SaLuSa via Mike Quinsey, 16 oktober

SaLuSa-3

SaLuSa

16 oktober, 2015

Channel: Mike Quinsey

 

Saker och ting har plötsligt tagit en vändning som innebär slutet på Kabalens inflytande, då det gäller dess förmåga att diktatera sätten på vilket framtida händelser manifesterar. Deras plan har stoppats delvis utav folkets storartade respons, som har galvaniserat sig själva i grupper som hänger sig tid till Ljuset av Sanning. De kanske inte är medvetna om Illuminatis fulla makt, men de har insett att istället för konfrontation så ger mer styrka åt Ljuset mer än tillräcklig balans. Med hjälp från andra så kan de i själva verket storma fram med förändringarna som kommer att säkerställa deras seger. Vi har fortfarande en bit att gå, men vad ni kommer att se är tecken som klart bekräftar riktningen ni går i. Energierna för förändringar växer hela tiden och då de gamla faller åt sidan så kommer de nya energierna införa det önskvärda. Det kommer att klart signalera att ni tar djärva steg för att säkerställa att Uppstigningen inte blir försenad och fortsätter att närma sig.

Med införandet av Plasmareaktorenheten så har det så att säga satt det första stadiet av verklig förändring i handling. Det återstår att se hur informationen mottas och om alla försök att försena det kan övervinnas. Sättet på vilket det har gjorts allmänt känt genom Keshe Foundation säkerställer att det absolut introduceras via många, många olika källor. Detta i sig självt kommer att göra det svårt för alla som motsätter sig det att stoppa dess framfart helt och hållet. Nu när informationen har släppts ut så blir det mycket intressant att se vad den allmänna reaktionen blir. Vi förväntar oss att en sådan livsförändrande uppfinning ivrigt kommer att accepteras, och bli den första av många att lyfta kvaliteten av era liv. Så res resten av vägen mot frihet, med vetskap om att ingenting kommer att tillåtas störa vägen ni har valt. Det finns andra förändringar som förbereds, men låt oss först se hur ni kan hantera den nuvarande. Vilka än problem ni har så kan de inte ha någon verklig påverkan på de utmärkta framstegen ni gör.

Det bör inte ta mycket för er att inse att planerna för ert Upplyftande är på god väg, och många Varelser utanför Jorden har gett deras stöd för att säkerställa er framgång. Så, vi tillsammans med Sfär Alliansen och de Blå Avianerna är er säkerhet att absolut ingen inblandning kommer att kunna stoppa framstegen som görs. Som ni måste inse, mäktiga Varelser från bortom er Jord har planerat er framgång och oberoende av vad de mörka försöker att göra för att stoppa er så kommer de inte att lyckas. Planen har funnits på plats under eoner av tid och denna cykel kommer nu till dess ödesbestämda framgång. Ni har blivit besvikna i det förgångna, men denna gång kommer ni att fira med oss och andra själar som har åtföljt er.

Rädsla är ert största problem, vilket är anledningen till att vi framhäver ett lyckligt slut på denna cykel. Vi har ofta påmint er om att de mörka lever av energierna av rädsla, vilket är anledningen till att ni undviker att skapa det. De försöker fortfarande få er att tvivla och vara rädda då de planerar en falsk utomjordisk attack på Jorden. Fall inte för deras knep och vet att vi kommer att hantera alla försök att utföra det. Detta kommer att bli er tid, er framgång och ingen kan ta det ifrån er. Ni har förtjänat det och lyft er själva upp efter att högst prövande förhållanden har pålagts er. Den mest acceptabla förändringen är i er attityd och inställning mot de mörka, som inte längre kan skrämma er såsom de har gjort i det förgångna.

Nu är tiden då ni kan gratulera er själva för att ha kommit till slutet av er resa. Resultatet var aldrig ifrågasatt, men samtidigt var framgången inte garanterad, men ni övervann de många utmaningarna. Ni tappade aldrig tron på er själva eller era många vänner och medarbetare från andra dimensioner. Tills att ni kan se hela bilden så kommer ni inte att inse vilken stor ansträngning ni har gjort, och tidvis hur många av er arbetade ensamma under långa perioder. Det har krävt en enorm tillit å er sida och ni har kommit igenom med fanan i topp. Även om ni inte gjorde det för personlig belöning så återstår faktum att ni tjänade mycket på er erfarenhet. Ni kommer att ta era erfarenheter med er, och de kommer att tjäna er väl i framtiden. Inget bidrag ni har gjort för Ljuset, oberoende av hur litet, är förspillt, då ni är en del av en grupp som inkarnerade för att agera som ett kollektiv. Med tiden kommer ni få en full uppskattning och förståelse av era bedrifter genom liven.

Ni har väntat en lång tid på de uppmuntrande tecknen som nu kommer att ses runt omkring er. Ni behöver dock fortfarande vara tålmodiga då tecken på tidiga framgångar bara är starten på en period av förändringar som vi fortfarande behöver tid att fullt manifestera. Vi vill dock inte ta bort er glädje och entusiasm, utan tillåta tillräckligt med tid för att ting går fullt framåt. Frön har såtts och inget kan nu förändra slutresultatet som Ljusarbetarna har önskat sig. Tills att TV och media har frisläpps från de begränsningar de har på sig kommer ni helt klart inte att få alla detaljer om förändringar som pågår.

De mörka smider planer för att försöka göra ett sista försök att stoppa er framfart, men det blir förgäves för det är omöjligt för dem att smida sina planer utan att vi känner till dem. Så Mina Kära, låt dem inte göra er nervösa eller få er att tvivla, då om ni kunde se framtiden som vi gör så skulle ni veta att den är säkerställd. Framtiden är ljus och Moder Jord förbereder för Uppstigning och hon är mycket tacksam, särskilt då många cykler har tagit slut i form av katastrofer. Såsom vi har informerat er många gånger, så väntar Universum på er upplyftning till de högre vibrationerna. Ni kanske är en liten punkt i oceanerna av planeter, men ni är trots det mycket viktiga i dess utveckling.

Vi kommer kanske att ge er spännande nyheter varje vecka, då ni förväntar er de förändringarna ni står inför. Då ni ser tillbaka så kommer ni att inse att allt har varit i förändring under en lång tid, men det är bara nu som det blir uppenbart för er. Kom ihåg att för att kunna föra in det nya så måste det gamla förändras och föras bort och det kan åstadkomma tillfälliga olägenheter, men det blir kortvarigt. Allt går nu snabbt framåt då tiden fortsätter att gå allt fortare, som många av er har lagt märke till. Tvivla inte på att de gamla sätten inte längre passar den nya Människan, som uppstår från askan av den gamla. Ni adopterar redan de nya idéerna och det behövs bara att de fullt manifesterar.

Jag är SaLuSa från Sirius, och säger er att förändringarna kommer att påskynda er ankomst in i den Nya Åldern tillsammans med alla fördelarna som den kommer med. Våra skepp syns ofta i ert luftrum och bör ge er en känsla av trygghet. Var säkra på att vi aldrig använder våld, men om vi behöver så kommer vi att skydda våra skepp om de hotas av andra. Vår intention är att vara en fredlig kraft av godhet för alla.

Så jag lämnar er med vår välsignelse och kärlek för en trygg resa till de högre dimensionerna som är ert sanna hem.

 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

You can subscribe to the mailing list for these messages by going to www.treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html Left click on the heading “Subscribe to the Tree of the Golden Light Weekly Messages” and it will take you to the Subscribe pages – go to the bottom and under the heading “etfirstcontact” enter your Email address twice as requested. You will receive a confirmation if you are successful. You can also “unsubscribe” from the same page.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...