SaLuSa via Mike, 29 maj

SaLuSa, 29 maj, 2015

Kanal: Mike Quinsey

 

Det gamla systemet fortsätter att falla samman eftersom det inte längre tjänar ert behov av att utvidga era medvetandenivåer. Även de som tjänar era intressen arbetar till stor del med de gamla energierna och medan dessa återstår, kommer processen att göra fler framsteg in till Ljuset att vara mycket långsam. Ljusarbetarnas röster kommer ändå att göra sig hörda och de som söker upplysning kommer att dras till de människor som kan vägleda dem längs en lämplig väg. Er intuition spelar en väsentlig roll i att guida er i den riktning som bäst passar era behov och ibland finns karma involverad som kanske kräver att ni får uppleva framsteg på ett visst sätt. Var åter en gång försäkrade om att inget som är viktigt för evolutionen sker slumpmässigt och att varje erfarenhet har sitt värde. Ibland kanske orsakerna inte genast blir synliga, men ofta är det så att ni i efterhand kan börja se lärdomarna som skall genomgås. I dessa slut-tider har några lärdomar varit tuffa, men ni borde ta till er att notera det budskap som de har gett er. Oroa er ändå inte över graden av era framsteg, eftersom ni kommer att utvecklas när ni hanterar era erfarenheter med avsikten att lära er utav dem. I verkligheten skulle ni inte ha kommit så här långt om ni inte hade vandrat på er väg av upplysning.

 

Denna Tidsålder kommer att visa sig vara mycket framgångsrik i att vägleda er tillbaka till högre nivåer av medvetande och det var faktiskt alltid planen för dem som började vakna till sina sanna själv. Bär i minnet att ni ivrigt anmälde er som frivilliga att uppleva ”brist” för att pröva er förmåga att övervinna en sådan situation. Det blev känt att ni alltid hade förmågan att göra det och nu vet vi med säkerhet hur väl ni har övervunnit hinder på er väg mot upplysning. Ändå har ni ännu en bra bit kvar att färdas tills ni uppnår nivån av fullständigt medvetande. De av er som har vaknat blir snabbt medvetna om de brister och den vilseledande vägledning som har hållit er kvar i ett tillstånd av förvirring, men era Guider arbetar hela tiden med er för att säkra att ni hålls upplysta. De viktigaste aspekterna i era erfarenheter är de som betonar sanningen om er evolution och som ger er en tydligare bild av ert verkliga ursprung. Ni är blivande Gudar och er framtid ligger inte på någon Jord som ni känner den nu, utan i de högre rikena av Ljus.

 

Ni tar från ett antal källor lärdom att ni håller på att träda in i en period av omfattande förändringar och det har redan börjat ske. Om ni för närvarande lever där större förändringar kommer att inträffa skall ni vara försäkrade om att förberedelser är i gång för att trygga er säkerhet. Ett visst antal liv kommer naturligtvis att gå till spillo men för de själar som är involverade blir det en önskad frigörelse från deras nuvarande erfarenheter. Kom ihåg att ingenting sker av en slump och att i synnerhet alla större händelser har planerats med beaktande av livsplanerna hos de berörda själarna. Förstå också att medan ni är på Jorden så är ert medvetande begränsat av de låga vibrationerna som ni lever i, men alltmer ökningen i Ljuset som når det, så kommer ni att bli uppväckta. Försök att gå igenom livet med den fulla övertygelsen om att ni i sanning är oförstörbara och oberoende av vad som sker er nu, kommer ni helt och hållet att återhämta er direkt när ni lämnar Jorden. Se på era erfarenheter som ett rollspel och försök förstå lärdomarna som de lär er.

 

Detta år är ett år av förändringar och i den närmaste framtiden kommer ni att bli upplysta om sanningen om er innersta natur. Ni är inte er kropp utan en underbar LjusVarelse och när ni träder ur er fysiska kropp kommer ni att bli fri från de restriktioner som ni har upplevt. I de högre rikena återfår ni er fullkomlighet i er kropp som vibrerar med en högre frekvens och den kommer att blotta er som sådan ni var som en yngre själ. Det finns inget utrymme för någonting mindre än det, så alla prövningar och motgångar ni nu upplever kommer inte längre att angripa er. Ni rör er och ni existerar i de ljusare vibrationerna som svarar på tankens kraft. Ni kommer snabbt att anpassa er till dem och åtnjuta friheten som de ger er. När ni efter er fysiska kropps död ”kommer hem”, tillåter er tankekraft att ”återställa” kroppen till sin perfekta skepnad och återigen som en ungdomlig varelse. Om ni har syftet att visa er som sådan som människor kommer ihåg er, kan ni i verkligheten ”tänka er” hur ni skulle vilja bli sedd. Så om någon enbart kände er som en äldre person kan ni presentera er i enlighet med det.

 

För närvarande har planerna för den närmaste framtiden framskridit mycket långt, men planerna har hållits tillbaka genom störningar av de Mörka. Vid varje krök försöker de fördröja det oundvikliga, men utan någon verklig framgång, eftersom vi är medvetna om deras planerade försök att göra det. När som ni brukar säga ”bollen börjar rulla” kommer inte det att finnas något som stoppar dess framfart och många förändringar kommer att inträffa mycket snabbt. När allt ligger på plats kommer ni och Jorden att vara redo att ta emot de första officiella besöken av oss och detta kommer att bli en tid för festligheter. Var försäkrade om att ur vår synvinkel är att allting redo för vår ankomst och inget kommer att hindra detta från att ske. Därför berättar vi för er om mänsklighetens underbara framtid för att öka era förväntningar. Naturligtvis ber vi er att utöva tålamod eftersom ingen händelse kommer att manifesteras förrän tiden är den exakt rätta men vi kommer att hålla vad vi lovat.

 

Det finns många, många själar som är rädda för framtiden allteftersom de ser att deras bekanta omgivningar verkar falla samman. När ni får möjligheten, försök förmedla tanken om att allt är menat för det som är bäst och att det gamla måste rensas bort för att det nya skall kunna manifesteras. Tidigare Tidsåldrar har vid sina slut-tider drabbats av större förändringar för att tillåta en helt ny början och till och med i er moderna historia existerar bevis på det. Kom alltid ihåg att ni är segerrika och att ni så att säga har klarat provet och inte kommer att behöva göra om det igen. Ni är desto större på grund av det, trots att ni vid den här tidpunkten kanske inte är medvetna om det. När ni vet att ni alla är Bröder och Systrar oberoende av färg eller tro och när ni förstår alla själars Enhet, befinner ni er långt på vägen mot fullständig insikt. Behandla alla så som ni själva skulle vilja bli behandlade och ni kommer att hjälpa dem att förstå den oföränderliga förbindelsen som existerar mellan er alla.

 

Jag är SaLuSa från Sirius och glad att kunna ge mer information vid en tid då så många av er är redo för sanningen. Det finns mycket mer att delge men allt kommer i sinom tid och vi önskar verkligen inte att överväldiga er med alltför mycket på en gång. Vi vet att när ni får höra en liten del av sanningen sätter ni igång att tänka på andra möjligheter och när ni gör så kommer era Guider att ge er ännu fler intryck. Helt klart är många själar inte redo för sanningen och den kommer inte att tvingas på dem. Några befinner sig fortfarande i greppet av en sanningsversion som utbrett ges genom de religiösa lärorna men där dessa har fel kommer deras lärare själva att väckas upp och ändra sin inställning. Håll er vid gott mod och var aldrig rädda för det som framtiden bär med sig för er. Känn att mycken kärlek följer med er på er resa.

 

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...