SaLuSa, 23 januari 2015

SaLuSa

23 januari, 2015

Kanal: Mike Quinsey

Då händelserna på Jorden blir mer störande för er så går Ljuset desto snabbare mot dess mål av att sätta stopp för de mörkas inblandning. De har hållit makten under många århundraden och nu startat på sin plan att reducera befolkningen på Jorden till en mer hanterbar storlek. De har delvis uppnått detta genom att hålla Människan i ett praktiskt taget kontinuerligt krigstillstånd. Även om de tror att de uppnår sina mål så börjar det att gå upp för dem att de inte längre kan kontrollera händelser på Jorden. Vid det här laget skulle de ha dragit in de flesta länderna i ytterligare ett globalt krig, men tack vare vårt handlande har det varit oförmögna att göra så. Deras ambition att starta ett Tredje Världskrig har förhindrats, och vi begränsar deras förmåga att försena de kommande förändringarna som kommer att signalera den sanna starten av den Nya Åldern. Från vår position ser vi hur saker och ting går mycket bra och kommandet av de länge förväntade framstegen som i sanning kommer att indikera att den Nya Åldern har infallit har anlänt.

Oroa er inte över gruppen som kallas Isis, då deras framgångar snart kommer att föras till ett abrupt stopp då det inte längre kommer att kunna fortsätta med deras krig mot folket på Jorden. Många undrar varför vi inte stoppar dem nu, men det finns vissa karmiska frågor som måste ha sin gång. Det finns många lektioner som lärs som kommer att tjäna de själar som är involverade mycket väl, och hjälpa dem att utvecklas. Det kan för er förefalla att många oskyldiga själar är involverade i de förskräckligheter som äger rum. Var dock goda och förstå att de arbetar bort karma från tidigare liv, vilket enbart kan vara till deras fördel. Man kan inte göra framsteg in i de högre dimensionerna om man är involverad med att rensa ut gamla frågor. Ni kan trots det dra karma till er själva som lätt kan rensas ut och det kommer inte att på något sätt försena er på er väg om Uppstigningen.

Vi inser att denna period är svår för många, men håll fast vid era uppgifter och sprid kärlek och Ljus när helst ni kan. Det blir prövande tider då de gamla energierna transmuteras, och då de gamla sätten att leva blir oacceptabla. De bland er som sprider Ljuset har ett stort ansvar att hålla er fokuserade på er väg och inte låta någon stå i er väg. Er styrka ligger i er beslutsamhet att fortsätta att gå framåt och inte låta någon stå i er väg. Er styrka ligger i ert beslut att fortsätta att gå framåt och föra Ljuset till folk var än ni är. Det kommer att finnas tecken längs vägen som klart kommer att visa er att den Nya Åldern manifesteras, och vi kommer att finnas närvarande för att se till att alla går framåt enligt planen som vi har fått av den Spirituella Hierarkin. Den viktiga utvecklingen är att vi tillsammans med andra Varelser från de högre dimensionerna tar ett direkt intresse i era aktiviteter, och kommer att assistera er att nå framgång.

Ni ser fler av våra skepp i ert luftrum och även en del som är enormt stora. Detta är för att försäkra er att vi är helt kapabla att hantera alla problem som kan uppstå, och att vi kontrollerar luftrummet på er planet. Det kan inte ha gått omärkt förbi att vi delar luftrummet med era farkoster, men då de försöker att skjuta ned oss så kan vi lätt försvinna snabbt och på så sätt undvika alla konfrontationer. Det är inte vårt sätt att engagera oss i ett krig i rymden och vi har absolut inget behov av att göra så. Vår fredliga närvaro är tillräckligt för att påvisa vår överlägsna förmåga, kunskap och kapacitet att lätt hantera alla hot mot våra skepp. Vid rätt tid kommer vi att sätta stopp för krigsliknande aktiviteter, och allt som är associerat med sådana intentioner. Vi är här för att införa hållbar fred på Jorden och för hennes folk, och att assistera er att ta er plats vid vår sida.

Det är bara nu som ni börjar vakna upp till era sanna själva, och kan förstå er potential att bli Galaktiska Varelser. Förstå att då denna cykel började för ca 10000 år sedan så kom ni till Jorden med en mycket begränsad medvetandenivå. Den växte då ni upplevde fler liv och har satt ordentlig fart under sista århundradena. Ni kan nu i själva verket ta emot större mängder av information, och genom era erfarenheter har ni uppnått högre medvetandenivåer. En del av er kan erkänna sådana framsteg då ni läser en del av era gamla böcker igen och inser att ni uppnått en mycket högre förståelse än tidigare. I vilket fall som helst, de av er som söker upplysning kommer otvivelaktigt att utvecklas till högre nivåer mycket snabbare.

För de kära som just nyligen har funnit en väg mot den Nya Åldern så är det svårt att ta emot en så stor mängd information då den är något annorlunda från deras tidigare förståelse. Vi ber er hålla ett öppet sinne och sätta åt sidan allt som ni inte kan acceptera vid denna tid, då sanningen alltid kommer åter till er i framtiden. Släng åt sidan allt som inte är av Ljuset och inte ”känns” rätt för er. Ni kommer att finna att sanningen inte är komplicerad och kan finnas delvis i de flesta religioner. Sanningen är dock inte en religion, då ”Sanningen” är kapabel att frigöra er från urgamla uppfattningar som inte längre har en plats i era liv. Om vad som sätts framför er inte ”känns” rätt så kommer det alltid tillbaka till er vid en viss tidpunkt för att då beaktas igen.

Ju mer ni lever i Nuet desto mer kommer ni att lämna de gamla vibrationerna bakom er. Ni kommer att finna en storslagen känsla av lycka som gör att ni tryggt kan röra er inom dem, utan någon önskan att engagera er med dem. Att leva i Nuet bör vara ert mål om ni har utvecklats tillräckligt för att söka Ljuset i de högre dimensionerna. Framtiden är gyllene och ni närmar den mycket snabbare än ni kanske tänker er. Var i glädje då er resa inte har så mycket längre att pågå innan ni firar bortförandet av de mörka, som har skapat sin egen väg mot framtiden. Den är inte som er väg då de redan har satt sin kurs och de kommer att förbli i de lägre dimensionerna. Deras förmåga att blanda sig i era framsteg förlorar snabbt kraft och de blir offer för sina egna handlingar.

Under tusentals av år har ni levt under illusionen skapad av de som följer den mörka vägen. Er uppgift har varit svår, men till er ära så har ni uthärdat i er beslutsamhet att finna sanningen. Alla själar som när denna nivå attraherar hjälp från utvecklade Varelser och från denna punkt framåt så ges all hjälp för att gå framåt med sin utveckling. Ibland träffar ni era guider när ni sover, och de kanske hjälper er med problem som uppstår i ert dagliga liv. Ibland kan ni komma ihåg sådana möten men mestadels så glöms det ofta bort, men ni kanske fortfarande har en vag känsla av vad som hände. Har ni någonsin tagit era problem med er till sängen och sovit på saken, och sedan vaknat upp på morgonen med en känsla att ni på något sätt har fått lösningen? Det händer ofta och är ofta hur hjälp ges till er.

Jag är SaLuSa från Sirius och alltid glad att vi kan hjälpa er igenom dessa svåra tider. Kom ihåg att då ni sänder era tankar ut till oss så tar vi emot dem, och då det är möjligt tar vi vad helst agerande som kan vara nödvändigt för att hjälpa er. Håll ert fokus på era viktiga uppgifter som kommer att föra er framåt, och vet att vi är med er.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...