SaLuSa via Phil Light, 8 november

SaLuSa-3

SaLuSa, 8 november 2015
via Phil LightBody

 

I er värld i dag har era rättigheter och friheter dränkts av intressena hos de få, men detta kommer att vända under tiden som kommer. Människor och händelser har arrangerats för att återställa era friheter och detta kommer att lägga grunden, som ska leda till er uppstigning. Vi kan tänja rum och tid för att vara med er väldigt snabbt, men bara när det är säkert att göra det. Eftersom mörkrets hantlangare skulle reagera på detta och vidta åtgärder mot oss utan hänsyn till konsekvenserna, då de inte agerar annorlunda. Så vi uppmanar alla att bli medvetna om vad som sker och varför; mer information och uppdateringar kommer att läggas fram under tiden framöver.

Många ljusarbetare har blivit apatiska, medan positiva händelser sätter fart, och utlämnandet ser mer och mer troligt ut varje dag. Finn tröst i att veta att när vibrationerna stiger kommer ni att ha mer öppen kontakt med oss ​​igen som tidigare. Allt har blivit utformat och planerat i förväg, så saker och ting sker enligt planen och i mindre utsträckning tillsvidare. Händelser faller på plats då alla helt naturligt försöker finna sin lämpliga vibrationsnivå för andlig tillväxt. Speciellt andliga människor påverkades då de nya energierna kom in i bilden.

Gud har hört era böner om fred på jorden och vi är här för att säkerställa ett framgångsrikt slutförande. Ökenområdena på er planet är drabbade av konflikt, men en alternativ väg för fred måste användas där; alla dessa områden släpper ut negativa energier som byggts upp över hela planeten, så agera som en spegel för mänsklighetens kollektiva massmedvetande, Uppstigningen får hjälp när ni förstår hur era tankeformer påverkar andra. Ni har drivit försiktigt allt närmare Ljuset och nu är ni förbi den kritiska punkten, så fokusera på den ljusa framtiden ni är på väg mot. Gå inte på de masker människor bär, eftersom alla människor i er värld är vackra och bättre kommer det bli. Det kan inte uttryckas i ord hur mycket vi älskar er alla, så var säkra på att vi gör allt vi kan för att lösa migrationskrisen i Europa, som skulle kunna kollapsa dessa system.

Allt eftersom tid och förändring snabbar på, har ni möjlighet att öppna upp er för upplysta möjligheter och vägra att gå på era nyhetsmedias panik inför händelser. Det är en besvärlig konsekvens att människans verk kommer att förfalla med tiden, men det som läggs till andlig tillväxt kommer att vara för evigt. Men vet på alla nivåer och i alla omständigheter att era val i Fria viljan är av stor betydelse för hur den Nya Tiden utvecklar sig. Förbli alltid hoppfull, då ert hopp skapar sin egen verklighet. Ni får en försmak av vad som komma skall; utvecklingen förskjuts mot ljuset och expansionen av medvetandet.

När ni har tillfälle att visa vänlighet mot andra gör det, eftersom detta är ett tecken på stor kärlek; för många binder sig till att följa etiketter satta på andra de ogillar. Att hålla vissa attityder bara för att ”det var så i det förflutna” bör ändras, för ni som ljusarbetare måste göra er redo att kliva in i kraften när tiden är inne. Ni är alla i samma lag och genom att främja sunda relationer, lära av andra, kommer ni att ha mycket mer framgång med era mål. Ni måste befria er från separationstänkandet och se ”Källan” uttrycka sig överallt och i allting.

Många av er strävar efter att hitta stora kunskaper, dolda sanningar, kanaliseringar, inspiration eller avläsningar etc. från det Yttre, men någon gång i er tillväxt riktar ni om till att söka efter svaren Inom er. De förrädiska mörka har varit orsaken till mycket oro och de kommer att kuvas, så ni har inget att frukta, detta kommer att bana väg för alla löften som ska uppfyllas. Ni kommer att vara helt frigjorda, med era friheter restaurerade. Livet på jorden är inte lätt eftersom det är ett testområde för själen, som härdar den ljusvarelse ni kommer att bli. Många har avvisat tanken på att ha ”rikedom” och uppmuntras av många, som ser det som en dygd att vara fattig, men det är inget fel med att få rimlig kompensation för era ansträngningar. Många omkring er bor i mardrömmen av separation från källan, men ni kan hjälpa till genom att stråla rent ljus och ovillkorlig kärlek till alla omkring er.

Många rusar omkring och håller sig så upptagna, men ta lite tid att sakta ner och ta hand om era fysiska behov, motionera och ät lite hälsosam mat, etc. Kära Mike Quinsey och andra som honom, som har tjänat ljuset under många långa år, har gjort en verklig skillnad och det är både noterat och Anmärkningsvärt. Med oförfärad beslutsamhet har dessa stått för ljuset i mörkrets dimma, detta är essensen av sant mästerskap. De som kan se ljus, kärlek och hopp även när det ser som mest dystert ut, kan erbjuda andra stor andlig vägledning, som skyddar mot risken att låta mörker och förtvivlan helt överväldiga en. Njut av ert liv, medan ni gör vad ni älskar och följ ert hjärta, även om det inte verkar ha mycket mening just då, livet upplevs genom att leva, koncept bara beskriver livet.

Ingen skulle säga emot, att mycket av ljusarbetet för att underlätta uppstigningen, har varit osjälviskt när det görs med en önskan att verkligen lyfta andra. Förnya er ande dagligen genom att gå i ert hjärta och finna den kärleksfulla stilla tystnaden, då ni i högsta grad kommer att testas med vibrationens stigande, eftersom människor kommer att behöva ventilera sin negativitet. Ni går igenom en rengörande och uppfriskande fas av er jord, det kommer vara förbryllande och förvirrande; mycket av det ni nu vet kommer att förändras och anpassa sig till nya energier. Var dock förvissade om att allt kommer att fungera i en harmonisk synkronicitet; även dessa underliga tillfälligheter visar hur långt mer komplex och kreativ ni är. Många kära själar har väntat tålmodigt i flera år på vår Ankomst och Masslandning, och vet att även om den dagen är obekräftad kommer det med Säkerhet att hända, på dagen för den Första Kontakten kan en del ha blivit gamla och andra gått vidare, men vad som görs av Kärlek är tidlöst.

Men vet att händelserna utvecklas i rasande fart, så för att hänga med måste er andlighet levas och inte glömmas bort när ni lever ert liv. Detta driver även på alla, genom en individuell komprimering som pressar ut det som inte längre tjänar uppstigningsprocessen. Var medveten om att många har duperats av dem som tar betalt för att hjälpa till med er uppstigning, men som inte kan leverera; ni behöver använda er urskiljning för att kontrollera att ett sådant påstående är sant innan ni lämnar över pengar.

Vi stabiliserar den nordvästra kusten för att förhindra en allvarlig seismisk händelse. Men ni författar i slutändan ert eget öde, för alla är ett, så det är dags att ta fullt ansvar för allt som händer er, och släpp idén om att ni är i händerna på händelserna.

Genom att följa era passioner och expandera i kärlek och omsorg för alla omkring er, kan ni flytta er till högre dimensioner, men detta måste kännas djupt inombords och levas därifrån, inte bara som en idé. Karantänen er Jord har varit i, har tagits ned så ni kommer att få kontakt med och lära av många typer av varelser runt universum. ”Vi testar vattnet”, så att säga för att se om er befolkningen är redo att bli galaktiska varelser. Under en lång tid nu så har era fulla förmågor maskerats för att skydda er, för i ett begränsat medvetande skulle era fulla förmågor kunnat orsaka mycket lidande om de lämnades därhän. Ni har haft eoner av tid i detta dualitetsmedvetande och nu är det dags för skörden där ni går bortom polariteter och motsatser.

Det tysta ropet om att växa och utvecklas har hörts av många och arbetet fortsätter mot det stora målet. När ni tror att ni har blivit hårt drabbade, förbryllar ni er själva medvetet, eftersom på ett djupt plan är det ni som gör allt. Se alltid händelsers samstämmighet, eftersom de alltid rör sig i en viss riktning. Det är förståeligt om ni skulle känna er ambivalent i detta men ni måste sträva efter att bevittna denna underliggande kraft av kärlek som förenar alla i handling och avsikt. Tron på att ni är separata har varit en kraftigt främjad uppfattning tidigare, men dessa ogenomträngliga synvinklar håller på att lämnas, i förväntan på nya och högre energier som anländer till jorden.

Den energi som kringår flödet av det högsta goda är utbredd. För att undanröja denna, hedra och respektera alla, se alla som heliga när ni fattar beslut och utvärderar andra. Kom ihåg alla dem som har fallit för främlingsfientlighet, religiös intolerans och hat, det är därför det är så viktigt att vara en Strimma av Ljus som håller den högsta intentionen för fred, enighet och harmonisk samexistens. De mörka vill naturligtvis hitta något sätt att hålla kvar det gamla systemet, men till ingen nytta eftersom högre energier strömmar in och med dem en kärlek, som det återstår att föreställa sig, hur den lugnar alla och låter fred råda. All kvardröjande trumpenhet kommer att kasseras, som ni kommer att se med högre visionens ögon. Gläd er eftersom ni nu mer än någonsin kan träffa alla typer av människor med olika synvinklar runt om i världen via ert Internet som möjliggör för alla att återansluta som en mänsklighet.

Titta tillbaka nu på de minnesvärda tider ni hade i naturen och känn kärleken i att omfamna denna jord; detta kan ge er en verklig känsla av frihet och glädje, era bekymmer kommer smälta bort när ni älskar denna stora varelse Moder Jord. Ni måste kliva in i er kraft och vara ledaren för ert själs skepp; Detta kommer stadigt höja er vibrationsnivå.

Den yttre påverkan som Illuminati har haft under era liv har också varit bortom de flesta människors kännedom, men er befolkning vaknar nu upp till detta och får veta på djupet hur de har kontrollerats och hanterats under årens lopp. Det gudomligt feminina kan vända strävan efter krig, till fred och era världsledare vänjer sig vid att se fred som den enda vägen framåt. Vi från den Galaktiska Federationen har mycket tillit och tro på er att ni tillsammans gör rätt val och det är lättare då mer ljus än någonsin flödar in till era hjärtan.

Lite återstår nu av Lemurien och lemuriska folket, men era val i fria viljan hedras alltid, det är därför era intentioner måste hanteras med omsorg och är så viktiga, om ni vill att den här tidscykel ska kulminera med uppstigning. Ni kan mana fram ett bra resultat genom att skicka upplyftande energier och/eller mer påtaglig välgörenhet för de rutnät-hållare, ljusarbetare och visselblåsare vid fronten som hjälper till att korrigera obalanserna i er värld. Låt ert sinne processa vad som är sanning i detta meddelande så att ni kan gå bortom tvivel, och veta att sanningen finns inom er eftersom ni är för evigt En med allt som är. Ni är på gränsen till vårt möte med er och vi kan knappt vänta. Kom ihåg vilka ni är, de skinande och ljusbärarna och ta av er de lägre energierna av kamp och konflikt ni burit under livstider.

Er ärkefiende lämnas kvar när ni tar er över till Uppstigandet, ni har gått så långt in i ljuset att ingenting kan ändra resultatet. Alla era små ansträngningar för positiv förändring har lagts till det kollektiva upplyftandet av mänskligheten. Fastare Sammanslutningar och bindande överenskommelser mellan nationer blir normen på jorden och det kan stoppa och förhindra den annars cykliska konflikt-åderlåtningen som sker när det inte finns någon plattform för att lösa meningsskiljaktigheter. Tillräckligt många har förlorats i konflikter och den mörka vägen är där, bara för att visa er vad ljuset egentligen är.

Alla era problem kan lösas och ni kommer så småningom att återvända till er plats i de högre dimensionerna. Windsors bidrar därmed till att bana väg fram emot den gyllene tidsåldern. Det har passerat outtalat, men detta är inte avsett att tas som en doktrin som ni ska tro på eller måste, snarare helt enkelt något som är oberoende av tro. Det gudomligt feminina har undertryckts inom religion och vetenskap, med resultatet att Moder Gaia och mänsklighetens Hjärta och Själ offras på altaret för vetenskapliga framsteg och religiösa doktriner; allt detta har tillåtits att utvecklas på dessa slumpartade sätt för att tillhandahålla kollektivt lärande och mästarskap.

När ni fortsätter ert dagliga liv, Stå i ert ljus och Kärlek och vet att ert beslut att utvecklas övervinner allt behov av kamp eftersom vägen kommer att utvecklas av sig själv. Det gudomligt feminina kommer i balans och harmoni med det gudomligt maskulina och det är centrerat i hjärtat och föder Kristusmedvetande utan dualitet. Skicka helande energier till ert område, för att lösa upp det som behöver komma i balans. Ni är många grenar men alla är delar av samma träd; ert bästa, är allt ni kan göra och tillräckligt bra för att läka det som är trasigt. Det är en ständig kamp för att rensa upp de skador som Chemtrails orsakar mot er atmosfär men det görs. Jag är SaLuSa från Sirius och det är vår ära och glädje att hjälpa er på alla sätt vi får.

Tack SaLuSa.

 

via Phil Light

Original webpage: Light Love & Grace

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...