SaLuSa

SaLuSa

10 oktober, 2014

Kanal: Mike Quinsey

Vi följer som alltid noga era framsteg och är glada att notera att så många av er är fullt engagerade med att förbereda er själva för den fortsatta höjningen av vibrationer som för er in i de högre nivåerna. Som vi tidigare har informerat er, allt eftersom ni höjer era vibrationer i en takt som kommer att föra er framåt mot till en punkt av Uppstigning till nästa nivå, så behöver det inte ses som en separat händelse. Ni flyter med ökningarna i vibrationer, och sakta men säkert så skapar ni en kristalliserad kropp med alla fördelar som kommer med detta. Ni kommer att stiga upp tack vare era egna ansträngningar och hängivelse åt att ge harmoni och balans till er själva. Helt klart så kan inte varje själ vara kapabel att uppnå en sådan nivå, men alla kommer till slut att finna sin idealiska och perfekta nivå. Redan nu så är många av er i total kontroll över vad som äger rum då det gäller er. Vi uppmuntrar er att hålla er helt fokuserade på era mål vid en sådan viktig tidpunkt, och förbind inte er energi med något som är av en lägre vibration.

Det finns alltid en risk att ni dras in i andra människors affärer, vilket är ok så länge som ni håller er själva centrerade hela tiden. Ni kan vara en fredsmäklare utan att bli personligt involverade i andra människors frågor. Ni kan fortfarande vara en helare om det är vad ni önskar, men kom ihåg att stänga er aura vid slutet av varje session. Jag är säker på att ni behöver få påminnelser om dessa försiktighetsåtgärder, men ni behöver vara fullt medvetna om alla risker mot er själva. Själv-helande kommer att fortsätta, men då tiden går så kommer det att bli mindre och mindre nödvändigt. Ni kommer att finna att er kropp kommer att “föryngra” sig självt med tiden, och i själva verket så vet vi att en del av er redan känner att era kroppar kommer mer i balans oberoende av er ålder. Så ni ser att ni ingår i en period av märkbara förändringar som också kommer att påverka själar som annars är omedvetna om dem. Till slut kommer alla själar att finna den rätta nivån som är nödvändiga för dem för att fortsätta med att göra framsteg och utvecklas.

För många själar kommer denna cykel att innebära slutet på deras behov att uppleva i de lägre vibrationerna. När dessa lektioner väl har lärts in så för ni er mot högre nivåer, och då fortsätter ni att utvecklas där framsteg tar er högre in i Rikena av Ljus. För närvarande är ni enbart en liten punkt av Ljus, men det expanderar snabbt då ni för er högre och högre. Till slut kommer ni att bli en enorm varelse av Ljus, men för närvarande så räcker det med att säga att ni har påbörjat er resa. Under tiden kan ni börja se framemot en spännande tid som kommer att ge er alla sorter av intressanta upplevelser. Kanske att ni kommer att finna möjligheten att träffa er Rymdfamilj vara den mest spännande, och möjligheten att återvända till er hemplanet. Det finns så mycket för er att utforska och en hel rad av uppdrag som ni kan ta på er. Er framtid kommer att bli en som ni väljer, och det blir att sprida Ljuset vitt och brett.

En del människor på Jorden har en viss grad av nyfikenhet angående ändamålet för att vara på Jorden, och är allmänt intresserade av livet men finner det svårt att veta vilka källor som de kan lite på. Ni kan helt klart bli överväldigade av sanningen och det är förnuftigt att introducera det på en nivå som kan vara acceptabel för er. Kom också ihåg att när ni väl kan ta emot information, desto mer kommer ni att få Ni har alla guider och hjälpare som kommer att arrangera händelser så att ni träffar rätt personer, och också ha upplysande erfarenheter. De utförs alla med er vetskap och accepterande, även om ni inte har ett vaket minne av det. Ni lämnas aldrig ensamma att söka utan hjälp, och även de själar som plumsar runt i mörkret har hjälp till handa så snart som de reagerar på Ljuset.

I djupet av en depression så kanske ni ibland känner det som om att ni inte har en enda vän i världen, men hjälp finns bara en tanke från er. I dessa känslomässiga tillstånd så är det mycket svårt att nå er, men ni överröses med kärlek som till slut kommer att lyfta upp er. Ni kanske undrar varför ni tillåts erfara sådant trauma och svaret är “för erfarenheten” för att möjliggöra er själs tillväxt. Det är sådana förhållanden och lektioner som lärs som gör att ni får en snabb tillväxt, som tillåter att mer Ljus attraheras till er. Man skulle kunna säga att Jorden är platsen för en tuff tuktmästare, och det är sant men det är också var ni lär er era lektioner snabbast möjligt.

Vi ser på Jorden själar vid alla olika grader av utveckling, och hur de blandas och fungerar tillsammans med varandra. Ibland leder det till våldsamma handlingar då de har en tendens att vara trångsynta och själviska. De kan observeras av mer avancerade själar som fortfarande kan lära sig lektioner från dem utan att bli involverade. Interaktionen mellan olika grupper av Varelser är en del av erfarenheten som gör det möjligt för er att utvecklas. Karma kan vara extremt komplicerat, men var säkra på att det utförs perfekt så att alla själar som är involverade kan gynnas av det. Ni skulle i själva verket bli överraskade om ni visste hur mycket uppmärksamhet som gavs till karmiska frågor, för att se till att alla själar som är involverade gynnas från det. Ni blir säkerligen lättade av att höra att när ni väl har höjt er ovan den tredje dimensionen så har ni i praktiken rensat ut ert karma.

Då era ögon öppnas till sanningen om er varelse kommer än mer frågor upp då ert medvetande expanderar, och det finns alltid mer kunniga Varelser runt omkring er för att ger svar. Till och med nu, om ni kan sätta er själva i ett meditativt tillstånd och rensa ert sinne så att ni blir mottagliga, så kan ni kommunicera med Högre Varelser. Låt dem veta vilken information ni behöver, och så kanske ni får ett omedelbart svar, eller så kommer det till er senare vid en tidpunkt då ni inte förväntar er det.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...