändringarna inom sig. De högre energierna för med sig kärlek och i slutändan en frid som ni bara kortvarigt har känt av i er nuvarande dimension. Entiteterna på er Jord som inte kan höja sina vibrationer kommer att guidas till en lämplig nivå som passar deras behov. Varje själ kommer att finna sig själv vid den rätta nivån för sina framtida behov, och allt blir precis som det sig bör.

Detta är tiden då sanningen gradvis kommer ut tills det blir till ett crescendo av information som kommer att få era huvuden att spinna runt. Det finns så mycket som har presenterats till er som ”sanning”, men som är långt därifrån, och istället ämnat att hålla er i de mörkas grepp. Det har i själva verket i stort sett varit framgångsrikt, men med de expanderande medvetandenivåerna så kan de inte längre förhindra att sanningen kommer ut. Det betyder att ni inte längre automatiskt accepterar vad som än ställs framför er, och ni är mer urskiljande och ställer frågor. Samtidigt träder många Ljusarbetare fram och för att dela sin kunskap med er. Sanningen kan inte längre hållas från er, och då ni förbereder er för att aktivt ta del av den Nya Åldern som kommer många kunniga själar att göra sig kända.

Medan framtiden fortfarande måste avslöjas så kommer det att förefalla er att det är yttersta av förvirringar runt omkring er. Detta kommer att fortgå under en tid men när de mörkas aktiviteter väl är beskurna så kommer de inte längre att kunna diktera åt er eller blanda sig i. Den Nya Ålderns förändringar kommer i sanning att starta upp och inom kort tid kommer ni att gynnas i snabbt takt. Ni måste komma ihåg att vi inte är beroende av er kunskap, utan vi har avancerat långt bortom era nuvarande nivåer. Ni är dock delvis där då ni under ett antal år nu har gynnats av gjorda framsteg, vilka är ett resultat av nya teknologier som har kommit fram genom oss, eller tagna från källor andra än era egna.

Ni är i spännande tider som kommer att lyfta er ut ur de lägre vibrationerna för att dra nytta av uppfinningar och befintliga teknologier som har undanhållits er. Era behov kommer helt och hållet att tas om hand om och så småningom så kommer ni att ha så mycket tid till er själva, utan nödvändigheten att ge så mycket av er själva bara för att ha ett bra liv. De mörka ville aldrig att ni skulle bli oberoende, och deras lömska planer har varit ämnade att hålla er som slavar till ert arbete och penga-systemet. Allt kommer att ändras vid rätt tid, men först måste de med behov lyftas upp och ur fattigdom och brist. Det skulle förefalla att vara formidabla uppgifter, men med vår hjälp så kommer ni att bli ytterst överraskade över hur snabbt det kan utföras.

Folk måste vara beredda att ändra sig till det bättre, och alla olägenheter kommer att vara värda priset. Ni kommer till slut att bli fria och oberoende, då dagarna av att ge så mycket av er tid bara för att förse er med det nödvändigaste kommer att ändras. Ni kommer att ha mer än tillräckligt med tid för att följa era egna intressen, och ta er till olika delar av världen för de semesteraktiviteter ni önskar er. Var säkra på att framtiden är säkerställd då det gäller dessa ting, och Gud har förordnat att det skall bli så. Krig och alla typer av aggressioner kommer att försvinna och folk kommer att leva tillsammans i harmoni och lycka. När som permanent fred har etablerats så kommer era Rymdvänner att ta mer kontakt och ni kommer att uppskatta att delta i aktiviteter med dem. Det blir snart dags för att möta andra civilisationer som också vill dela sin kunskap med er, och en del av dem finns redan inom ert solsystem och väntar på den rätta tiden för att öppet introducera sig själva.

Som en individ så är er viktigaste utmaning att fokusera er på Ljuset, och inte distraheras av något som händer runt omkring er. Det kommer att finnas distraktioner och falsk information kommer att flöda över då de som rädds förändringar desperat håller sig fast vid vad de känner till och är vana vid. Samtidigt kommer dock fler fakta ut i det öppna då det gäller hur ni har manipulerats av de mörka. Ett antal av er kan dock nu klart se igenom lögnerna och är till och med redo att vakna upp till sanningarna. Det kommer att spridas som en prärieeld, mestadels från mun till mun, tills att pressen och andra källor tvingas att rapportera om vad som är på gång. Sanningen kommer att förefalla äkta för ni vet intuitivt vad ni skall acceptera, och mycket kommer att bli en överraskning och också välkommet då det blir till det högsta bästa för alla. Var dock beredda på att hitta er väg igenom massor av information som ni kommer att få.

Då ni ser tillbaka kommer ni att inse att det har funnits en medveten plan för att upplysa er som har tagit många år för att komma till fullbordan. Den har varit långsam för att tillåta tid för de som behövde mycket mer hjälp att bryta sig ur handbojorna som har hållit dem tillbaka. Alla själar kom ursprungligen till Jorden från en hög nivå och då de fördjupade sig i de lägre vibrationerna förlorade de kontakten med Ljuset. Ni får därför all tänkbar hjälp för att komma ihåg vilka ni verkligen är och finna er väg tillbaka till Ljuset så lättvindigt som möjligt. Era Guider kommer att hjälpa er på vägen så kalla på dem om ni behöver deras hjälp. Vi kan också hjälpa till då vi övervakar utvecklingar för att säkra era framgångar och att se till att ni tryggt tar igenom denna period. Det finns så mycket att se framemot som är mycket spännande och det kommer att göra att alla ansträngningar ni har gjort är väl värt mödan.

Ni står nu inför intressanta utvecklingar som kommer att bli början på många spännande förändringar, och det kommer skingra alla tvivel om att den Nya Åldern är på gång. Ni höjer upp er med Moder Jord, som också har sin Upplyftning att hantera och hon ser framemot att föra er upp med henne. Ert positiva handlande kommer att hjälpa att påskynda händelser och i slutändan är det de kollektiva vibrationerna på Jorden som kommer att avgöra när ni stiger upp. Ni har kommit långt för att nå denna högst väsentliga tid i er utveckling och känslan av fullbordan växer då alla själar har möjligheten att lyfta upp sig. Ni kan hjälpa varandra igenom de mer utmanande tiderna genom att hålla rädslan under kontroll, då slutresultatet är säkrat och kommer att ta er tillbaka till Ljuset.

Jag är SaLuSa från Sirius och bara en av många Rymdvänner som följer era framsteg och då det är möjligt guida er mot er ödesbestämda framgång. Med tiden kommer ni att förena er med oss som jämlikar och vi skall njuta av att fara in i Universum och dela många äventyr. När ni återigen är helt och hållet utav Ljuset skall ni dock avgöra vart era resor för er, då det kommer att vara ert val. Tänk stort mina Kära, då ni är ödesbestämda att återgå till Ljuset.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

 

You can subscribe to the mailing list for these messages by going to www.treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html Left click on the heading “Subscribe to the Tree of the Golden Light Weekly Messages” and it will take you to the Subscribe pages – go to the bottom and under the heading “etfirstcontact” enter your Email address twice as requested. You will receive a confirmation if you are successful. You can also “unsubscribe” from the same page.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...