SaLuSa via Neva Gabriel, 17 november 2020

SaLuSa

Via Neva Gabriel, 17 november 2020-11-19

De Kommande Tre Månaderna

 

En uppmaning till splittring fortsätter att göras av de negativa krafterna i ett sista försök att skapa konflikt mellan människor, och uppmana till polarisering på alla möjliga sätt.

Det är uppenbart att den här planen inte har den effekt de förväntade sig, för som vi har sagt under en lång tid nu, det finns mer Ljus på Jorden nu än någonsin tidigare.

Det förväntas att de som önskar behålla det gamla systemet kommer att skapa disharmoni, men de kommer inte att kunna gå bortom en viss linje.

New Age-indikatorn är väl upplyst, och ingenting som de negativa grupperna gör kommer att förhindra det Gigantiska Steg som har förutsagts i så långa tider.

Ni är på sätt och vis redan vana vi en mängd falska nyheter eller fake news, som fortsätter att spridas genom era medier i ett försök att behålla kontrollen genom rädsla. Det blir mindre acceptabelt för varje dag, och ni (folket) vänder er till ert inre för att verkligen försöka förstå Sanningens röst.

Vi är också medvetna om hur rastlösa många av er är när det gäller det som kallas den ”andra vågen”. Tänk på att, som vi tidigare har sagt, de som vill utplåna mänskligheten inte kommer att lyckas. De har redan blivit varnade av våra Styrkor att vi kommer att sätta igång Low Orbit med våra flottor om det blir nödvändigt.

Det finns, naturligtvis, en hel del rörelser av våra rymdskepp över hela planeten, och många av er kanske följer sådana rörelser när våra ”eskortskepp” rör sig från ena sidan till den andra och föser iväg resterna av några Draco-flottor som fortfarande försöker gömma sig.

Vi måste också säga att vi, genom våra allierade från Telos, har avancerat från Jordens inre till vissa områden på ytan för att neutralisera några underjordiska styrkor av negativa grupper, som fortfarande är motståndare till förändringar.

Många barn har räddats av våra styrkor på sista tiden, och vi säger att det har varit ett tufft arbete, men vi har lyckats att göra framsteg som planerat. Vid denna tidpunkt kan många av er uppmanas att samarbeta mer direkt med vissa frisläppanden, och när det är lämpligt kommer ni att få veta vad nästa steg blir.

Många av er är medlemmar i vad man kan kalla galaktiska ”polisstyrkor”, vilket på inget vis påminner om er jordiska polisstyrka. Vi skyndar oss också att säga att vi på intet sätt underskattar den jordiska polisens arbete eller deras arbetsgrupper, men att vårt sätt att arbeta skiljer sig från det som ni är vana vid att se.

Vi är utrustade med vissa krafter och har det största neutraliserade kraftfältet i Galaxen. Vi använder det inte direkt mot Jorden, eftersom det finns lagar som måste respekteras, lagar som en del av er fortfarande inte förstår, och i detta missförstånd frågar ni er själva varför vi inte ingriper en gång för alla i allt som händer.

Som vi alltid säger, vi är begränsade i vårt agerande och vi kan inte på något sätt vara respektlösa mot folks suveränitet på Jorden och deras skaparförmågor, utan hellre agera utifrån vad som är möjligt för oss eller som ordspråket säger ”det som ligger inom vårt ansvarsområde” löser vi.

Ni är på väg in i en rymdzon där det finns en stor mängd energi som drastiskt kan förändra era kroppars vibration, och därmed öka era telepatiska förmågor och stärka ert immunförsvar.

Hur intelligenta de som representerar de negativa krafterna än är, ”släppte de igenom” detta faktum när de (utformade) den plan som pågår, eftersom planen för Covid-19 inte helt kan genomföras så som de önskade, för genom att korsa den här zonen i rymden så ökar ni naturligtvis er egen immunitet. Detta tack vare de kristallina partiklarna i denna specifika zon i rymden som ni och planeten håller på att gå in i, medan Moder Jord fortsätter sin resa genom Galaxen.

Ni håller på att korsa detta stora kvantumfält av kristallina partiklar just nu (från november 2020 till slutet av januari 2021). Det här kommer också att förmå er att överge det som behöver överges och att öppna er själva för nya upplevelser.

Det är inte förvånande att många av er genomgår avslutande faser, vare sig det är känslomässiga relationer eller några andra situationer som involverar familj eller arbetsmiljö. Ni står inför det nya och dessa tre månader (november, december och januari) kommer att medföra ett stark tillfälle för stora förändringar.

Lita på de krafter som hjälper er. Ni, som vi alltid säger, får mer hjälp nu än någonsin tidigare. Ingenting kommer att kunna ändra de planer som redan är bestämda av Skaparen.

Ni kommer att hitta balansen och vara säkra på att det här inte ligger långt ifrån er linjära tid. Även om era medier fortsätter att framkalla rädsla, och även om dessa tjänare till de negativa krafterna arrogant fortsätter att förneka att deras planer misslyckades är det uppenbart; ni håller på att nå ett nytt tillstånd av medvetande, så ni kan inte längre återvända till det gamla sättet.

Dessa tider är verkligen utmanande, och många av er har blivit drabbade och har mist nära och kära genom allt kaos och all panik som de mörka krafterna har skapat. Men vet i alla fall att alla era ansträngningar, och alla dessa som har blivit mest drabbade av hela situationen, kommer att bli hedrade av ert förtroende för den Högste Skaparen.

En annan sak vi skulle vilja betona är ert systems politik. Naturligtvis verkar allt vara som det alltid har varit och ingenting verkar förändras för några av er, eller snarare, för de flesta av er. Mina kära, i de politiska synliga scenarierna runt om i världen, även om de verkar vara som de alltid har varit, pågår det stora, drastiska förändringar bakom kulisserna.

Det är viktigt att ni fortsätter att meditera och undviker alla polariseringar, och håller ett öga på dem som dränerar er energi och lämnar er utan kraft att bekämpa all slags biologisk avvikelse i er kropp.

De mörka, som vi alltid säger, vet att när ni går in i extrem polarisering, sjunker er fysiska immunitet drastiskt och gör er sårbara för olika typer av infektioner. Insåg ni inte att månader innan de lanserade Covid-19, hetsade de er att gå in i separation och anklagelser genom extrema diskussioner. De negativa vet det och har utnyttjat detta vapen under lång tid.

Enkla exempel att förstå; det är som i politiken eller sporten (när det är inflammerat mellan rivaliserande grupper) och även i era studier, när diskussionerna går höga om Universitet A är bättre än Universitet B, skapas grupper av ”överlägsna och underlägsna”. Allt för att skapa separation i ett försök att omyndigförklara och försvaga er så att ni inte drar nytta av sådana rörelser. Ni är ETT oavsett era skillnader.

”Att erövra den inre världen är det första och viktigaste steget i att övervinna den yttre.”

Det här är utmanande tider, jo visst, men ni var redan förvarnade om det. Det här är de tider ni föddes för, att vara fyrar mitt i all uppståndelse som föregår ett Quantum Leap. All smuts som har sopats under mattan i evigheter kommer nu fram. Ni måste också ta itu med era egna ”lik i garderoben”. Men var medvetna om att ni på intet sätt kommer att vara ensamma mitt i denna röra.

Tro oss, kära ni, när vi säger att ni är de modigaste varelserna i Galaxen, för att ha accepterat en sådan stor utmaning att föra in Ljus till den planet som har dominerats av mörker under så lång tid.

Jag är SaLuSa (Shalashian) från Sirius och jag försäkrar att min närvaro med er kommer att bli mer aktiv de kommande månaderna när ni fortsätter att se våra rymdskepp i skyn, speciellt aktiva med att rensa bort giftiga gaser som kontinuerligt avges på Jorden.

Det här är en speciell begäran från Gaia till oss från rymden, och vi räknar med er, våra allierade på ytan. Vi litar på er som ni litar på oss. Medan vi gör vår del i det som ligger inom vad vi får göra, är ni – den Galaktiska Federationen inkarnerad på Jorden – kallade till er uppgift.

Vi ger er vår Kärlek och våra Välsignelser från alla oss som utgör de Galaktiska Styrkorna i rymden och som alltid hedrar den Galaktiska Kodex som anförtrotts oss.

Selatherin A-al Arjaten!

(På siriska: Därför ja, vi är alla ETT)

 

Var i frid, stanna i Ljuset!

 

Översättning Ulla Krogh

https://tinyurl.com/y6lxpfd8

Du gillar kanske också...