SaLuSa via Mike Quinsey, October 25th

SaLuSa-3

SaLuSa                                                                                                                                                                                                     via Mike Quinsey                                                                                                                                                              25 oktober, 2015

 

Tiden går allt snabbare och ni tycker att ni aldrig får tillräckligt med tid för att utföra alla sysslor som ni har planerat få gjorda. Ändå lyckas ni med så mycket och ni uppnår mycket i ert arbete, som ni för Ljusets räkning utför. Det finns så många av er som är utspridda över världen och som gör er andel för att införa Ljuset på Jorden. Er framgång är sådan, att Ljuset nu är så kraftfullt att det inte går att stoppa i uppdraget att föra in ännu fler själar in i det. Tidvis har ni blivit besvikna för att det har dragit ut på tiden att rensa planeten på den mängd negativitet som i eoner har byggts upp. Det har emellertid gett fler själar möjligheten att finna Ljuset för sig själva. Men en tid har nu kommit när den Nya Tiden måste manifesteras och med det i minnet har man nu skridit till verket för att påskynda saker och ting. Illuminati har fått sin makt inskränkt och som ni kanske är medvetna om, kan de inte längre använda sina kärnvapen. Vi har ofta framhållit det genom att hålla våra skepp svävande ovanför deras underjordiska vapenkammare och har där avväpnat missilerna. Under inga omständigheter kommer de att tillåtas använda dem och vi har försäkrat oss om att de till fullo begriper detta.

Ert mål är att stiga upp och inget kommer att tillåtas hindra detta från att ske. Förhållandena på Jorden kan verka vara i oreda, men med så mycket som nu sker är vi inte ett dugg förvånade. Utrensningsperioden är i full gång och den är nödvändig för att bana väg för det fullständiga manifesterandet av Den Nya Tiden. De gamla sätten måste förändras och många av dem är nödvändiga innan ni kan börja nyttja de nya uppfinningar, som vi väntar på att få ge er. Den som är mest välgörande för er är säkerligen den apparat som kommer att tillåta er att bli självförsörjande gällande era samtliga energibehov. Ni har redan fått ta del av informationen, men det kommer att ta tid innan alla gagnas av den. Var försäkrade om att vi känner till era behov, vi ska tillfredsställa dem så snart som möjligt, när förhållandena blir de rätta för det.

Vi har många sätt att snabbt kunna hjälpa er att inta er plats i den Nya Tiden, så var försäkrade om att vi är redo. Vi ber er att vara tillitsfulla och känna er försäkrade om er framtid, eftersom vi har förberett oss för att under perioden av förändringar stå vid er sida. Vi är helt och fullt medvetna om vad ni behöver och med vår avancerade teknik kan vi utan några som helst problem möta era behov. Till och med distributionen kan ombesörjas, eftersom vi inte har några svårigheter gällande det. När ni föreställer er storleken på några av våra skepp, som är flera kilometer långa, kommer ni att förstå varför vi känner oss självsäkra gällande våra förmågor. Vi önskar att ni alla inom kort kommer att få era väsentliga behov mötta och vi har medlen för att göra det.

Kära Ni, vi vet att dessa tider är frusterande för er och vi gör allt för att underlätta era förhållanden. Det finns tillfällen, då vi inte kan avslöja våra avsikter eftersom vi måste behålla våra tillvägagångssätt hemliga. Men vi kommer att säga att inget kan undkomma vår uppmärksamhet, även om man gömmer det utom vår åsyn. Ni måste komma ihåg att våra teknologier är långt bortom er nuvarande kapacitet. Det ger oss naturligtvis ett försprång när vi blir konfronterade av era mörka krafter. Vi är dock begränsade gällande vad vid kan göra för er, eftersom det finns gånger då ni måste finna er egen väg, med hjälp av era egna förmågor. Om vi gjorde vissa saker för er, skulle det ta bort ett tillfälle för lärdom som ni behöver och där måste vi stiga tillbaka.

Ni har era ledare och vi skyddar dem i deras arbete så att de Mörka inte kan få allt som de vill. Det krävs mod och beslutsamhet att stå fast inför deras försök att rubba saker och ting. Det finns många modiga själar som utför sitt arbete för Ljuset, oberoende av vilka försök man gör för att stoppa dem. Det har resulterat i ett stadigt flöde av information, vilket har hjälpt till att få människor att förstå vad som under denna speciella tid håller på att ske. Det är av största vikt att människor vet vad som pågår, men att de också är medvetna om innebörden. Vi kan helt lugnt säga att allting går väl, men ni måste se den större bilden för att helt och fullt kunna förstå.

Saker som rör ert Sol -System är väl under kontroll och andra Varelser, såsom ’the SPECTRE’, har nyligen anslutit sig till oss för att tillföra stöd i ert försvar. Det finns ett så starkt system på plats, att vi utom alla tvivel vet att ni nu är säkra från alla ingripanden. Ni kan därför nu känna er försäkrade om er säkra resa mot fullföljandet av er tid i er nuvarande dimension. På en personlig nivå har ni många själar med er, som ser till er välfärd och hjälper er med er livsplan. Aldrig tidigare har en sådan viktig tid inträffat som nu, och vi kommer att se till att ni fullbordar er resa genom den lägre dimensionen till den nästa, i era fysiska kroppar.

Internet är er pålitliga informationskälla, ändå måste ni vara försiktiga, eftersom de Mörka lägger ut falsk information för att förvirra er. De flesta av er som har höjt er vibration är intuitiva och det är ett tillförlitligt sätt att kontrollera sanningshalten i det som ni får framför er. Om ni tvekar, lägg det år sidan tills ni vet att det är äkta, då kommer ni inte långt från sanningen. Ni har flera pålitliga informationskällor till hands och det är klokt att hålla sig till dem som har visat sig vara sanningsenliga. David Wilcock är en sådan källa, som många av er med tillförsikt använder er av och han är en verkligt stor informationskälla. Även han blir ”attackerad” på grund av sitt arbete, men han beskyddas helt och fullt av Ljusstyrkorna. Det finns naturligtvis andra källor, gällande vilka ni ständigt måste använda er urskillningsförmåga. Om det inte låter eller ser rätt ut, lägg det åt sidan tills ni kan känna er säkra.

Många Ljusarbetare är involverade i att föra ut sanningen, men tills Illuminati har avlägsnats är det svårt att berätta hela historien. Saker och ting förhåller sig helt annorlunda än vad majoriteten av er tror, och det hjälps inte av dem som själva stiger fram som experter, men som också har blivit missledda. Det är därför som vi ofta rekommenderar att ni ska hålla er till en pålitlig källa, som ni har tillit till. Var därför öppna för nya idéer och åsikter, även om de strider emot er nuvarande förståelse. När sanningen kommer ut kommer ni att bli förvånade över att få veta att ni under så lång tid har blivit missledda, och hållits under en tidsvarp. Vid det här laget borde ni ha fått njuta av frukterna av era upptäckter och förflyttat er långt framåt. Men fastän nya idéer och uppfinningar har dykt upp, så har de Mörka haft en sådan makt att dessa har lagts på hyllan och endast de själva har fått nyttja dem. I det långa loppet kommer ni inte att bli lottlösa, men ni har fått nöja er med ett mycket svårare liv än nödvändigt.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag kan nu uttrycka mig själv mer fritt, när de Mörka håller på att förlora sin makt över er. Under de nuvarande förhållandena kan kunskap vara farlig när de önskar hålla den för sig själva. Allt det kommer inom kort att förändras och det fria ordets era kommer att börja, när ni utan rädsla kommer att kunna uttrycka er själva. Era sinnen håller redan på att öppna sig till det sätt på vilket ni hålls i okunskap och ni håller på att bli mer ifrågasättande om vad ni i det förflutna har fått ta del av. Fortsätt med ert fina arbete och var inte rädda för konsekvenserna, eftersom ni kommer att förbli beskyddade. Jag lämnar er med min Kärlek och mina Välsignelser och jag ser hela tiden fram emot den tid när vi kan träffas.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...